Đương Niên Ly Tao

Chương 72: Phiên ngoại 2: Hứa Phục và tác phẩm chưa hoàn
~ Thư sinh trắng trẻo dưới ngòi bút đã hoàn của Mos cu-tèoBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.