Yêu Long Cổ Đế

Chương 75: Tông môn nhiệm vụ
"Chúc mừng Lăng tông chủ, chúc mừng Lăng tông chủ."

"Ha ha, dùng Lăng tông chủ tư chất, nghĩ đến thất lưu tông môn cũng sẽ không quá xa a!"

"Cùng là bát lưu tông môn, Lăng tông chủ cũng không nên tranh với bọn ta đoạt tài nguyên a!"

Những tông môn kia người đều là mở miệng chúc mừng, này chuyện thêm gấm thêm hoa, lại không cần bỏ ra tiền, ai cũng sẽ làm.

Thanh càng cho Lăng Khánh Hải bát lưu tông môn Kiến Tông lệnh về sau, lại cho hắn mười cái cửu lưu tông môn Kiến Tông lệnh.

Cái này là bát lưu tông môn quyền lợi.

Chỉ cần tấn thăng bát lưu tông môn, cái kia bốn phía khoảng cách gần nhất mười cái cửu lưu tông môn, liền phải lập tức đưa về hắn quản hạt, trừ cái đó ra, còn có được mười cái cửu lưu tông môn Kiến Tông lệnh.

Này chút Kiến Tông lệnh, cũng không phải là nhất định phải Hàn Vân tông phát xuống, cũng có thể đấu giá, dù sao đi đến Long Đan cảnh, là có thể thành lập tông môn, mong muốn thành lập tông môn nhiều người đi, chỉ là không có Kiến Tông lệnh mà thôi.

Đương nhiên, cho dù là đem này Kiến Tông lệnh mua đến tay bên trong, xây xong tông môn, cũng không nhất định có thể giữ được tông môn sinh sôi.

Bởi vì mong muốn duy trì một cái tông môn phát triển, cần có tài nguyên thật sự là rất rất nhiều.

Có rất nhiều cửu lưu tông môn tại kiến lập mới bắt đầu, đều sẽ bị bát lưu tông môn ban cho một chút tài nguyên chỗ, nhưng có thể giữ được những tư nguyên này chỗ cửu lưu tông môn rất ít, kết quả sau cùng liền là tài nguyên chỗ bị cướp đi, tiến tới tông môn cũng bị diệt mất.

Này tại Long Võ đại lục, là vui tay vui mắt sự tình, dù sao tông môn ở giữa chiến tranh thường có, những cái kia siêu cấp tông môn cũng sẽ không đi quản nhiều.

. . .

Tấn thăng nghi thức hoàn tất về sau, chính là Hàn Vân tông tổ chức yến hội.

Này yến hội chỉ là vui chơi giải trí, sau đó liền là một chút tông môn ở giữa lẫn nhau nịnh nọt, để tránh tranh đoạt tài nguyên.

Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản tham gia này loại yến hội, trực tiếp liền cùng Lăng Khánh Hải muốn một cái Kiến Tông lệnh.

"Mở ra Kiến Tông lệnh thời điểm, này Kiến Tông lệnh sẽ xuất hiện nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, là có thể thành lập tông môn."Lăng Khánh Hải nói: "Đối đãi ngươi thành công thành lập tông môn về sau, ta sẽ cho ngươi điểm mấy khối tốt tài nguyên chỗ, cho ngươi thêm tìm một chỗ tốt tông môn trụ sở, cũng xem như tặng cho ngươi thành lập tông môn lễ vật."

"Ta biết rồi."

Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt liền cùng Lăng Khánh Hải cáo từ, về tới Tiêu gia.

Trở lại Tiêu gia trước tiên, Tô Hàn chính là nhỏ một giọt máu tươi tại đây Kiến Tông lệnh phía trên, đem này Kiến Tông lệnh mở ra.

Chỉ thấy một từng vầng sáng lớn mang theo Kiến Tông lệnh bên trên nổi lên, hóa thành một cái màn sáng, cái kia màn sáng bên trong, có thành lập tông môn cần có nhiệm vụ ——


Một: Hạ phẩm Bạch Ngân cấp vũ khí 100 kiện, trung phẩm Bạch Ngân cấp vũ khí 50 kiện, thượng phẩm Bạch Ngân cấp vũ khí mười cái.

Hai: Hạ phẩm Bạch Ngân cấp đan dược 500 miếng, trung phẩm Bạch Ngân cấp đan dược 200 miếng, thượng phẩm Bạch Ngân cấp đan dược 50 miếng.

Ba: Nhất giai yêu thú tinh hạch 100 miếng, yêu thú cấp hai tinh hạch 50 miếng, yêu thú cấp ba tinh hạch mười cái.

Bốn: Kim tệ một ngàn vạn.

. . .

"Đơn giản liền là đoạt tiền!"

Nhìn thấy này thành lập tông môn cần có nhiệm vụ, liền xem như Tô Hàn, cũng không nhịn được hung hăng trợn trắng mắt.

Ở kiếp trước thời điểm thành lập tông môn, có thể không cần gì nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, có thể bảo trì tông môn không bị diệt mất, liền xem như thành lập mười cái, 100 cái tông môn, đều sẽ không có người quản ngươi.

Chỉ có thể nói Long Võ đại lục bên trên, cái kia mười cái siêu cấp tông môn quản lý thật sự là quá nghiêm khắc.

Nếu là không làm tông môn nhiệm vụ, không cần Kiến Tông lệnh, ngươi một dạng có khả năng thành lập tông môn, nhưng tạo dựng lên về sau, không cần người khác, này mười đại siêu cấp tông môn liền sẽ cái thứ nhất ra tay với ngươi.

