Tác giả Đế Kiếm Nhất - Danh sách truyện của tác giả Đế Kiếm Nhất

Đế Kiếm Nhất

Một đời thiếu niên anh hào, nghịch thiên quật khởi, thải thiên kiêu, chiến đấu quần hùng, giết quần ma, diệt chúng thần, một đường nghịch chiến, thành tựu tuyệt thế kiếm đế! “Thế giới này, nhất định lạnh run dưới chân ta!”