Vô Địch Thiên Hạ

Chương 623: Cửu Cung Bát Quái Trận
Chương 623: Cửu Cung Bát Quái Trận
Xác định đầu phiếu
Một ngày đã qua.
Hoàng Tiểu Long cuối cùng đem tám mươi mốt tòa cung điện luyện chế hoàn thành.
Chín chín tám mươi mốt, ngầm có ý cửu cung bát quái số, tám mươi mốt tòa cung điện tọa lạc tại Kim Long phong giữa sườn núi, liên kết cùng một chỗ, hình thành một phiến lục giác hình tròn cung điện quần.
Tám mươi mốt tòa cung điện, Hoàng Tiểu Long bố trí thành Cửu Cung Bát Quái Trận.
Này Cửu Cung Bát Quái Trận chính là một cái tập phòng ngự, công kích, mê huyễn làm một thể Thượng Cổ thần trận chi một, hơn nữa tám mươi mốt tòa cung điện chính là Hoàng Tiểu Long dùng Thần Giới tinh thiết, khoáng thạch luyện chế, có thể nói, này tám mươi mốt tòa cung điện phòng ngự chi cường, có thể so với một ít siêu cấp đại gia tộc tổng bộ.
Hoàng Tiểu Long đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, thế nhưng có Long Hoàng Ngao Thái Nhất cái này trận pháp Đại Sư tại, bố trí này Cửu Cung Bát Quái Trận tự nhiên không có vấn đề.
Bất quá, Hoàng Tiểu Long tại Kim Long sơn giữa sườn núi dọn dẹp ra tới mấy trăm dặm đất trống, tám mươi mốt tòa cung điện chỉ chiếm tám phần mười diện tích, còn lại hai thành đất trống, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long có thể dùng tới trồng một ít linh hoa, linh thảo, linh thụ.
Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long đem tam sư tỷ Tề Văn cho thập sát kiếm tế ra, dùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói bí pháp đánh vào Kim Long phong chi nội.
Đến lúc đó, một ngày có người công kích Kim Long phong, thập sát kiếm thập sát trận liền tự động khởi động, đánh chết tới địch.
Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long dùng Băng Phách bảo tàng chi trung mấy nghìn khối Viêm Dương ngọc tại tám mươi mốt tòa cung điện trung ương khe hở chỗ chế tạo một cái to lớn ngọc trì, tại ngọc trì Viêm Dương ngọc chi thượng, khắc một cái Thượng Cổ thần trận Cửu Long tỏa dương trận, sau đó đem đại sư huynh cho Cửu Dương thánh thủy lấy ra ngoài, đem Cửu Dương thánh thủy toàn bộ ngã chú trong đó.
Ngọc trì có Thượng Cổ thần trận Cửu Long tỏa dương trận, Hoàng Tiểu Long không cần lo lắng Cửu Dương thánh thủy bốc hơi lên lưu tiết vấn đề. Có này Cửu Dương thánh thủy, Cửu Cung Bát Quái Trận nội trồng linh hoa. Linh thảo, linh thụ thu nạp Cửu Dương linh khí, đến lúc đó trưởng thành, dược hiệu hội tăng lên gấp đôi không dứt, với lại linh thụ kết xuất linh quả, tu luyện người nuốt, có thể cải thiện thể chất, trùng tố ngũ tạng lục phủ.

Đương nhiên. Có này Cửu Dương thánh thủy, tại này Cửu Cung Bát Quái Trận nội tám mươi mốt tòa cung điện trung tu luyện, chỗ tốt cũng cực đại.
Án Hoàng Tiểu Long đánh giá, như thế đại ngọc trì Cửu Dương thánh thủy, hẳn đủ dùng một trăm năm tả hữu.
Đến lúc đó dùng xong, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác thánh thủy cùng linh tuyền.
Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đem Ngũ Thải Tụ Thần Kỳ tế ra. Dùng bí pháp đánh vào Kim Long phong chi nội, sau đó dùng một trăm khối Thần Phẩm linh thạch thôi động Ngũ Thải Tụ Thần Kỳ chi trung một trăm tọa tụ linh trận.
Tức khắc, hư không chỗ sâu tinh thuần thiên địa linh khí không ngừng cuồn cuộn mà rơi, toàn bộ Kim Long phong thiên địa linh khí vậy mà trong nháy mắt nồng nặc năm mươi lần tả hữu.
Một đoàn đoàn nồng nặc tới cực điểm thiên địa linh khí tại Kim Long phong bầu trời tạo thành nhiều đóa linh vân.
Khắp nơi này năm mươi lần thiên địa linh khí chi hạ, toàn bộ Kim Long phong một ít phàm hoa phàm thảo phàm thụ vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng trưởng thành, thanh thúy mê người. Tản ra rạng rỡ lục ý.
Như vậy đi xuống, mười năm sau đó, những... này phàm hoa phàm thảo phàm thụ, đem sẽ trở thành mấy trăm năm linh hoa, linh thảo. Linh thụ.
Mà trăm năm sau đó, liền là mấy ngàn năm linh hoa. Linh thảo, linh thụ!
Mấy ngàn năm linh hoa, linh thảo, linh thụ tuy rằng cũng không quý hiếm, nhưng là cả Kim Long phong có nhiều đại? Kim Long phong diện tích tám ngàn dặm phương viên, cao tới năm sáu trăm trượng, Mãn Sơn đầy đất mấy nghìn năm linh hoa, linh thảo, linh thụ, giá trị nhiều ít? Không có thể đánh giá.
Hoàng Tiểu Long nhìn linh khí nồng nặc, không ngừng ngưng kết ra linh vân Kim Long phong, hài lòng điểm gật đầu, đến lúc đó, đem phụ mẫu đẳng người nhận lấy, phụ mẫu đẳng người nên rất nhanh liền có thể đạt được nửa bước Thánh Vực đỉnh phong.
Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lại đem một khối thần thánh cấp thần thạch lấy ra ngoài, đánh vào Kim Long phong dưới nền đất.
Kim Long phong dưới nền đất, nguyên vốn là có thành hình thiên địa linh khí, khối kia thần thánh cấp thần thạch một tá nhập dưới nền đất, tức khắc, Kim Long phong dưới nền đất ngưng hình thiên địa linh khí bằng tốc độ kinh người không ngừng khuếch trương, lớn mạnh.