Tô Hàn hơi tính toán một cái, những nhiệm vụ này vật phẩm chỗ giá trị kim tệ, cơ hồ tiếp cận mười ức!


"Trách không được có nhiều người như vậy đạt đến Long Đan cảnh, nhưng không có thành lập tông môn, ngoại trừ Kiến Tông lệnh khó mà thu hoạch được bên ngoài, chỉ sợ nhiệm vụ này cần có khổng lồ tài lực, bọn hắn liền không chịu đựng nổi." Tô Hàn lắc đầu.

Cái kia Hàn Vân tông Bình Ngọc Tử, Long Linh cảnh tu vi, có thể nhiều năm như vậy, lại cũng chỉ là tích hai ngàn vạn kim tệ mà thôi.

Cho dù là Long Đan cảnh, toàn thân vốn liếng lấy hết, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy kim tệ.

Liền coi như bọn họ một mực góp nhặt, cũng phải thời gian mười mấy năm.

Bất quá thành lập tông môn cũng không phải là một người sự tình , có thể theo những người khác trong tay thu hoạch kim tệ, bằng không mà nói, Long Võ đại lục bên trên, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy tông môn.

Vẻn vẹn một cái cửu lưu tông môn, liền cần nhiều tiền như vậy, cái kia bát lưu tông môn, thất lưu tông môn, thậm chí đi lên, chỉ sợ càng thêm kinh người.

Nếu không phải là thành lập cái thứ nhất tông môn, nhất định phải làm tông môn nhiệm vụ, Tô Hàn mới sẽ không đem số tiền này lãng phí ở trên đây, mà là trực tiếp tìm cửu lưu tông môn đi đoạt Kiến Tông lệnh.

. . .

Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn trực tiếp tìm tới Liên Ngọc Trạch đám người, đi tới Yêu Thú sơn mạch.

Ngoại trừ tông môn nhiệm vụ cần có những cái kia yêu thú tinh hạch, luyện chế đan dược đồng dạng cần yêu thú tinh hạch, mà đạt được yêu thú tinh hạch chỗ đi tốt nhất, dĩ nhiên chính là Yêu Thú sơn mạch.


Tô Hàn trong tay còn có một số đan dược và vũ khí, nhưng căn bản không đủ cái kia tông môn nhiệm vụ cần có, chỉ có thể đi tới Yêu Thú sơn mạch đánh giết yêu thú, thu hoạch yêu tinh, sau đó lại luyện chế đan dược bán điểm, lại mua tài liệu luyện chế.

Đây đối với Tô Hàn tới nói, thật là tuần hoàn ác tính. . .

Tô Hàn cảm thấy làm loại chuyện này là tại lãng phí thời gian, nhưng Liên Ngọc Trạch đám người lại là kích động, bọn hắn hiện tại đã chính thức trở thành ma pháp học đồ, mỗi người đều học xong ít nhất hai cái ma pháp, đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực.

Pháp sư bên trong, cũng là có cấp bậc phân chia.

Theo thấp đến điểm cao hẳn là: Ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, Ma đạo sư, Đại ma đạo sư, Thánh Ma Đạo Sư, pháp thần.

Mà mỗi một cái cấp bậc bên trong, lại là có cấp bậc phân chia, theo nhất giai đến thất giai, hết thảy bảy cái cấp bậc.


Liên Ngọc Trạch đám người tuy nói nắm giữ mấy cái ma pháp kỹ năng, nhưng trong cơ thể của bọn họ hấp thu ma lực, lại chẳng qua là nhất giai ma pháp học đồ mà thôi.

Ngoại trừ Liên Ngọc Trạch đám người, Tô Hàn cũng làm cho Hồ Phong, Bàng Thanh đám người đến đây, trong đó còn bao gồm phụ thân của Tô Hàn, Tô Vân Minh.

Đáng nhắc tới chính là, Hồ Phong đám người bởi vì Tô Hàn sở ban tặng những đan dược kia, tu vi đều là có đột phá, hắn phụ thân Tô Vân Minh, càng là triệt để đột phá Long Linh cảnh, đạt đến Long Đan cảnh sơ kỳ.

Tô Hàn dự định, cũng chính là muốn cho Tô Vân Minh, tạm thời đại diện Đồ Thần các Các chủ chức vị.

Đương nhiên, phía sau màn hết thảy làm chủ vẫn là hắn, Tô Vân Minh bất quá là bên ngoài Các chủ.

. . .

Nửa ngày thời gian, mọi người đi tới Yêu Thú sơn mạch rìa.

Đây đã là Tô Hàn lần thứ hai tới, lần này đến, Tô Hàn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là Bàng Thanh trước đó theo như lời cái kia huyền bí hang động.

Lúc đó Bàng Thanh cũng đã có nói, cái kia trong hang động, vẻn vẹn lóe lên một đạo lục quang, nhường Bàng Thanh thấy được mà thôi, Bàng Thanh đã đột phá, như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong tất nhiên có cực kỳ vật trân quý.

"Bắt đầu đi."

Tô Hàn hít vào một hơi, đồng thời bàn tay vung lên, liền tất cả mọi người thân bên trên, đều lóe lên một đạo hào quang màu vàng đất.

Quang mang này, cũng là Thổ thuộc tính ma pháp —— Đại Địa Thủ Hộ!

. . .

P S: Cảm tạ "Gabriel" huynh đệ lần nữa khen thưởng 599 sách tệ, yêu chết ngươi rồi~

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Cầu Vote 9-10 ở cuối chương✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.