Tác giả Cửu Mạch Ly - Danh sách truyện của tác giả Cửu Mạch Ly

Cửu Mạch Ly

Một mối tình được bắt đầu từ chữ duyên, cũng có thêm sự góp phần vun vén của cả hai gia đình giúp đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Phó Hoành Dật gặp được Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên là lúc anh ta vô tình có mặt trong nhà hàng trong khi Thanh Lan
— QUẢNG CÁO —