Cửu Nguyệt Hi

Người dịch: Mặc Lam Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill doc truyện full Thiên Kim Đại Chiến "Tình yêu chính là một cuộc duyên phận Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào. Thân phận không quan trọng, dù lú
Chương mới nhất: Chương 76: Lời tác giả

Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần. Trình Ca nói: “Tôi khinh, thằng cha anh(*)!” Bành Dã đáp: “Chó tôi tên ‘Đại Gia’.” (*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh) Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba
Chương mới nhất: Chương 73: Ngoại truyện