Xạ Điêu Chi Giang Hồ

Chương 310 : Lời cuối sáchLời cuối sách

Gập ghềnh, chợt có ngừng càng, quyển sách rốt cục vẫn là đi tới phần cuối.

Chính như đã từng nói, quyển sách này vốn là không có đại cương, mới đầu chỉ là tiện tay một cái câu chuyện, toàn bộ nhờ các vị thư hữu ủng hộ, mới kiên trì nổi, hoàn thành nhân sinh bộ thứ nhất.

Ở đây cảm tạ tất cả ủng hộ qua nhạn đồi thư hữu, cảm tạ khán quan đại gia, Cổ Hà chử 01, « Hoàng Tuyền Đại Đế. , tên ta chữ tử mộc, đồ trận lãnh tụ các loại đồng hài ủng hộ.

Ở giữa có nguyên nhân vì công tác nguyên nhân ngừng càng, đối với cái này nhạn đồi cảm thấy rất xin lỗi. Cuối cùng khó dựa vào nó nuôi sống mình, ở hiện thực trước mặt chỉ có thể để hứng thú nhường đường.

Tiểu thuyết có rất nhiều tì vết, cảm tạ đã từng các vị thư hữu nhiệt tâm chỉ ra chỗ sai, hi vọng sai lầm, sơ hở, chỗ thiếu sót, có thể đạt được thư hữu thông cảm. Chính như giới thiệu vắn tắt bên trong nói, tài sơ học thiển, kiến thức nông cạn lậu, chỉ vì sống uổng một quãng thời gian. Như tạo thành ngài đọc không tiện, phẫn nộ, không hiểu, khôi hài, 'Hỗn' 'Loạn' loại hình cảm xúc, tất cả đều là tác giả sai lầm.

Đây vốn là nhạn đồi quyển tiểu thuyết thứ nhất, trong sách, nhạn đồi quá mức chấp nhất tại truy cầu mình đặc biệt sắc, ngược lại đã mất đi rất nhiều đồng nhân nguyên tố, đối với cái này hướng vì nhìn đồng nhân mà đến thư hữu nói tiếng sorry.

Vô luận Nhạc Tử Nhiên, Dương Khang, Âu Dương Khắc vẫn là Âu Dương Phong, Hoàn Nhan Hồng Liệt, thậm chí Tương Dương ngũ quỷ, Trích Tinh lâu chín đại sát thủ, Tự Tại cư, Tạ Nhiên, Lạc Xuyên vẫn là Hắc giáo, Ngạc Lục Hoa Đường, nhạn đồi ý đồ viết ra thuộc về mình đặc biệt sắc, làm sao tài sơ học thiển, rất nhiều khó mà khống chế, để thư hữu thất vọng chỗ xin hãy tha lỗi.

Về sau nhạn đồi khả năng sẽ còn viết tiểu thuyết, nhưng không phải hiện tại. Cũng sẽ còn viết võ hiệp, thậm chí khả năng tiếp theo vốn là, hi vọng còn sẽ có thư hữu ủng hộ.

Chưa được vậy cũng là sau đó.

Hiện tại, tiểu thuyết có thể sẽ vì Lạc Xuyên, Giang Vũ Hàn, như bọn người ra phiên ngoại giới Thiệu Hòa ngắn, nhưng chính văn dừng ở đây rồi.

Như lại sau này, đơn giản chuyển thành lục đục với nhau, miếu đường tranh bá nội dung, đây không phải rất nhiều nhìn 'Bắn' điêu đồng nhân suy nghĩ, cũng không phải nhạn đồi nghĩ viết cái kia thảo trường oanh phi, đại mạc cô khói, nam nhi cầm kiếm tứ phương giang hồ.

Cho nên. . .

Mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là ——

« 'Bắn' điêu chi giang hồ » muốn cùng mọi người nói tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.