Trang chủ
Vô Lại Kim Tiên

Chương 223: Đại đạo thì vô tranh

Hầu tử cả giận nói: "Tiên nữ này thật là nói không có đạo lý. Lão Tôn năm đó đại náo Thiên cung đầy uy phong, bà nương này có bản lĩnh gì mà đòi làm sư nương của lão Tôn!"

Thất công chúa hừ một tiếng, cũng không so đo với con khỉ này, nhìn về phía Lâm Phong.

Lâm Phong cười nói: "Con khỉ này đúng là ác tính không đổi. Mặc dù vào làm môn hạ của ta vẫn bị nhân quả quấn thân, ta còn phải thay ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi đã không muốn vào môn hạ của ta, vậy về Hoa Quả Sơn đi làm Tề Thiên đại thánh của ngươi cũng được. Chỉ là sau này không được quấy rầy môn hạ đệ tử của ta, ngươi có đồng ý không?"

Thạch Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng về phía hầu tử ra sức nháy mắt.

Hầu tử thầm nghĩ: "Cực Lạc công chúa này pháp lực cao cường, ta không phải là đối thủ, trước tạm thoát thân rồi nói sau!" Lập tức nói: "Lão Tôn liền trở lại Hoa Quả Sơn, sẽ không làm khó dễ môn hạ đệ tử của ngươi!"

"Có cho con khỉ cốc đầu ngươi cũng không dám!" Tay áo phất một cái, một cái cầu vồng tím (cầu vồng ít màu vậy?) phóng ra, đưa hầu tử ra ngoài ngàn dặm, lúc này mới nói với Thạch Cơ: "Hầu tử tu chính là phật môn thần thông, có nhiều nhân quả chưa dứt, hiện tại không nên nhập môn hạ của ta. Đợi sau này hiểu rõ nhân quả mới có thể vào môn hạ của ta. Ngươi hãy về cung tĩnh tu pháp lực đạo hạnh thêm, sau này sẽ có ngày gặp lại!"

Thạch Cơ mặt có chút đỏ lên, không dám nhìn sư phó cùng vài vị sư nương, vội vàng lên tiếng rồi lên mây bay đi.

Thất công chúa cười nói: "Phu quân à, ta thế nào đều cảm thấy người đang chia rẽ uyên ương. Hầu tử tuy ác tính không đổi, nhưng ta xem đồ đệ này của chúng ta giống như đã nặng tình với hầu tử rồi!"

Bích Nguyệt tiên tử nói: "Ai nói không phải, Thạch Cơ cùng hầu tử đều là linh thạch đắc đạo, đến cùng là có duyên phận!"

Bích Nhu tiên tử nói: "Phật môn muốn đem hầu tử tới phương Tây, đã có kế hoạch rồi. Ma Môn cùng yêu thần Cửu Phượng vì sao lại muốn nhúng tay vào. Phu quân ngưng tụ thành thái huyền chân nhân, Cửu Phượng là yêu thần chỉ dưới Thiên hoàng, lại chấp chưởng Đông Hoàng pháp khí, đã nhiều lần trợ giúp phu quân. Lần này lại muốn tới làm khó, thật là khó hiểu!"

Lâm Phong ha ha cười nói: "Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Thánh nhân có tính toán, chúng ta có nghĩ cũng uổng công. Tam giới đại kiếp nạn đã bắt đầu, tốt nhất là mau chóng trảm lục niệm, đem bản thể ký thác hư không, đạt Hỗn nguyên đạo, rồi độ kiếp cho tốt!"

Bích Du tiên tử nói: "Đó là đương nhiên, ta muốn chuyển kiếp vạn thế. Nhân quả quấn thân, ít ra còn bảo hộ nữ nhi được chu toàn. Nếu không thà rằng không đạt Hỗn Nguyên thánh đạo!"

Bích Nhu tiên tử cười nói: "Phu quân chấp niệm quá nặng, sau này sợ là không tốt cho việc trảm sinh niệm, chính đạo sẽ có phiền toái!"

