Vô Lại Kim Tiên

Chương 225: Như ý kim kiếmNăm vị tiên nhân môn hạ của Ngọc Thanh toàn lực thúc dục Tiên Thiên Ngũ Hành Yên La đại trận. Ngũ Sắc hào quang ở trong hư không kích động bốc cao ngăn chặn Đại hắc liên( hoa sen đen) rồi dùng sức xoắn lại làm tiêu tan cả bảy cái cầu vồng máu. Nó nhân đà hướng về Kim kiếm chém loạn bốn phía chỗ Huyền Âm lão ma.

Mắt thấy Huyền Âm lão ma sẽ phải bị Ngũ Sắc hào quang cuốn đi thì đột nhiên một cái cầu vồng vàng bốc lên từ Âm Sơn với tốc độ cực nhanh cuốn tới chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà cũng trong nháy mắt kim quang tựa hồ tăng lên tới ngàn trượng, kim quang vây lấy một kim phù lưu chuyển hung hăng bay về phía Ngũ Sắc hào quang đè ép tới.

Theo sau đó, Tây Thiên Quan Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Nhàn tứ đại Bồ Tát hiện thân .

Ngũ hành Yên La chính là Tiên Thiên sinh ra, năm mặt pháp khí cũng là Tiên Thiên ngũ hành tinh khí sinh ra, có công dụng vô cùng kì diệu. Năm tiên nhân pháp lực thần thông cũng là kim tiên nhất lưu đều đã xuất được tam đại thân ngoại hóa thân. Còn bên kia là chư vị Bồ Tát Tây Thiên cùng liên thủ hóa giải Tiên Thiên Ngũ Hành Yên La, uy lực vô cùng.

"Phân tranh đã bắt đầu, chư vị đạo huynh dụng hết lực lượng , không thể chậm trễ!" Quảnh Thành Tử hét lớn một tiếng, Ngũ Sắc hào quang mạnh mẽ lần nữa quay cuồng đè kim thư ép trở về rồi vẫn với khí thế không giảm hướng về phía Huyền Âm lão ma áp tới.

Huyền Âm lão ma tay cầm Kim kiếm, hiện chân thân chém loạn bốn phía. Giao long vàng hiện ra cắn loạn Ngũ Sắc hào quang, tiếc rằng năm tiên nhân thần thông đều cao hơn hắn rất nhiều. Tuy có đỉnh cấp pháp khí trong tay nhưng vẫn không phải là đối thủ, hắn bị Ngũ Sắc hào quang ép tới, thân thể khổ tu vạn năm lập tức biến thành bột phấn.

"Ngao!" Huyền Âm lão ma bản thể chính thân bị hủy. Một tiếng thê lương kêu lên thảm thiết, trong lòng biết không thể địch lại. Chân thân bọc Kim kiếm muốn độn đi ra ngoài, trừ phi là đã đem bản thể ký thác nơi hư không Hỗn Nguyên thánh nhân, nếu không tuyệt đối không có may mắn.

Ngũ Sắc hào quang vẫn như trước cuốn tới. Mắt thấy Huyền Âm lão ma gặp độc thủ, bốn vị Bồ Tát của Tây Thiên vội vàng niệm âm thanh A Di Đà Phật . Đồng thời hiện Phật môn* khổ tu Vô Lượng Kim thân mà đều xuất pháp khí đấu với Ngũ Sắc hào quang.

Lại thêm một cái hắc cầu vồng cuốn tới, Ma giới đại hộ pháp Hắc Bào lạnh lùng cười một tiếng không dám khinh thường, xuất ra Hắc liên cũng không kém trước sau nện lên Ngũ Sắc hào quang. Cầu vồng bảy màu lần nữa từ Huyết Hải U Minh vọt ra, Huyết Hồn phiên bảy mặt ba tay lần lượt xuất ra liền lớn lên ngàn trượng xông vào Ngũ Sắc hào quang định cuốn Nguyên Thần của Huyền Âm lão ma.

