Tác giả Cửu Dạ Hồi - Danh sách truyện của tác giả Cửu Dạ Hồi

Cửu Dạ Hồi

Thuở đầu đời thì sẽ không biết yêu? Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất. Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,
— QUẢNG CÁO —