Tác giả Cửu Thứ Tuyệt - Danh sách truyện của tác giả Cửu Thứ Tuyệt

Cửu Thứ Tuyệt

Ta gọi Tần Giác, năm nay mười sáu tuổi, là Huyền Ất Sơn sử thượng trẻ tuổi nhất sư thúc tổ. Cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. (PS: Vô địch văn)