Tác giả Chanh Nặc - Danh sách truyện của tác giả Chanh Nặc

Chanh Nặc

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, điền văn Vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của gia đình, Lăng Lỵ cần một người "chồng giả"... Quan trọng là không có chí lớn, càng không thể có tiền, tránh cho ông bố mê cờ bạc của mình dòm ngó!
— QUẢNG CÁO —