Lâm Phong nói: "Đại đạo thì vô danh. Không đạt thánh đạo, không đem bản thể ký thác hư không thì vĩnh viễn vô pháp hiểu được ảo diệu trong đó. Bây giờ nói những lời này là sớm, ngày sau tự khắc sẽ hiểu!"

Tứ nữ đều nói: "Chúng ta cùng phu quân cùng nhau tiến lui!"

Lại nói đệ tử Thục Sơn phái Bạch Trường Anh từ khi có duyên cùng Thải Y tỷ muội gặp mặt, liền coi hai tỉ muội là người trong mộng, ngày đêm thương nhớ phương dung nguyệt mạo của hai tỷ muội. Không còn lòng dạ tu luyện, cuối cùng nghiệt duyên đã đến, liền vụng trộm ly khai Thương Khung sơn, hướng Thúy Hà sơn đi tới.

"Không biết hai vị tiên tử còn nhớ ta không!" Bạch Trường Anh được Huyết Ma chỉ điểm, biết rõ hai vị tiên tử là khuê nữ của Cực Lạc cung chủ, trong lòng có chút không yên, vừa đi vừa tự suy nghĩ.

Cực Lạc cung chủ hai mươi năm trước diệt sát toàn bộ Côn Lôn môn. Tây Côn Lôn toàn bộ không ai sống sót. May mắn thì còn có thể nhập luân hồi, không may thì thần hình cụ điệt. Sự việc này hung danh toàn tam giới, trưởng lão trong phái đã sớm nhắc nhở môn hạ đệ tử không được cùng đệ tử của Cực Lạc môn phát sinh tranh chấp, chính mình phải cẩn thận mới được.

Đột nhiên có năm đạo tử cầu vồng phá hư không tới, Bạch Trường Anh không rõ tình huống, lập tức kinh hãi, vội vàng sử dụng ẩn thân pháp. Chỉ thấy chỗ tử cầu vồng rơi xuống có năm đạo nhân ảnh đi ra, một nam tứ nữ, nam anh tuấn bất phàm, tay cầm một cây quạt kim quang chói sáng.

Nữ đều là dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, làm Bạch Trường Anh nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn trong nhóm đại đệ tử Thục Sơn cũng được coi là nhân tài kiệt xuất, lọt vào mắt xanh của phần đông sư tỷ sư muội, làm cho vài vị sư huynh đệ hâm mộ muốn chết, nhưng cũng chưa từng thấy qua vị tiên tử nào đẹp như vậy, so với thiên nhân cũng không hề thua kém.

Nhóm người đó là năm vợ chồng Lâm Phong, trên đường về Cương Ngũ Nhân chứng kiến có đạo quang ảnh bay theo, xem ra muốn hướng Cực Lạc cung mà tới. Lúc này xem lại, không ngờ phụ cận không một bóng người, liền biết là đối phương ẩn hỉnh. Lâm Phong vận thiên nhãn xem xét, liền dễ dàng thấy Bạch Trường Anh.

Vung tay một cái, phá ẩn thân pháp của Bạch Trường Anh, cười nói: "Ngươi con chuột nhắt này thật to gan, dám tại Cực Lạc cung của ta nhìn ngó. Mau báo ra lai lịch sư môn cùng ý đồ tới, nếu không sẽ cho ngươi vào luân hồi, không thể siêu sinh!"

Bạch Trường Anh còn chưa phục hồi tinh thần. Ẩn thân thuật đã bị phá vỡ, trong lòng biết đã gặp tiên tử pháp lực cao thâm. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng tự cao là đệ tử Thục Sơn, môn hạ Thượng Thanh, không chịu mất mặt, vội vàng bình tĩnh nói: "Ta chính là Thương Thanh môn hạ, đệ tử phái Thục Sơn, ngươi là người phương nào?" Ánh mắt cũng đặt trên người tứ nữ. (Ah, thằng này láo)

Tứ nữ thấy tiểu tử này mục quang bất thiện, nhất tề hừ một tiếng, cũng khinh thường so đo với tiểu bối.