"Huyết Hà sát trận!" Năm tiên nhân nhận biết lợi hại, kinh hô một tiếng rồi không dám khinh thường vội vàng dốc toàn lực đẩy lùi Kim Thư và Hắc liên trở về. Lại đem Ngũ Sắc pháp kỳ quăng vào không trung mà quát lớn. Ngũ diện pháp kỳ cũng to lên ngàn trượng, mở rộng bay trên không trung đấu cùng cầu vồng.

Huyết Hà Sát trận cùng Ngũ Hành Yên La đều là một trong thái cổ tứ đại sát trận. Thời Hồng hoang đại chiến, Ma giới đại thánh Vô Thiên Tứ dùng Huyết Hồn phiên bảy mặt cùng với đại ma vương Xi Vưu bày ra Huyết Hà Sát trận giết chết Thiên Hoàng Thái Huyền. Thấy vậy năm vị tiên nhân mặc dù có lực, nhưng cũng không dám có nửa điểm chậm trễ.

"Dát dát dát!" Một hồi cười quái dị chói tai từ U Minh Huyết hải vọng ra, một luồng ma vân vọt ra, một pho tượng vạn trượng xông vào đại trận bất kể ma vương Xi Vưu hay ai đã tới.

"Xi Vưu!" Ngũ tiên nhân lập tức kinh hãi hô lên, Quảng Thành Tử cũng hét lớn. Ma đầu kia cười cuồng tiếu, búng một ngón tay Huyết Hồn phiên bảy mặt hóa thành bảy cái cầu vồng máu định trùm năm tiên nhân, trong đó có hai cái hướng chân thân của Huyền Âm lão ma cuốn tới.

"Ma đầu kia chớ có càn rỡ!" Vân Trung Tử hét lớn một tiếng, bấm tay bắt quyết hiện một kiện pháp bảo, cũng là kiện pháp khí đỉnh cấp tiên thiên từ thời khai thiên, đó là Thái Cực đồ - Càn Khôn pháp khí đỉnh cấp.

Giao Long vàng bay lên tạo thành cầu vàng dựng trong đại trận. Ngũ Sắc hào quang bắn ra, cầu vồng năm màu đi tới đâu thì cầu vồng máu rơi xuống đất hiện ra Huyết Hồn phiên năm mặt.

Năm mặt Huyết Hồn phiên như biết không thể địch lại, hóa thành bàn tay quay tít một vòng , bay trở về trong tay Xi Vưu.

"Thái Cực đồ!" Xi Vưu rít gào một tiếng, nhưng lại biết rằng đây là Thái Cực đồ định Càn Khôn vạn vật. Bất luận là Huyết Hà Sát trận hay là Ngũ Hành Yên La vận chuyển đều không qua được Thái Cực đồ nên vội vàng thu Huyết Hồn phiên đem thân nhoáng một cái một. Một cỗ ma vân lao ra đỉnh đầu hóa thành một cái bàn tay ma cực lớn hướng Xích Tinh Tử chụp.

Xích Tinh Tử vội vòng lắc pháp kỳ, một cỗ xích quang xoáy lên còn mình thì trốn vào trong đại trận.

Xi Vưu một trảo thất bại, bản thể ma thần giận dữ gào lên :" Khá lắm bọn chuột nhắt nhát gan, hôm nay bổn tạo nhất định phải đem thu được Nguyên Thần các ngươi cho tan thành bụi phấn, trọn đời không được siêu sinh!"

Ngũ tiên nhân trong lòng biết pháp lực không bằng ma đầu kia đấu cũng không ổn nên vội vàng đem thân nhoáng lên một cái, tất cả đều trốn trong đại trận. Tất cả đều xuất ra pháp bảo công kích Ngũ Sắc hào quang, tuy nhiên vẫn như trước phá không được Yên La đại trận. Nhưng không ai muốn cùng Xi Vưu đánh nhau trước nên áp lực rất lớn, ngũ sắc hào quang cũng run lên kịch liệt.

Như Lai tuyên âm thanh Phật hiệu nói: "Ngã phật từ bi, phù hộ độ trì chúng sinh. Người này cùng Tây Thiên ta có duyên, chư vị đạo hữu không thể cố chấp!" Lấy một ngón tay chỉ ra, bàn tay Phật khổng lồ màu vàng xông vào trong đại trận chụp lấy nguyên thần của Huyền Âm lão ma.

