Vô Địch Thiên Hạ

Chương 268: Khống chế Huyết Yến Môn
Chương 668: Khống chế Huyết Yến Môn
Ta vậy mà thua!
Thua, ta vậy mà thua!
Khương Thiên Hoa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm tất cả không phải tư vị, không cam lòng, giật mình, khó mà tin được.
Có được Bất Tử Ma Thân cùng Ma Kiếp Chỉ hắn vậy mà thua ở một cái Tiên Thiên Thất giai trong tay!
Sau khi, Khương Thiên Hoa mở miệng nói: "Ta có thể biết, ngươi vừa rồi kiếm kia pháp là cái gì đấu kỹ?" Vừa rồi Hoàng Tiểu Long thi triển kiếm pháp uy lực khó lường, phẩm giai tuyệt đối so với hắn Ma Kiếp Chỉ cao.
"Tu La Kiếm pháp." Hoàng Tiểu Long mở miệng nói.
Trên đại điện, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng đám người đã toàn bộ sẵn sàng góp sức, cho dù lại để cho mọi người biết rõ Tu La Kiếm pháp cũng không có gì.
"Tu La Kiếm pháp." Khương Thiên Hoa thì thào tự nói một lần, bất quá, cái này Tu La Kiếm pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói.
"Được rồi, đã ta thua, ta đây liền sẵn sàng góp sức ngươi.
" Khương Thiên Hoa ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng của hắn dù có tất cả không cam lòng, nhưng là sự thật tựu là sự thật, thua tựu là thua.
Thua muốn tuân thủ hứa hẹn.
Đây là hắn chuẩn tắc.
"Bất quá, ta hi vọng ngươi cũng có thể buông tha bọn hắn." Khương Thiên Hoa một ngón tay Thôi Minh cùng Huyết Yến Môn cái kia năm vị trưởng lão.
"Chỉ cần bọn hắn có thể sẵn sàng góp sức ta, ta có thể không giết bọn hắn." Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, hắn cũng không phải nhất định phải giết Thôi Minh cùng cái kia Huyết Yến Môn năm vị trưởng lão.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thôi Minh sáu người sẵn sàng góp sức chính mình.

Thôi Minh cùng Huyết Yến Môn cái kia năm vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến ảo, bất quá, cuối cùng nhất cũng đều lựa chọn sẵn sàng góp sức, đã liền bọn hắn Môn chủ Khương Thiên Hoa đều lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, vậy bọn họ còn có cái gì tốt phản kháng hay sao? Đối với bọn họ mà nói, lựa chọn sẵn sàng góp sức cường đại hơn Hoàng Tiểu Long, chưa chắc không phải rất tốt lựa chọn.
Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Khương Thiên Hoa, Thôi Minh bảy người đem Linh Hồn Chi Hải buông ra, lại để cho chính mình gieo xuống Tinh Thần Lạc Ấn.
"Tinh Thần Lạc Ấn!" Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn tại chính mình Linh Hồn Chi Hải gieo xuống Tinh Thần Lạc Ấn, Khương Thiên Hoa, Thôi Minh bảy người cùng lúc trước Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người đồng dạng, giật mình không thôi.
Bất quá, cuối cùng, bảy người còn là Linh Hồn Chi Hải buông ra, lại để cho Hoàng Tiểu Long từng cái gieo xuống Tinh Thần Lạc Ấn.
Đương Hoàng Tiểu Long tại Khương Thiên Hoa bảy người Linh Hồn Chi Hải từng cái gieo xuống Tinh Thần Lạc Ấn sau, trong nội tâm nới lỏng một khẩu đại khí, Khương Thiên Hoa, Thôi Minh bọn người sẵn sàng góp sức, như vậy tương đương Hoàng Tiểu Long không sai biệt lắm hoàn toàn đã khống chế Huyết Yến Môn.
