Vạn Cổ Thần Đế

Chương 1964: Thần Mộc chi tâm“Công Đức Vô Trần Thủy, rửa sạch bụi bặm, để nhục thân cùng thánh hồn trong vắt không tì vết, thích hợp với cô đọng Bất Hủ Thánh Khu, một phần 100 triệu điểm công đức.”
“Tử Phủ Công Đức Dịch, tăng cường tinh thần lực, tăng lên tinh thần lực phẩm chất, có thể trợ giúp trở thành Tinh Thần Lực Đại Thánh, một phần 300 triệu điểm công đức.”
“Công Đức Thái Nhất Thủy, đỉnh cấp Thủy thuộc tính thánh vật, có thể phụ trợ tu luyện đỉnh cấp Thủy thuộc tính Bất Hủ Thánh Khu, tu luyện cao giai Thủy thuộc tính thánh thuật, một phần 500 triệu điểm công đức.”
“Công Đức Huyết Hồn Mộc, đỉnh cấp Mộc thuộc tính thánh vật, có thể phụ trợ tu luyện đỉnh cấp Mộc thuộc tính Bất Hủ Thánh Khu, tu luyện cao giai Mộc thuộc tính thánh thuật, một phần 500 triệu điểm công đức.”
...
“Công Đức Vũ Hóa Thổ, Thổ thuộc tính thần vật, có thể phụ trợ tu luyện chí cường Thổ thuộc tính Bất Hủ Thánh Khu, tu luyện Thổ thuộc tính thần thông, một phần 5 tỷ điểm công đức.”
“Công Đức Cửu U Hỏa, Hỏa thuộc tính thần vật, có thể phụ trợ tu luyện chí cường Hỏa thuộc tính Bất Hủ Thánh Khu, tu luyện Hỏa thuộc tính thần thông, một phần 5 tỷ điểm công đức.”
“Công Đức Hỗn Nguyên Thạch, cực hạn thần vật, diệu dụng vô tận, một khối 50 tỷ điểm công đức.”
...
Trương Nhược Trần ánh mắt không ngừng đảo qua từng kiện Công Đức bảo vật giới thiệu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện chính mình điểm ấy điểm công đức, thật đúng là hối đoái không là cái gì đồ vật.
Hắn đoán Công Đức bảo vật, đều là Công Đức linh vật một loại, chủng loại phong phú, hối đoái cần thiết điểm công đức, cũng là khác nhau một trời một vực.
Phàm là tốt một chút Công Đức linh vật, đều cần hơn trăm triệu điểm công đức, mới có thể đổi được, mà trong đó cấp cao nhất, thì cần phải kể tới chục tỷ điểm công đức, nhưng nói là mong muốn mà không thể thành.
Sở dĩ xem xét những Công Đức linh vật này, là bởi vì Trương Nhược Trần muốn vì đúc thành Bất Hủ Thánh Khu làm chuẩn bị.
Tuy nói chỉ cần tu luyện tới Lâm Đạo cảnh, liền có thể tuỳ tiện đúc thành Bất Hủ Thánh Khu, bước vào Bất Hủ Đại Thánh cảnh giới, nhưng Bất Hủ Thánh Khu cũng là có phân chia mạnh yếu, đúc thành Bất Hủ Thánh Khu càng mạnh, đột phá tới Đại Thánh cảnh, thực lực cũng liền càng mạnh, thành tựu tương lai cũng sẽ càng lớn.
Nếu như đúc thành chính là bình thường nhất Bất Hủ Thánh Khu, thực lực sẽ mười phần nhỏ yếu, lại không có hi vọng gì tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng bước tại Đại Thánh cảnh cấp độ thứ nhất.
Loại Bất Hủ Đại Thánh này, ngay cả đỉnh tiêm Lâm Đạo cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể địch nổi.
Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không thoả mãn với đúc thành phổ thông Bất Hủ Thánh Khu, mục tiêu của hắn là thành thần, cho nên nhất định phải đúc thành cường đại nhất Bất Hủ Thánh Khu, vì tương lai thành thần đánh xuống nền móng vững chắc.
Mà muốn đúc thành cường đại nhất Bất Hủ Thánh Khu, không thể nghi ngờ liền cần cấp cao nhất thiên tài địa bảo.
Trương Nhược Trần bây giờ có được Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Thể, thuộc về giữa thiên địa cường đại nhất thể chất một trong, cho nên, hắn muốn đúc thành ra cường đại nhất Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Bất Hủ Thánh Khu.
Chỉ là này sẽ rất khó, cần so Ngũ Hành linh túy càng thêm trân quý Ngũ Hành kỳ trân.


[ truyen Cua tui ʘʘ vn ] Kém hơn một bậc Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Bất Hủ Thánh Khu, mượn nhờ Công Đức Thái Nhất Thủy, Công Đức Huyết Hồn Mộc các loại đỉnh cấp thánh vật, liền có thể miễn cưỡng đúc thành thành công.
