Tác giả Dạ Trì Túy - Danh sách truyện của tác giả Dạ Trì Túy

Dạ Trì Túy

Trên Trái Đất siêu cấp trò chơi cao thủ bời vì một hồi bất ngờ mà vượt qua đến dùng vũ lực làm đầu dị giới bên trong, thành một cái bị người hãm hại suýt chút nữa chết đi củi mục! Nhưng bất ngờ được siêu cấp tu luyện hệ thống, hệ thống gia thân nho nhỏ củi mục lần thứ h
Chương mới nhất: Chương 1465: Bỉ Ngạn
— QUẢNG CÁO —