Lâm Phong suy tính một chút, liền sáng tỏ nhân quả, lập tức cười nói: "Ngươi con kiến hôi này lại có chủ ý với khuê nữ của ta, sao có thể để nữ nhi của ta vô duyên cớ chọc tới nhiều nhân quả, không lưu ngươi được!" Kim quang nháng lên, đem Bạch Trường Anh cuốn đi, rồi lực lượng chuyển động, Bạch Trường Anh hô to một tiếng, rồi rơi vào luân hồi chuyển kiếp.

Tứ nữ cũng sáng tỏ nhân quả, khuôn mặt phát lạnh. Bích Nhu tiên tử nói: "Đại kiếp nạn đã bắt đầu, chúng ta đều có nhân quả quấn thân, còn sợ không độ kiếp tốt, sao có thể để nữ nhi chọc vào tên lắm nhân quả này, cứ cẩn thận là hơn!"

Thất công chúa quan sát Lâm Phong, nói: "Phu phân, liệu có kẻ tính toán chúng ta không?" Bạn đang xem tại - www.

Lâm Phong cười nói: "Không sao, sau này cẩn thận một chút. Khai sơn tổ sư của Thục Sơn phái là Bạch Vân chân nhân, chính là nhị đệ tử của Thượng Thanh Nguyên Thủy thiên tôn, cũng là cấp độ kim tiên, không dưới tổ sưTây Hoa Tử của Côn Luân phái. Nay đã cùng Cực Lạc cung ta kết nhân quả, ngày sau sẽ phải chấm dứt. Trước tiên hồi cung đã, rồi sẽ tính sau! "

Lập tức năm cái tử cầu vồng phá hư không bay về Thúy Hà sơn.

Cửu Vĩ Hồ trong tiên phủ răn dạy vài tên yêu vương không chịu an phận, đột nhiên thấy năm cái tử cầu vồng đang trực tiếp tiến vào tiên phủ. Hóa ra là sư phó và bốn vị sư nương đã trở lại, vội vàng chỉnh trang phục, đứng dậy bái kiến.

Lâm Phong vung tay nâng Cửu Vĩ Hồ lên. Mắt nhìn thấy vài yêu vương trông láu lỉnh như chuột thấy mèo, hướng Cửu Vĩ Hồ nói: "Ngươi làm đại đệ tử của ta, thay mặt sư phụ xử lý việc trong môn, có nhiều công lao. Lần nay ta cùng bốn vị sư phó (mẫu??) ở Thiên hà tham tu tạo hóa, lấy ngân hà luyện được bốn thanh Thất Tinh kiếm. Ngươi dùng nguyên thần luyện hóa, có thể gia tăng một tử nguyên pháp lực, tiếp tục quản lý môn hạ đệ tử của ta!"

Nắm tay rung lên, bốn đạo cầu vồng chói mắt từ ngoài bắn vào phủ riêng của Cửu Vĩ Hồ.

Cửu Vĩ Hồ lập tức mừng rỡ, chỉ cảm thấy nhận sư phụ như vậy thật không nhầm, vội vàng tạ ơn, bắt đầu vận chuyển chân thần. Chỉ thấy pháp lực vô cùng dư thừa, phát ra như trường giang đại hải, đúng là đã tăng trưởng mấy chục lần. Pháp lực bây giờ so với Hồng Bào lão yêu đã cao hơn không ít.

Thiên địa sơ khai có cửu cửu quy nguyên số. Mỗi chín vạn năm là một tử nguyên, mỗi chín vạn tử nguyên là một lâm hội, tương đương chín chín tám mốt ức (trăm triệu) năm, chính là hợp với cửu cửu quy nguyên số.