Hiện tại, Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long khống chế, như vậy thừa kế tiếp Cửu Sát Tông, đối với Hoàng Tiểu Long thống nhất Hắc Ma thành, uy hiếp đã không lớn.
Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã đã khống chế Cửu Sát Tông một nửa tả hữu trưởng lão, có thể nói, hắn hiện tại đã đã khống chế Hắc Ma thành đại phân bộ thế lực.
Hoàng Tiểu Long phân phó Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng bọn người một việc thích hợp, lại để cho Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người chú ý Cửu Sát Tông động tĩnh, tiếp theo vẫy lui Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người.
Về phần Cửu Sát Tông, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không vội ở đối với hắn ra tay, hơn nữa, Huyết Yến Môn còn có mấy vị trưởng lão, Hoàng Tiểu Long muốn đem hắn hàng phục.
Khương Thiên Hoa, Trần Tiếu Thiên bọn người rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long liền vào Tu Di thần điện, nuốt Địa Tâm Phật Nhũ, bắt đầu tu luyện Tu Di Thần Công cùng khôi phục hao tổn tinh thần Linh lực.
Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hao tổn tinh thần Linh lực liền đã khôi phục.
Thượng Cổ Khôi Lỗi thuật đột phá Nhị giai, Hoàng Tiểu Long tinh thần Linh lực khôi phục tốc độ tăng lên vài lần.
Bất quá, đánh bại Khương Thiên Hoa, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua Địa Ngục Chi Nhãn công kích, càng không có thi triển Tu Di Thần Công, về sau ở trước mặt mọi người, Hoàng Tiểu Long hội tận lực thiếu thi triển Tu Di Thần Công.
Tu Di Thần Công chính là Võ Hồn giới đệ nhất công pháp cùng đấu kỹ, như tiết lộ ra ngoài, Hoàng Tiểu Long coi như là Thánh Vực sơ giai cường giả, chỉ sợ đều bản thân khó bảo toàn.
Như thế, lại đi qua năm ngày.
Năm ngày, Hoàng Tiểu Long đem Huyết Yến Môn còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều hàng phục, triệt để đem Thiên Vu Môn, Huyết Yến Môn khống chế trong tay.

Cái này năm ngày, Hoàng Tiểu Long đấu khí tăng lên, vững chắc Tiên Thiên Thất giai đấu khí thực lực, về phần Tu La Kiếm pháp chiêu thứ bảy Tử Thần Chi Liên, uy lực cũng tăng lên rất nhiều.
Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thi triển, khí nhọn hình lưỡi dao đã có thể ngưng tụ bốn mươi năm mươi đầu Tử Thần Chi Liên, mỗi đầu Tử Thần Chi Liên dài đến mấy trăm trượng, mấy trăm trượng ở trong, Tử Thần Chi Liên chỗ qua, hết thảy đều chỉ có tử vong.
Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long theo Tu Di Thần Sơn đi ra, đứng trong sân, nhìn xem mới lên sáng sớm dương, hô một cái trọc khí.
"Không biết phụ thân bọn hắn như thế nào." Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ.
Ly khai Đoạn Nhận đế quốc, đã không sai biệt lắm một năm.
t r u y e n c u a t u i n e t Còn có Lý Lộ.
Hoàng Tiểu Long trước mắt không khỏi lại hiển hiện Lý Lộ thân ảnh.
Từ khi Lý Lộ bị hắn sư phụ lần trước mang đi, Hoàng Tiểu Long tựu triệt để đã mất đi Lý Lộ biến mất, Lý Lộ tại Thần Điện như thế nào, Hoàng Tiểu Long một chút cũng không biết.
Còn có Diêu Phi.
Nghĩ đến Diêu Phi, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lóe lên.
Đột phá Thánh Vực, hắn người thứ nhất giết là Diêu Phi.
