Bản Lật Tử

Thể loại: Tác giả – biên tập , Hiện đại ,nhẹ nhàng, HE Convertor: AnnYang@tangthuvien.com Raw: 123yq.com Biên tập: Phương Chỉnh sửa: Mốc Độ dài: 63 chương + ngoại truyện Couple: Ngôn Nho Ngữ - Lan Ninh doc truyen full da hoan thanh Cuộc Chiến Bản Thảo - Nếu làm người yêu của một tác gia trinh thám
Chương mới nhất: Chương 64