Yêu Long Cổ Đế

Chương 343: Phượng Hoàng nhất tông, ba đại quân đoàn!
Mà Tinh Không thần vệ đoàn rất nhiều người tu chân, càng là tại nửa năm này bên trong, toàn bộ đột phá đến Trúc Cơ kỳ!

Tinh Không thần vệ đoàn đoàn trưởng Thượng Quan Minh Tâm, thành công ngưng tụ Kim Đan, đi đến Kim Đan kỳ!

Có thể nói, thời gian nửa năm này bên trong, hết thảy sự tình đều là thuận lợi như vậy, không có mối nguy, lại có được hàng loạt tài nguyên tu luyện, như lại không đột phá, bọn hắn liền không gọi được cái gì thần vệ.

Cho dù là những cái kia đệ tử bình thường, đều riêng phần mình có đột phá.

Tô Hàn sau này lại là chọn lựa một chút đệ tử, đồng thời cũng thu lấy một chút đệ tử, đem ngũ đại thần vệ đoàn, toàn bộ đều khuếch trương chiêu đến hai ngàn người!

Mà Phượng Hoàng tông phổ thông đệ tử, đã đạt đến năm vạn người nhiều!

Có thể nói, thời khắc này Phượng Hoàng tông thực lực, có một cái chất tăng lên, càng là có một số lượng bên trên tăng lên dữ dội.

Đây là Tô Hàn đang áp chế số người dưới tình huống.

Thông qua Phượng Hoàng tông mạnh mẽ chống đỡ siêu cấp tông môn, lúc mới vừa bị giết cũng thề sống chết không thỏa hiệp sự tình, lại trải qua Tô Hàn ra tay, liên diệt tam tông sự tình, cuối cùng lại trải qua Tô Hàn mở thao thiên lực lượng, phục sinh Phượng Hoàng tông đệ tử sự tình, toàn bộ Vân Dương quận thành, đã dùng Phượng Hoàng tông cầm đầu.

Cho dù là đã sớm tấn thăng làm bát lưu tông môn Hàn Vân tông, đều không có Phượng Hoàng tông danh vọng cao.

Mà lại ai tâm lý đều hiểu, cho dù là theo trên thực lực mà nói, Hàn Vân tông, vẫn như cũ muốn so Phượng Hoàng tông kém hơn rất nhiều.

Làm Phượng Hoàng tông lần nữa khai tông, thu lấy đệ tử một khắc này, cái kia rất nhiều bóng người số lượng, quả nhiên là triệt triệt để để hình dung cái gì gọi là 'Kín người hết chỗ' .

Theo Vạn Bảo các làm điều tra, toàn bộ Vân Dương quận thành cảnh nội, có tám mươi phần trăm số người đều tràn vào Viễn Sơn huyện trong đó.

Thậm chí, đều có những tông môn khác đệ tử lui tông, muốn muốn gia nhập Phượng Hoàng tông.

Nhưng này loại đệ tử, Tô Hàn không cần.

Có lẽ là bọn hắn nhìn trúng Phượng Hoàng tông mạnh mẽ, cũng có lẽ là bọn hắn nhìn trúng Phượng Hoàng tông lực ngưng tụ, lại có lẽ là bọn hắn nhìn trúng Tô Hàn thực lực, có thể phục sinh đệ tử đã chết, cho nên mới nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng tông.Nhưng Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, có thể lui cách trước đó tông môn, vậy bọn hắn ngày sau, cũng có thể lui cách Phượng Hoàng tông.

Loại người này, Tô Hàn tuyệt đối không cần.

Đối với không quan trọng một cái Viễn Sơn huyện tới nói, những cái kia có được ma pháp thiên phú, tu chân thiên phú người có lẽ rất ít, nhưng đối với toàn bộ Vân Dương quận thành tới nói, loại người này cũng quá nhiều.

Tô Hàn theo trùng sinh đến nơi đây vẫn tại cảm thán, Long Võ đại lục mai một nhân tài, ma pháp nguyên tố như thế nồng đậm, có được ma pháp thiên phú người nhiều như thế, lại không có một cái nào có thể đem lợi dụng.


Đến hôm nay, toàn bộ Phượng Hoàng tông tổng thể số người, trọn vẹn sáu vạn!

Ngũ đại thần vệ đoàn các một vạn, phổ thông đệ tử năm vạn.

. . .

Một ngày này, rất nhiều bóng người theo Phượng Hoàng tông trong đó đi ra, người cầm đầu đúng là Tô Hàn.

Ở sau lưng hắn, ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, cùng với Liên Ngọc Trạch cái này đệ nhất trưởng lão, còn có Tử Yêu vương Thẩm Ly, toàn bộ đi theo.

"Tô tông chủ, chúng ta nguyện ý gia nhập Đồ Thần các, làm Phượng Hoàng tông hiệu lực!"

"Tô tông chủ, chúng ta đã tại đây đợi ba ngày lâu, cơm nước không vào, chỉ vì gia nhập Phượng Hoàng tông!"

"Tô tông chủ, xin ngài mở một mặt lưới, chớ có để cho chúng ta thất vọng a!"

Tại Phượng Hoàng tông tông môn trụ sở bên ngoài, vô số bóng người đứng ở nơi đó, vừa thấy được Tô Hàn đám người hiện thân, lập tức mở miệng hô.

Mặc dù Tô Hàn đã tại nửa vầng trăng trước đó tuyên bố, Phượng Hoàng tông không còn thu lấy đệ tử, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không có rời đi.

