Tác giả Cẩm Trúc - Danh sách truyện của tác giả Cẩm Trúc

Cẩm Trúc

Bạch Chỉ yêu Mộ Đồ Tô, yêu tới hèn mọn, nguyện làm tiểu thiếp của hắn, cũng không đổi được hắn một chút quyến luyến. Trong tim hắn có người trong lòng, trong mắt hắn không chứa được bất cứ nữ tử nào khác trên thế gian. Vì thế, nàng tuyệt vọng tự sát… Sau nà
Chương mới nhất: Chương 72: Ngoại truyện
— QUẢNG CÁO —