Tác giả Dịch Bạch Thủ - Danh sách truyện của tác giả Dịch Bạch Thủ

Dịch Bạch Thủ

Người dịch: Gia Gia Có những con đường, nhìn như chẳng thể vượt qua, kỳ thực lại có thể. Chỉ cần có đường ngựa vằn. Đường ngựa vằn ở đây là gì? Tình yêu.
Chương mới nhất: Chương 70: Hạnh phúc
— QUẢNG CÁO —