Làm thấy cảnh này thời điểm, Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi lộ ra cười khổ.


Hắn cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng tông, dù sao bên ngoài đều tại lưu truyền, Phượng Hoàng tông đắc tội siêu cấp tông môn, mà lại trước đó 'Đồ Thần các ', vốn chính là kém chút bị những cái kia siêu cấp tông môn cho diệt đi!

"Chư vị."

Tô Hàn mỉm cười, khoát tay nói: "Bọn ngươi đều là Vân Dương quận thành người, Tô mỗ đã từng nói, thiếu các ngươi một cái nhân tình, này ba ngày, sẽ không để cho các ngươi đợi uổng công."

Nghe đến lời này, những người kia liền nhãn tình sáng lên, yên lặng chờ đoạn dưới.

"Từ hôm nay, ta Phượng Hoàng tông thành lập phân tông, thu lấy đệ tử ba vạn, chỉ là cửu lưu tông môn, có được ma pháp thiên phú và tu chân thiên phú người ưu tiên, võ đạo thiên phú nếu là cường hãn cũng giống vậy." Tô Hàn nói.

"Thật?"

Cái kia lít nha lít nhít bóng người liền đều hưng phấn lên.

Bọn hắn đều là biết ngũ đại thần vệ đoàn cường hãn, trong đó Tử Dạ thần vệ cùng Minh Nguyệt thần vệ, toàn bộ đều là ma pháp sư, mà Tinh Không thần vệ, toàn bộ đều là người tu chân, cái kia là có thể không cần đi đến Long Thần cảnh, liền có thể đạp lên phi kiếm, hư không bay lượn khác loại tồn tại!

Này cũng là bọn hắn nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng tông, nhất một trong nguyên nhân trọng yếu!


"Đúng."

Tô Hàn mỉm cười gật đầu, toàn tức nói: "Tô Vân Minh, vì ta Phượng Hoàng tông phân tông Tông chủ, phó Tông chủ có hai vị, tạm thời còn trống chỗ, đến mức phía dưới chức vị, toàn bộ đều từ Tô Vân Minh tới chọn lựa."

Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một cái cửu lưu tông môn tông môn làm ra hiện.

Này loại tông môn lệnh, Tô Hàn thật sự là nhiều lắm, chỉ riêng hắn tiêu diệt đi bát lưu tông môn liền có ba cái, lại không nói Tô Hàn diệt đi Huyết Yêu tông lấy được cái kia một cái, chỉ là theo Lưu Tuyết tông, Kinh Thần tông cùng với Thất Kiếm cung trong tay, hắn liền được trọn vẹn năm mai cửu lưu tông môn tông môn lệnh.

"Tô Vân Minh nghe lệnh!" Tô Hàn bỗng nhiên nói.

Tô Vân Minh lập tức đi ra.


"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Phượng Hoàng tông phó tông Tông chủ, đến mức bộ dạng này tông tên. . . Liền gọi Phượng Hoàng nhất tông!" Tô Hàn nói.

"Vâng."

Tô Vân Minh gật đầu, chợt đem cái kia tông môn lệnh tiếp trong tay.

"Phượng Hoàng nhất tông, chỉ là ta Phượng Hoàng tông cái thứ nhất phó tông, còn sẽ có Phượng Hoàng nhị tông, Phượng Hoàng tam tông các loại."

Tô Hàn lại nói: "Phó tông bên trong, không có có thần vệ đoàn, chỉ có ba đại quân đoàn, quân đoàn thứ nhất mệnh danh là Phượng Hoàng quân, quân đoàn thứ hai mệnh danh là Hủy Diệt quân, quân đoàn thứ ba mệnh danh là Thiết Huyết quân! Từng quân đoàn, tạm thời thu nạp một ngàn người số, tu vi người mạnh nhất ưu tiên, ngày sau mỗi tháng so sánh, đào thải cuối cùng 100 tên, đối ba đại quân đoàn tiến hành thay máu."

Theo Tô Hàn thanh âm hạ xuống, cái kia đám người chung quanh, tuy nói còn chưa gia nhập Phượng Hoàng nhất tông, liền lộ ra nồng đậm xúc động, cảm giác toàn thân máu nóng sôi trào.

Phượng Hoàng quân, Hủy Diệt quân, Thiết Huyết quân!

Này ba đại quân đoàn, vô luận là cái nào quân đoàn, nghe tựa hồ cũng là như vậy bá khí, một khi gia nhập trong đó, tất nhiên sẽ áp đảo người khác phía trên, vẻn vẹn theo hư vinh đi lên nói, liền có thể thật to thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh.

Mà Tô Hàn, cũng chính bởi vì biết bọn hắn này loại lòng hư vinh, cho nên mới sẽ tiến hành mỗi tháng so sánh, đào thải cuối cùng 100 tên, đối ba đại quân đoàn thay máu sự tình.

Kể từ đó, ba đại quân đoàn địa vị sẽ một mực bảo tồn tại trung kiên khu vực, cũng sẽ không lọt mất bất kỳ một cái nào có thiên phú cường giả.

Ai tâm lý đều hiểu, ba đại quân đoàn cùng phổ thông đệ tử đãi ngộ, vậy khẳng định là không giống nhau, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tu luyện, cố gắng gia nhập vào ba đại quân đoàn trong đó.

Này là công bằng cạnh tranh!


✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Cầu Vote 9-10 ở cuối chương✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.