Cả tọa Kim Long phong linh khí lại nồng nặc không thiếu.
"Tấm tắc, tiểu tử ngươi thật đúng là là đại thủ bút a, một trăm khối Thần Phẩm linh thạch, một khối thần thánh cấp thần thạch, Ngũ Thải Tụ Thần Kỳ, Cửu Dương thánh thủy!" Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhìn Hoàng Tiểu Long bố trí Kim Long phong, sợ hãi than liên tục: "Cho dù sư phụ ngươi hiện tại cung điện cũng không có ngươi này Kim Long phong tốt!"
Hoàng Tiểu Long ha ha một cười: "Đến lúc đó ta đột phá Thần Cấp, giúp ngươi giải trừ Long châu phong ấn, chờ ngươi ra, chúng ta liên thủ tiếp bố trí một cái tốt hơn động phủ!"
Long Hoàng Ngao Thái Nhất ha ha một cười: "Cái chủ ý này không tệ." Nói đến đây, ngừng một chút, đạo: "Bất quá, Ngũ Thải Tụ Thần Kỳ tiêu hao linh thạch quá lớn, ngươi một trăm khối Thần Phẩm linh thạch, tối đa chỉ có thể chống đỡ mười năm liền dùng xong."
Dùng một trăm khối Thần Phẩm linh thạch thôi động Ngũ Thải Tụ Thần Kỳ chi nội một trăm tọa tụ linh trận, tuy rằng có thể làm cho cả Kim Long phong thiên địa linh khí nồng nặc năm mươi lần, thế nhưng tiêu hao quá lớn, chỉ có thể chống đỡ mười năm!
Mười năm, một trăm khối Thần Phẩm linh thạch, cho dù là Huyền Vũ học phủ như vậy tinh hà siêu cấp đại thế lực cũng không dám không bỏ được như vậy.
Hoàng Tiểu Long không thèm để ý đạo: "Băng Phách bảo tàng Thần Phẩm linh thạch còn có năm trăm nhiều khối, hoàn toàn có thể chống đỡ năm mươi năm, dùng xong sau đó, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp."
Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chính yếu chính là muốn nhượng phụ mẫu đẳng người cấp tốc đề thăng thực lực, tiêu hao nhiều ít Thần Phẩm linh thạch đều không sao cả.
Với lại Hoàng Tiểu Long là có tiền, hoa không xong tiền, bỏ qua một bên Băng Phách bảo tàng trung vạn ức Huyền Vũ tiền không nói, Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa vô tận linh thạch.
Năm mươi năm sau, lại nghĩ biện pháp thu mua Thần Phẩm linh thạch là được.
Nghĩ đến chuyển hóa linh thạch, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, từ được Băng Phách bảo tàng sau đó, đã có mấy năm, hắn không có lại đi chuyển hóa linh thạch, không biết dùng hắn hiện tại Thần Vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực có thể chuyển hóa cái gì phẩm cấp linh thạch.
Lập tức, Hoàng Tiểu Long hư không một nhiếp, tức khắc, hư không nơi sâu vô tận linh khí lăn lăn xuống, tiếp theo hóa thành một khối khối linh thạch.
"Thiên Phẩm trung cấp!" Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời.

Hơn nữa còn là đến gần Thiên Phẩm cao cấp!
Trước đây, Hoàng Tiểu Long Thần Vực nhị giai, tam giai thời gian, chỉ có thể chuyển hóa đạt được nhất phẩm linh thạch, hiện tại, cuối cùng có thể chuyển hóa ra Thiên Phẩm linh thạch.
Thiên Phẩm linh thạch giá cả, là nhất phẩm linh thạch mười mấy lần.
Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, chuyển hóa Thiên Phẩm linh thạch so chuyển hóa nhất phẩm linh thạch thời gian, tốc độ chậm không thiếu.
Trước đây, hắn một nhiếp chi gian, có thể thoáng cái chuyển hóa năm khối nhất phẩm linh thạch, mà hiện tại, chỉ có thể chuyển hóa một khối Thiên Phẩm, nên là chuyển hóa Thiên Phẩm linh thạch cần thiên địa linh khí quá khổng lồ, sở dĩ, mỗi lần nhiếp thứ thiên địa linh khí chỉ có thể chuyển hóa ra một khối.
Dùng hắn hiện tại tốc độ, toàn lực chuyển hóa lời nói, một ngày nên có thể chuyển hóa năm vạn khối Thiên Phẩm linh thạch, như bán đấu giá, năm vạn khối Thiên Phẩm linh thạch giá tiền là sáu ức tả hữu.
"Một ngày sáu ức, một tháng hai trăm ức tả hữu, một năm hai nghìn ức." Long Hoàng Ngao Thái Nhất thở dài nói: "Ngươi quả thực chính là vô tận cái Băng Phách bảo tàng!"
Hoàng Tiểu Long ha ha một cười, đem tám mươi mốt tòa cung điện Cửu Cung Bát Quái Trận mở ra sau đó, xoay người phi thân rời đi, trước đem phụ mẫu đẳng người nhận lấy lại nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.