"Phật chủ từ bi!" Bốn Bồ Tát gặp Thích Già đích thân lâm trận thì đều vội vàng phát phật hiệu, liên tục oanh kích Yên La đại trận.

Ma vương Xi Vưu gặp lại môn thần, lập tức chọc giận nổi trận lôi đình quát :" Hay cho thằng nhãi này, không chịu ở lại Tây Thiên ăn chay niệm phật lại muốn tới cùng bổn tọa tranh chấp, muốn tránh ngươi cũng không được!" Rồi hắn lắc mình một cái cũng có một bàn tay khổng lồ màu đen chộp tới Nguyên Thần của Huyền Âm lão ma, cùng bàn tay Phật màu vàng tranh nhau lên trước.

"Ngã phật từ bi. Ma đầu kia sao có thể vong động tham niệm, tội quả không nhỏ!" Thích Già vung tay ném đi, một đóa Thất Thải Liên hoa ngăn đón ma chưởng chụp vào Nguyên Thần của Huyền Âm lão ma.

"Con lừa ngốc này tâm tính không tốt, còn có mặt mũi nói bổn tọa à!" Xi Vưu lại yếu thế, một mặt Huyết Hồn phiên hóa thành một cơn lốc máu nhằm Thất Thải Liên hoa, còn ma chưởng cũng chộp tới Nguyên Thần của Huyền Âm lão ma.

Năm tiên nhân thấy đối thủ khó chơi lại thì đều cảm thấy khẩn trương. Vân Trung Tử đem Thái Cực đồ rung lên, một cái cầu vồng vàng hướng về phía Phật chưởng cùng Ma chưởng. Thích Già cùng Xi Vưu biết rõ lợi hại vội vàng nhảy ra, cầu vồng vàng thuận thế đi tiếp, mặc kệ Thích Già cùng ma vương Xi Vưu, cứ cuốn lại hướng Huyền Âm lão ma.

Huyền Âm lão ma thật sự là bị hủy, Nguyên Thần hãm trong Yên La đại trận. Muốn chạy trốn đều là không có lực, thấy Thái Cực đồ cuốn tới vội vàng phát ra tiếng quát, lập tức Giao Long vàng đầy trời, một cái vuốt vàng bổ vào Thái Cực đồ. Thái Cực lực đồ hiện nguyên hình, quay tròn trở về trong tay Vân Trung Tử.

Huyền Âm lão ma cũng không biết Thái Cực đồ là vật gì. Tế lên Kim kiếm đem đẩy Thái Cực đồ trở về liền vội vàng né qua một bên. Chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi.

"Quả thật là vật ấy rất lợi hại!" Vân Trung Tử thấy Kim kiếm ngay cả Thái Cực đồ cũng cản lại, cảm thấy giật mình vội vàng muốn trở lui về trong trận.

Thích Già và Xi Vưu bắt được cơ hội, vội vàng vận khởi thần thông. Một Phật chưởng cực lớn màu vàng cùng ma chưởng màu đen đồng thời chộp tới Vân Trung Tử.

Vân Trung Tử không kịp lui về trong trận, vội vàng rung Thái Cực đồ, hướng Phật chưởng cùng Ma chưởng cuốn tới.

Thích Già cùng Xi Vưu lại không để ý tới búng một ngón tay. Một cái cầu vồng vàng cùng một cầu vồng đen ở trong đại trận giao bay ra xoắn lấy Ngũ Sắc hào quang kịch liệt. Bốn Bồ Tát cùng Hắc Bào đem toàn lực oanh kích Yên La đại trận.

Chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ toang, Ngũ Sắc hào quang tan biến. Do Pháp lực hao tổn quá độ, chân thân cực độ suy yếu, thiếu chút nữa ngã lộn từ đụn mây xuống cũng là đến tột cùng bởi thần thông không bằng hai người Thích Già và Xi Vưu. Tuy có Thái Cực đồ trấn áp nhưng Yên La đại trận đã bị phá.