Lâm Phong chuyển kiếp vạn thế thành đạo, có thánh mẫu nương nương che chở, chưởng quản Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí, pháp lực thần thông tiến cảnh chỉ có thể dung biến thái để hình dung. Chỉ trên dưới trăm năm đã có một ngàn tử nguyên pháp lực.

Chỉ là môn hạ đệ tử có cơ duyên, tiến cảnh không thể so với tên biến thái như hắn. Cửu Vĩ Hồ mặc dù đa trí, nhưng cuối cùng pháp lực thần thông còn thấp, không thể làm đám yêu vương môn hạ tâm phục. Hôm nay được bốn thanh Thất Tinh kiếm, thêm một tử nguyên pháp lực, thần thông không dưới Hồng Bào lão yêu, chính là có thể làm kinh sợ đám yêu vương bên dưới.

Vài tên yêu vương không phải muốn tạo phản, chỉ là không cam lòng bị nữ nhân khoa chân múa tay mà thôi. Hiện tại Cửu Vĩ Hồ được sư tôn ban cho một tử nguyên pháp lực, đám yêu vương này lập tức thu tâm, không dám có ý niệm khác.

Cửu Vĩ Hồ này trước kia chính là yêu vương chiếm cứ một phương, chẳng những đa trí mà còn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu yêu vương nào phạm tội bị nàng bắt được, nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ. Những yêu vương này tất nhiên không ngốc mà đi sờ vào cái rủi ro này, cũng không dám ở sau lưng làm vài trò tiểu xảo.

Lâm Phong lại hướng đám yêu vương nói: "Vào môn hạ của ta, tức là đệ tử của ta. Bọn ngươi làm ra cái gì, ta đã sớm biết, chỉ là ta ở đáy Thiên hà tinh tu pháp lực, tham ngộ tạo hóa, không rảnh phân thần xử lý sự việc trong môn. Sau này việc lớn nhỏ trong môn đều giao cho đại sư tỷ Lâm Mị xử lý, bọn ngươi tốt nhất nên nghe lệnh, không làm trái, nếu không nhất định sẽ xử lý không nhẹ!"

Lũ yêu vương rùng mình một cái, vội vàng lên tiếng xác nhận.

Lâm Phong ngồi lên vân sàng ( giường mây), tứ nữ ngồi hai bên hắn, môn hạ chúng đệ tử đều tới bái lạy. Bỗng có hai làn hương phong bay tới, hai nữ nhi ngồi lên đầu gối Lâm Phong. Nghê Thường ôm cổ cười khanh khách nói: "Phụ thân đã về, ta cùng tỷ tỷ thật nhớ các người!"

Lâm Phong cười nói: "Nữ nhi ngoan mau nghe lời, trước qua gặp mẹ cùng các vị a di đi!"

Nghê Thường gật đầu như mổ thóc, lại ngồi lên đầu gối Bích Du tiên tử, cùng mẫu thân và vài vị a di líu ríu kể lại mấy lần xuất cung du ngoạn, thỉnh thoảng có tiếng cười khanh khách vang lên trên đại điện.

Thải Y lại lắng nghe một chút, đợi muội muội qua gặp mẫu thân cùng vài vị a di, lúc này mới hôn lên gò má Lâm Phong, vui vẻ nói: "Phụ thân đã về rồi!"

Lâm Phong đỡ mái tóc của nữ nhi, cười nói: "Phụ thân cùng mẫu thân và vài vị a di tại đáy thiên hà tham tu tạo hóa, ngày trước lại vừa tiến một bước. Lại bởi vì vạn thế chuyển kiếp, sát nghiệp quá nặng, phải tu tích công đức chống đỡ mới có thẻ độ kiếp. Mấy ngày nữa sẽ cùng mẫu thân và vài vị a di xuất cung tích đức, chính là có thể mang bọn con cùng đi!"

"Phụ thân thật tốt!" Hai nữ nhi mừng rỡ.