Năm loại đỉnh cấp thánh vật, cần 2,5 tỷ điểm công đức, Trương Nhược Trần hiện tại liền có đầy đủ điểm công đức đi hối đoái.
Chỉ là Trương Nhược Trần như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn đúc thành hoàn mỹ Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn Bất Hủ Thánh Khu, cho nên hắn coi trọng chính là Công Đức Vũ Hóa Thổ, Công Đức Cửu U Hỏa các loại Ngũ Hành thần vật.
Mỗi một loại Ngũ Hành thần vật đều cần 5 tỷ điểm công đức, năm loại cộng lại, chính là hai mươi lăm tỷ điểm công đức, nhưng nói là một cái con số trên trời.
Hiện giai đoạn, hắn chỉ còn lại có 2,7 tỷ điểm công đức, lại là ngay cả một loại Ngũ Hành thần vật đều hối đoái không được.
Trên Thánh Vương Công Đức Bảng người xếp hạng thứ nhất, bây giờ điểm công đức, cũng mới vừa qua khỏi 30 tỷ điểm, không biết hao phí bao lâu thời gian, mới tích lũy.
Trừ phi nó không có phung phí điểm công đức, bằng không đồng dạng là không có cách nào duy nhất một lần đem năm loại Ngũ Hành thần vật đều cho đổi được tay.
Trên thực tế, phần lớn người đều là một bên tích lũy điểm công đức, một bên hối đoái các loại Công Đức bảo vật, dùng cho tăng lên thực lực bản thân, có rất ít người sẽ đem điểm công đức một mực tích lũy, mà không sử dụng.
“Đại ca, ta bên này đều đã hối đoái xong, ngươi còn chưa nghĩ ra muốn hối đoái cái gì Công Đức bảo vật sao?” Phong Nham cười hỏi.
Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: “Ta muốn hối đoái Công Đức bảo vật, cần điểm công đức quá nhiều, tạm thời không có cách nào hối đoái, đúng, Nhị đệ, ngươi đổi thứ gì?”
“Xem ra đại ca ngươi là coi trọng đồ tốt, ta hối đoái đều là Phong Lôi thuộc tính Công Đức bảo vật, phụ trợ ta tu luyện «Nữ Oa Đạo Quyết», chỉ là những Công Đức bảo vật này đều quá đắt đỏ, cho nên ta vài tỷ điểm công đức kia, cũng không thể đổi được mấy loại Phong Lôi thuộc tính Công Đức bảo vật.” Phong Nham có chút bất đắc dĩ nói.
Trương Nhược Trần đưa tay vỗ vỗ Phong Nham bả vai, cười nói: “Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, trên chiến trường điểm công đức nhiều nữa đâu, ta cũng muốn từ từ tích lũy điểm công đức, hối đoái mấy thứ trân quý Công Đức bảo vật.”
Hắn hiện tại là hạ quyết tâm muốn đúc thành mạnh nhất Bất Hủ Thánh Khu, thông qua đường dây khác thu hoạch Ngũ Hành thần vật rất khó khăn, lợi dụng điểm công đức hối đoái Công Đức bảo vật, tương đối còn dễ dàng một chút, tối thiểu nhất có thể toàn bộ gom góp.
“Đại ca, ta chuẩn bị lại về Bắc Vực Công Đức chiến trường, nhiều chút lịch luyện, thuận tiện kiếm lấy điểm công đức, ngươi có tính toán gì?” Phong Nham hỏi.
Trương Nhược Trần có chút suy nghĩ, nói: “Ta hẳn là sẽ đi trước Trung Vực, có một ít sự tình cần xử lý.”
“Vậy ta cũng tạm thời đi Bắc Vực, cùng Nhị ca cùng đi Công Đức chiến trường lịch luyện, ta cảm giác muốn đi thêm trên chiến trường chém giết, mới có thể đem Đạo Vực ngưng tụ ra.” Hạng Sở Nam nói.
Trương Nhược Trần gật đầu: “Ừm, như vậy cũng tốt, các ngươi lẫn nhau có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, có chuyện gì, trực tiếp đưa tin cho ta là được.”
Hắn ngược lại là cũng không lo lắng Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lưu tại Bắc Vực sẽ có phiền toái gì, Phong Nham phía sau có Phong gia, còn có Chân Lý Thần Điện, cho dù là Hiên Viên Liệt Không, cũng phải kiêng kị ba phần.
Tại Công Đức tổng dịch trạm cũng không có việc gì, Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lúc này trực tiếp trở về, Bùi Vũ Điền cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi.


Bùi Vũ Điền rễ ngay tại Bắc Vực, như không cần thiết, hắn sẽ không rời đi.
“Trương Nhược Trần, lấy một viên Thần Mộc chi tâm cho ta, chờ ta lĩnh hội hoàn tất, lại trả lại cho ngươi.” Kỷ Phạm Tâm nói.
Trương Nhược Trần không nói gì, lập tức đem tinh thần lực thâm nhập vào trong Càn Khôn giới, cùng Tiếp Thiên Thần Mộc mầm mống câu thông.