Bốn Bồ Tát cùng Hắc Bào thấy thừa dịp có cơ hội, vội vàng chen chúc mà tiến lên muốn đoạt ngũ diện pháp kỳ.

Năm tiên nhân vội vàng búng một ngón tay, ngũ diện bảo kỳ rơi xuống đắp ở trên người bảo vệ bản thể rồi đều tự vận khởi thần thông đánh với bốn Bồ Tát và Hắc Bào.

Năm tiên nhân đều xuất tam đại thân ngoại hóa thân, pháp lực thần thông ngang với bốn Bồ Tát cùng Hắc Bào. Chỉ vì vừa rồi muốn duy trì Yên La đại trận vận chuyển nên hao tổn pháp lực rất nhiều, nếu không bốn Bồ Tát cùng Hắc Bào tuyệt không phải là đối thủ.

Cả Phật và Ma đều cùng thi triển thần thông đánh cho hư không sụp đổ. Khai Quang thất sắc, Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, một tòa núi lớn vạn trượng phá vỡ hư không mà rơi xuống đè Quan Âm Bồ Tát xuống dưới .

Quan Âm Bồ Tát cười nói: " Đạo huynh lực đã yếu có chút tài mọn cũng dám đem ra bêu xấu!" Lấy tay hất ra, từ tay trái tung lên một đóa Thất Thải Liên hoa đón gió biến đổi, cũng biến lớn vạn trượng ngăn chặn phía dưới núi cao.

"Tây Thiên không nhiễm nhân quả, ngươi lại sinh ra tham niệm, tội quả không nhỏ!" Quảng Thành Tử cười lạnh một tiếng, trong lòng biết Bồ Tát Phật đà sinh ra vốn là một bộ hoa sen. Luận về miệng lưỡi chính mình không phải là đối thủ nên lập tức không hề cùng Bồ Tát nói nhảm vấn đề này. Lão vận khởi thần thông thề phải đem Bồ Tát nhốt năm trăm năm.

Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, Cửu Dương Chân Nhân đều dùng hết lực, cùng ba Bồ Tát và Hắc Bào đánh cho trời đất tối tăm. Vân Trung Tử rung lên Thái Cực đồ, một cái cầu vồng vàng cuốn về Hắc Bào, Hắc Bào biết rõ lợi hại không thể ngăn cản nên vội vàng nhảy sang một bên.

Vân Trung Tử cũng không quản hắn, Thái Cực đồ thuận thế cuốn qua. Bồ Tát trong lúc không đề phòng bị Thái Cực đồ nhốt vào bên trong, kim quang cũng rơi vào bên trong .

Ba Bồ tát khác cùng Hắc Bào kinh hãi.

Xi Vưu cùng Thích Già phá Yên La đại trận, hai bàn tay khổng lồ vừa động lập tức đã hướng Nguyên Thần của Huyền Âm lão ma.

"Thằng nhãi này không biết tốt xấu, nhất định phải xem mi mạnh đến thế nào". Xi Vưu đã sớm bất mãn Thích Già bèn rít gào một tiếng mà lắc tay bắt quyết. Huyết Hồn phiên bảy mặt nhoáng một cái, xoáy lên bảy cái cầu vồng máu đem Thích Già vây lại ở chính giữa. Sau nó lại thoáng một cái, trong hư không lập tức huyết sát đầy trời, huyết vụ ở bên trong vờn quanh, đưa tay không thấy được năm ngón. Huyết sát quanh thân, làm cho người ta khắp thân thể phát lạnh, chân thân có chút rung động.

"Ngã phật từ bi, đạo huynh đã nhập Phật môn ta, sao có thể nào hung hăng như thế!". Thích Già tụng Phật hiệu mà xuất một chiêu. Kim thư vốn trong tay Quan Âm Bồ tát lập tức bay tới đỉnh đầu. Ngài quát lớn khiến kim quang phóng to ngăn cản huyết sát đấu cùng Xi Vưu, rồi lại bóp nát một mảnh kim quang, tản mát ra một đoàn Phật quang, bảo vệ bản thể.

