Vô Địch Thiên Hạ

Chương 3572: 13,4 tỷ đấuDuy Ngã minh minh chủ Tưởng Hồng lời này, không thể nghi ngờ là hướng Hoàng Tiểu Long biểu thị trung thành, Duy Ngã minh mặc cho Hoàng Tiểu Long phân công, cái này cùng đầu nhập Hoàng Tiểu Long đã không có cái gì phân biệt.
Hoàng Tiểu Long hai tay vừa đỡ Tưởng Hồng, cười nói: “Tưởng Hồng minh chủ nói quá lời.”
Hai người lại khách sáo một phen.
Lúc này, Vương Tại Húc, Đào Thạch, Chu Diệu Văn bọn người tiến lên, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lần này chiến quả.
Trải qua đám người toàn lực truy sát, cuối cùng bắt Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh bảy tám chục vị Sáng Thế Thần, có tiểu thành cảnh, đại thành cảnh, viên mãn cảnh, thậm chí còn có một cái đại viên mãn Sáng Thế Thần.
“Đáng tiếc, cái khác, tất cả trốn.” Ngao Thắng Hải nói ra.
Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh gần 400 vị Sáng Thế Thần, chạy trốn gần 300 người.
Hoàng Tiểu Long khoát tay: “Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta lại thẳng hướng Sáng Thế Thần Điện cũng giống như vậy.”
Trải qua lần này đại chiến, mặc kệ là Sáng Thế Thần Điện hay là Hằng Thiên minh, đều là nguyên khí đại thương, mà lại Hồng Huyên, Khải Đông bây giờ tại trong tay mình, coi như Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên minh kết minh, cũng không có quá lớn uy hiếp.
Sau đó, Hoàng Tiểu Long để đám người đem lần này bắt Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh cao thủ toàn bộ tập áp tới.
Rất nhanh, Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh bị tóm cao thủ liền toàn bộ tập bắt giữ lấy Hoàng Tiểu Long trước mặt.
Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh các cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ai cũng hoảng sợ.
Ngay cả Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân cái này hai đại nửa bước Vũ Trụ Chi Thần liên thủ đều còn bị Hoàng Tiểu Long đánh cho kêu cha gọi mẹ, bọn hắn không sợ hãi đó là giả.
Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, hai mắt sáng lên, đi hướng trong đó hai người.


Đệ Nhất vũ trụ, có năm vị có được Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch Sáng Thế Thần, ngoại trừ Ngao Nghiêm, Ngao Ảnh, Ngao Vạn Sơn ba người bên ngoài, còn lại hai người đều là Hằng Thiên minh cao thủ, một cái gọi Ngao Phi, là viên mãn cảnh, một cái gọi Ngao Tất Phong, là đại thành cảnh, chính là hai người trước mắt.
Ngao Phi, Ngao Tất Phong gặp Hoàng Tiểu Long đơn độc hướng hai người đi tới, dọa đến quỳ mọp xuống.
“Hoàng, Hoàng Tiểu Long đại nhân, chúng ta cũng không cố ý cùng ngươi là địch, chúng ta cũng chỉ là thụ mệnh làm việc.” Ngao Phi run giọng nói.
Ngao Tất Phong càng là dập đầu cầu xin tha thứ.
Hoàng Tiểu Long không nói gì, đem hai người ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, về sau có thời gian lại bế quan.
Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh cái khác Sáng Thế Thần một mặt kinh ý, không dám lên tiếng, sợ gây nên Hoàng Tiểu Long chú ý.
“Yên tâm, chỉ cần đầu nhập, ta sẽ không giết các ngươi.” Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh các cao thủ: “Bất quá, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định.”
“Ta, ta nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long đại nhân, đi theo Hoàng Tiểu Long đại nhân tả hữu, là Hoàng Tiểu Long đại nhân chết thì mới dừng.” Một vị Sáng Thế Thần Điện viên mãn cảnh Sáng Thế Thần liền nói ngay, hướng Hoàng Tiểu Long bái phục xuống tới.
...
Hằng Thiên minh tổng bộ.
“Cái gì! Chúng ta Hằng Thiên minh cùng Sáng Thế Thần Điện đại quân, vậy mà bại!” Trên đại điện, Lâm Đồng không dám tin tưởng nhìn xem bẩm báo tin tức Tưởng Nghiễm.
Tưởng Nghiễm một mặt thần sắc phức tạp: “Vâng, mắt thấy Duy Ngã minh liền muốn bị chúng ta tiêu diệt, thời khắc cuối cùng, Hoàng Tiểu Long xuất hiện! Hoàng Tiểu Long xuất thủ, từ Hồng Huyên cùng Trần Dĩ Chân minh chủ trong tay cứu Tưởng Hồng.”
“Hoàng, Hoàng Tiểu Long?!” Lâm Đồng mở trừng hai mắt.


