Vu sư: Ta hậu viện thông Luân Đôn

Chương 289 quy tổ mật đàmTheo đông chí càng ngày càng gần, cửa hàng dưới mái hiên màu đỏ đèn lồng cũng bắt đầu tả diêu hữu bãi, truyền ra minh diệt không chừng ánh đèn.

Vài miếng lá khô từ nơi xa bay tới, dừng ở sân các nơi, cấp gạch xanh hắc ngói lại tăng thêm vài phần hiu quạnh chi ý.

Diệp Cảnh Thành đẩy cửa ra, cảm thụ được phong đánh vào trên mặt, trong ánh mắt lại nhiều vài phần vui sướng.Cự hắn ngày đó bế quan luyện đan, lại đi qua 5 ngày, đã nhiều ngày, hắn luyện chế ra hai lò hóa cốt đan, trong đó đều là ba viên thành đan


Tấu chương tiết nội dung đổi mới trung...