"Có lẽ, không cần chờ đến Thánh Vực." Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dùng thực lực của hắn, chỉ cần đột phá Tiên Thiên Thập giai, tựu có nắm chắc đánh chết Tiên Thiên Thập giai hậu kỳ đỉnh phong Diêu Phi.
Sau khi, Hoàng Tiểu Long ra tiểu viện, đi vào Thiên Vu Môn đại điện, đem Trần Tiếu Thiên triệu ra, hỏi thoáng một phát Cửu Sát Tông tình huống, Trần Tiếu Thiên từng cái cung kính trả lời.
"Ân, ngươi lui xuống đi a, ta đi ra ngoài dạo chơi." Đợi Trần Tiếu Thiên trả lời về sau, Hoàng Tiểu Long đạo, tới đây Hắc Ma thành cũng có mấy tháng rồi, nhưng là Hoàng Tiểu Long ngoại trừ đứng ở Thiên Vu Môn tổng bộ tu luyện bên ngoài, cũng không có chính thức đi dạo qua Hắc Ma thành.
Cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn đi dạo thoáng một phát, thuận tiện tán giải sầu.
"Thiếu chủ muốn đi ra ngoài?" Trần Tiếu Thiên khẽ giật mình, tiếp theo nói: "Cái kia thuộc hạ cùng Thiếu chủ đi ra ngoài đi."

Hoàng Tiểu Long lắc đầu: "Không cần, ta một người là được." Trần Tiếu Thiên đi theo chính mình đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên Cửu Sát Tông chú ý.
Tại Hoàng Tiểu Long còn không có quyết định công kích Cửu Sát Tông trước đó, có thể không làm cho Cửu Sát Tông chú ý, tốt nhất.
Trần Tiếu Thiên cũng nghĩ đến điểm ấy, trầm ngâm nói: "Ta đây phái hai người đệ tử đi theo Thiếu chủ?"
Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ân, ngươi đi an bài." Hắn tuy nhiên đã khống chế Thiên Vu Môn cùng Huyết Yến Môn, nhưng là cũng chỉ có hai môn trưởng lão biết rõ thân phận của hắn, có Thiên Vu Môn hai người đệ tử đi theo, có thể miễn đi không ít phiền toái.
Sau đó, Trần Tiếu Thiên liền thận trọng địa chọn lựa hai gã Thiên Vu Môn đệ tử đi theo Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài, ra trước khi đi, Trần Tiếu Thiên đối với cái kia hai gã Thiên Vu Môn đệ tử đặc điểm cường điệu, Hoàng Tiểu Long chính là hắn Trần Tiếu Thiên, Hoàng Tiểu Long nói cái gì, bọn hắn đều muốn tuyệt đối tuân theo, đối với Hoàng Tiểu Long, muốn tuyệt đối cung kính.
Cái kia hai gã Thiên Vu Môn đệ tử tuy nhiên nghi hoặc cùng giật mình Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều.
Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền dẫn cái kia hai gã Thiên Vu Môn đệ tử ra Thiên Vu Môn tổng bộ, đi vào Hắc Ma thành đường đi, đi dạo.
Cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên tới Hắc Ma thành lúc đồng dạng, đường đi tùy ý có thể thấy được đánh nhau.
Toàn bộ Hắc Ma thành trên không, lưu động lấy nhàn nhạt mùi máu tươi.
Đột nhiên, phía trước một hồi kinh hô cùng bạo động, chỉ thấy người đi đường nhao nhao né ra, vẻ mặt sợ hãi tránh lui, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hai mắt ngưng tụ, mười cái mặc Cửu Sát Tông quần áo và trang sức, chính nghênh ngang hướng bên này đi tới, người cầm đầu, là một người tuổi còn trẻ, một đôi đào mắt, đong đưa một bả quạt sắt.
Hoàng Tiểu Long gặp người trẻ tuổi kia trang phục, biết rõ đối phương có lẽ tựu là Cửu Sát Tông tông chủ con trai của Hồ Hàn Hồ Thắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.