Tác giả Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Danh sách truyện của tác giả Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

Truyện Đặc Công Tà Phi xoay quanh cô gái là một đặc vụ của thời hiện đại, các nhiệm vụ ám sát do cô đảm nhiệm đều trót lọt và cô thường biến mất như sương mù làm cho các tay cảnh sát đều bó tay. Cũng chính vì vậy mà cô xuyên kh&ocir