Tác giả Lăng Lam Ca - Danh sách truyện của tác giả Lăng Lam Ca

Lăng Lam Ca

Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, đồng nhân Kim Vân Kiều truyện, sủng, hài, HE. Thúy Kiều bán mình chuộc cha, hai lần bị lừa bán vào kĩ viện, bị bắt làm nô tì, hai lần được sư Giác Duyên cứu, trải qua vô vàn sóng gió cuộc đời, cuối cùng được đoàn
Chương mới nhất: Chương 84
— QUẢNG CÁO —