Tác giả Bổn Túi Túi - Danh sách truyện của tác giả Bổn Túi Túi

Bổn Túi Túi

XÀ VƯƠNG TUYỂN HẬU [Nhặt Được Tân Nương] Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, huyễn huyễn, cung đình, HE. Độ dài: 394 chương chính văn + 24 chương phiên ngoại + 83 chương phiên ngoại riêng cho HKP-HT Tên nàng là Tô Bối Bối, cái tên xúi quẩy gắn liền với s
— QUẢNG CÁO —