“Đúng, đúng chúng ta một mực hoa mắt đục ngầu, nhìn lầm cùng đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhưng thật ra là tu luyện ra tam đại thế giới!” Tưởng Nghiễm yết hầu hơi khô: “Nghe trốn về đến mà nói, Hoàng Tiểu Long chí ít có được hơn 11 tỷ đấu đại thế giới chi lực, thậm chí khả năng đã siêu việt mười hai tỷ đấu, mà lại Hoàng Tiểu Long đạt được Tinh Long Thần Thụ!”
“Cho nên Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân minh chủ liên thủ, đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ.”
Lâm Đồng ngã ngồi đến trên chỗ ngồi, nội tâm kinh ngạc, kinh đào hải lãng, mười hai tỷ đấu? Còn có Tinh Long Thần Thụ?
“Trước đó Sáng Thế Thần Điện Ngao Ảnh, Khải Đông bọn người mất tích, kỳ thật đều là Hoàng Tiểu Long xuất thủ, Hoàng Tiểu Long bên người cũng không có cái gì cao thủ tuyệt thế.” Tưởng Nghiễm cười khổ: “Lần này, chúng ta Trần Dĩ Chân minh chủ là trốn về đến, nhưng là Sáng Thế Thần Điện Tam điện chủ Hồng Huyên không có chạy thoát.”
Tưởng Nghiễm cau mày: “Hiện tại, chỉ có Sáng Thế Thần Điện Tứ điện chủ Mai Kiệt có thể trấn áp được Hoàng Tiểu Long, thế nhưng là Mai Kiệt Tứ điện chủ lại mất tích, ngay cả Côn Phong đều không liên lạc được.”
Cho nên hiện tại, căn bản không người có thể trấn áp được Hoàng Tiểu Long!
Tưởng Nghiễm lại nói lúc ấy hiện trường kịch chiến một chút tình huống, Lâm Đồng nghe Đào Thạch, Vương Tại Húc, Chu Diệu Văn bọn người toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long, sắc mặt tái xanh.
“Phái người, hiện tại liền diệt cho ta Đào Thạch thiên triều!” Lâm Đồng tại chỗ cả giận nói.
“Không ổn!” Tưởng Nghiễm vội vàng nói: “Minh chủ, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là chờ trần lấy Đồng minh chủ trở về, sau đó cùng Côn Phong thương định kết minh, đối kháng Hoàng Tiểu Long, mặc dù nói diệt Đào Thạch thiên triều, có thể tiết nhất thời chi hỏa, nhưng là cũng không có chỗ ích lợi gì.”
Lâm Đồng sắc mặt âm tình, lúc này mới coi như thôi.
“Còn có, chúng ta nhất định phải lôi kéo Bách Triều minh.” Tưởng Nghiễm lại nói: “Nếu chúng ta cùng Sáng Thế Thần Điện kết minh, lại lôi kéo Bách Triều minh, cũng không cần sợ hắn Hoàng Tiểu Long.”
Lâm Đồng nhướng mày: “Thế nhưng là, muốn lôi kéo Bách Triều minh cũng không phải là chuyện dễ.”
Tưởng Nghiễm trầm ngâm nói: “Hoàng Tiểu Long sự tình, Bách Triều minh hiện tại khẳng định là biết, bọn hắn cũng tất nhiên lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ đối với bọn hắn xuất thủ, chúng ta lợi dụng điểm ấy, đối với Bách Triều minh còn lại bốn vị minh chủ uy bức lợi dụ, nhất định có thể thành công!”

“Tốt, cứ làm như thế!” Lâm Đồng ném tiếng nói.
Nhưng là vài ngày sau, Lâm Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Hoàng Tiểu Long nhanh hơn bọn họ một bước, đã đến Bách Triều minh tổng bộ, tại Hoàng Tiểu Long thực lực cùng Vương Tại Húc khuyên bảo, Bách Triều minh còn lại bốn vị minh chủ toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long.
“Đáng chết!” Lâm Đồng giận không kềm được, tại chỗ liền đem bốn phía đồ vật toàn bộ đánh cho vỡ nát.
Hoàng Tiểu Long thu phục Bách Triều minh về sau, lúc này liền suất lĩnh dưới trướng chúng Sáng Thế Thần liên cùng Duy Ngã minh Tưởng Hồng bọn người công kích Hằng Thiên minh tổng bộ, chỉ là, Hoàng Tiểu Long đi vào Hằng Thiên minh tổng bộ lúc, Lâm Đồng bọn người sớm đã đào tẩu.
“Điện hạ, nghe được, Lâm Đồng, Trần Dĩ Chân đám người đã chạy trốn tới Sáng Thế Thần Điện.” Ngao Thắng Hải nói ra: “Chúng ta muốn hay không tiến đánh Sáng Thế Thần Điện?”
Hoàng Tiểu Long lắc đầu: “Tạm thời từ bỏ.”
Dù sao Sáng Thế Thần Điện có Mai Kiệt bố trí đại trận, chính là lấy hắn hiện tại mười hai tỷ đấu thực lực, cũng vô pháp phá đến rơi.
Quyết định không có tiến đánh Sáng Thế Thần Điện về sau, Hoàng Tiểu Long liền lựa chọn bế quan.
Bất quá, trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long phân phó, để Ngao Thắng Hải, Vương Tại Húc, Chu Diệu Văn bọn người mời chào Đệ Nhất vũ trụ còn lại Sáng Thế Thần cường giả.
Ngoại trừ Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên minh, Duy Ngã minh, Bách Triều minh bên ngoài, Đệ Nhất vũ trụ thế lực khác còn có ba bốn trăm vị Sáng Thế Thần, nếu có thể tập hợp đủ những này Sáng Thế Thần, cũng là sức mạnh rất lớn.
Lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long dùng hai mươi mấy vạn năm, tại luyện hóa Ngao Phi, Ngao Tất Phong hai người Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực về sau, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá mười ba tỷ đấu, còn đạt đến 13,4 tỷ.
Đồng thời, Hoàng Tiểu Long dùng Khải Đông, Hồng Huyên bọn người trên thân vật liệu, đem Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi sơn phong đều tăng lên tới thượng phẩm, bất quá, lần này Hoàng Tiểu Long vừa xuất quan, Tinh Long vũ trụ Bàn Cổ liền mang đến một đạo tin tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.