Đó chính là Tây Thiên Tịnh thổ vạn Phật đứng đầu nam mô A Di Đà Phật ban thưởng kim phù xuống dưới. Nếu không có cái này thì với pháp lực thần thông hẳn là Ma vương Xi Vưu đã không rơi vào thế yếu. Hắn dùng Huyết Hồn phiên bảy mặt bày Huyết Hà Sát trận mà ngay cả năm đó Thiên hoàng Thái Huyền cũng bị tru sát. Tuy rằng Thái Huyền chết có thánh nhân tính toán ở trong, nhưng Huyết Hà Sát trận chính là một trong tứ đại sát trận, bằng lực lượng của một người cũng không thể ngăn cản.

Lại nói Huyền Âm lão ma mắt thấy Yên La đại trận bị phá, lúc này tiên nhân Phật tổ, Bồ Tát cùng ma đầu kia đang đánh nhau thì cảm thấy mừng rỡ vô cùng vội vàng đem Nguyên Thần độn đi. Hắn định chui xuống đất chuẩn bị bị độn thổ trước rồi sau đó hẵng tính.

Thình lình vừa mới chui dưới đất lại có cảm giác một cổ lực mạnh kéo tới. Lão ma thân thể bị hủy chỉ còn Nguyên Thần, pháp lực so với trước kia càng không khá gì làm sao có thể đủ sức chống cự. Hắn không có sức phản kháng nên đã bị tách rời ra.

"Người ma đầu kia kiếp số đã đủ, bản cung chủ cũng nên tiễn ngươi một đoạn đường!" Chính là Lâm Phong cùng tứ nữ đã tới, một mực ẩn nấp tìm cơ hội. Mắt thấy Yên La đại trận bị hủy, còn Tiên Phật và ma đầu tiếp tục đánh nhau, nguyên thần của Huyền Âm lão ma muốn nhân cơ hội trốn liền lập tức ra tay.

Một đạo Thất Thải Thần quang đánh tới, Huyền Âm lão ma kinh hãi còn chưa kịp xuất Kim kiếm thì Nguyên Thần đã bị oanh tạc mà chịu thần hình cụ diệt. Kim kiếm rơi xuống, Lâm Phong tay hất một cái tử sắc cầu vồng cuốn tới đưa tay tiếp được, cũng nhịn không được cười như điên: " Nhớ lại ta từ hỗn độn nghe tổ sư giảng đạo, vốn là nên tu thành Hỗn Nguyên Đại Đạo lại làm cho vị lão quân cuối cùng tại Hồng Hoang đại chiến tổn hại. Luân hồi muôn đời mới tu thành tiên đạo, Như Ý Kim kiếm chính là tổ sư ban cho ta chống đỡ kiếp nạn, đủ để trấn áp Đại La kiếm trận, luyện tiên thiên Hỗn Độn, chế ngự Bàn Cổ phù, Thái Cực đồ!"

Tứ nữ mừng rỡ nói :" Chúc mừng phu quân!"

Thời gian cấp bách, Lâm Phong cũng không nhiều lời lắc mình một cái làm biến mất Huyền Âm lão ma dưới cấm pháp rồi vận khởi chân thần ngay tại chỗ luyện hóa.

Trong Hỗn Độn phủ xuống ba vật, trái Bàn Cổ, phải Thái Cực, chính giữa chính là thanh Như Ý Kim kiếm. tại

Hôm nay đại kiếp nạn đã đến, Bàn Cổ tổ sư ban thưởng Kim kiếm chính là hợp số trời.

Như Ý Kim kiếm chính là vật vô chủ, Lâm Phong xóa đi chân linh của Huyền Âm lão ma ngay tại chỗ luyện hóa nên lập tức có thể phát huy. Cho dù là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng không thể coi thường.

Xi Vưu cùng Thích Già thấy Kim kiếm bị Lâm Phong đoạt được thì lập tức đình chỉ đấu đá cùng hướng bên này đánh tới.

"Nhanh chóng xuất Thiên La tứ kiếm bày ra Đại La Hỗn Độn sát trận!". Lâm Phong biết ma vương Xi Vưu cùng hòa thượng Thích Già pháp lực còn hơn năm người vợ chồng rất nhiều nên không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng gọi tứ nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.