Tác giả Đào Ảnh Xước Xước - Danh sách truyện của tác giả Đào Ảnh Xước Xước

Đào Ảnh Xước Xước

Duyên đến rồi duyên lại đi, nếu bạn không biết nắm bắt thì quả là một điều đáng tiếc. Nhưng trong truyện Duyên Tới Là Anh của tác giả Đào Ảnh Xước Xước sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa... Một người đàn ông chỉ vì kiếp trước thơ dại mà không
— QUẢNG CÁO —