Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

Chương 22: Phiên ngoại
Tác giả: Cũng từng nghĩ có nên viết thịt không, nhưng nhận thấy đặc tính của bạo bạo long và tiện tiện hùng sẽ khiến H của họ trở thành như vậy:

———- vô địch súc tích H phiên ngoại ———


Trên giường, lúc sắp đi vào…


Mặt hoàng đế căng như dây đàn: “…”


Tạ Nhan đau xót kêu to: “Óe óe óe —— đau đau đau a —— ”


Hoàng đế giận: “Trẫm vẫn chưa có vào mà!”
Tạ Nhan hậm hực: “Ô, vậy, bệ hạ vào lại đi.”


Nét mặt hoàng đế khá giãn: “…”


Tạ Nhan nhắm mắt kêu to: “A a a —— đau đau đau a —— ”


Ánh mắt hoàng đế sắp giết được người: “Trẫm, vẫn, chưa, có, vào, mà!”


Tạ Nhan hậm hực: “Ô, bệ, bệ hạ lại cho thần một cơ hội.”

Cứ như thế lặp lại mười lần.


Hoàng đế rít gào: “Cút!”


Tạ đại nhân bị một cước đá ra ngoài màn, vỗ vỗ cái mông bò lên, hậm hực hỏi phía trong giường: “Bệ hạ, hay là, hai ta đổi vị trí?”Sau đó…


Không có sau đó.


Tạ đại nhân tám phần mười là bị mưu sát rồi.

——END——


TDT: Có vẻ như bé rồng nóng nảy sẽ không bao giờ thắng nổi anh gấu đê tiện, và vụ này sẽ không có hồi kết…Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.