Tác giả Chi Hoãn - Danh sách truyện của tác giả Chi Hoãn

Chi Hoãn

Tên khác: Sống lại yêu An Tử Thiên Thể loại: Hiện Đại, Trùng sinh, HE, thanh mai trúc mã, sủng (hình như cũng có cả ngược)    Nhân vật chính: Bạch Thấm - An Tử Thiên Phối hợp diễn: Tất cả các nhân vật khác Tên khác: Trùng sinh yêu cố chấp tự