Muốn từ Tiếp Thiên Thần Mộc trong thân cây lấy đồ vật, cho dù là hắn, cũng vô pháp làm được, chỉ có thể dựa vào Tiếp Thiên Thần Mộc mầm mống.
Thần Mộc chi tâm chính là Tiếp Thiên Thần Mộc bản thân tinh hoa chỗ ngưng tụ, ẩn chứa Tiếp Thiên Thần Mộc đối với Sinh Mệnh chi đạo cảm ngộ, vô cùng trân quý.
Ngưng tụ Thần Mộc chi tâm cực kỳ không dễ, mỗi một cái Nguyên hội, Tiếp Thiên Thần Mộc mới có thể ngưng tụ ra một viên tới.
Tiếp Thiên Thần Mộc từ Côn Lôn giới mở mới bắt đầu, cũng đã tồn tại, thẳng đến mười vạn năm trước, sinh tồn vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, liền xem như Côn Lôn giới ngày xưa mạnh nhất quân vương —— Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, ở trước mặt Tiếp Thiên Thần Mộc, cũng chỉ là tiểu bối mà thôi.
Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, Tiếp Thiên Thần Mộc trong thân cây, ngưng tụ ra rất nhiều Thần Mộc chi tâm, nói ít cũng có vài chục khỏa.
Bất quá, khi Tiếp Thiên Thần Mộc ở Trung Cổ thời kì cuối bị một vị hung nhân chém ngã về sau, trong thân cây ngưng tụ Thần Mộc chi tâm, không biết bị ai lấy đi hơn phân nửa.
Bây giờ tại Tiếp Thiên Thần Mộc trong thân cây, chỉ còn lại có bảy viên Thần Mộc chi tâm.
Cứ việc Tiếp Thiên Thần Mộc đã sớm bị chém ngã 10 vạn năm, có thể những Thần Mộc chi tâm này như cũ hoạt tính mười phần, ẩn chứa bàng bạc Thần Mộc tinh hoa, nếu là luyện hóa một viên, cho dù thụ nặng hơn nữa thương, đều có thể khôi phục lại, có thể xưng Bất Tử Thần Dược.
Có được bảy viên Thần Mộc chi tâm, liền cơ hồ đồng đẳng với thêm ra bảy đầu mệnh tới.
Trải qua một chút thời gian, Tiếp Thiên Thần Mộc mầm non thật vất vả đem một viên Thần Mộc chi tâm lấy ra, chứa vào trong một chiếc hộp lấy Tiếp Thiên Thần Mộc vật liệu làm thành.
Lật tay một cái, Trương Nhược Trần đem chứa Thần Mộc chi tâm hộp lấy ra, mười phần dứt khoát đưa cho Kỷ Phạm Tâm: “Thần Mộc chi tâm này, liền tặng cho tiên tử, hy vọng có thể đối với tiên tử có chỗ trợ giúp.”
Giống Kỷ Phạm Tâm bực này cường giả đỉnh cao, hắn tự nhiên là rất tình nguyện cùng kết giao, đưa ra một viên Thần Mộc chi tâm, hoàn toàn đáng giá.
Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, đưa tay tiếp nhận hộp, nói: “Vậy liền đa tạ, hiện tại ta cũng nên rời đi, hi vọng sau này còn có cơ hội hợp tác.”
“Là ta hẳn là đa tạ tiên tử trong khoảng thời gian này đối ta rất nhiều trợ giúp, sau này tiên tử nếu có cái gì cần, chỉ cần ta có thể làm đến, liền tuyệt sẽ không chối từ.” Trương Nhược Trần cười nói.
Hắn cùng Kỷ Phạm Tâm chính là quan hệ hợp tác, nếu hợp tác hoàn tất, Kỷ Phạm Tâm khẳng định sẽ rời đi, cho nên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Kỷ Phạm Tâm gật đầu: “Tốt, sau này còn gặp lại.”

“Tiên tử bảo trọng.” Trương Nhược Trần chắp tay nói.
Kỷ Phạm Tâm cũng không làm tiếp trì hoãn, lúc này thông qua Công Đức tổng dịch trạm Không Gian Truyền Tống Trận rời đi.
Đối với Kỷ Phạm Tâm muốn đi nơi nào, Trương Nhược Trần cũng không biết, duy nhất có thể xác định là, nó như cũ tại Côn Lôn giới, cũng không rời khỏi.
Nghĩ đến, Kỷ Phạm Tâm là muốn đi cùng Thiên Nhị giới tu sĩ hội hợp, làm Thiên Nhị giới lãnh tụ, nàng cũng không thể một mực bỏ xuống Thiên Nhị giới rất nhiều tu sĩ, một mình ở bên ngoài hành động.
“Nghe nói không? Thương Long chuẩn bị xuống tay với Bái Nguyệt ma giáo!”
“Thương Long làm sao lại xuống tay với Bái Nguyệt ma giáo?”
“Bái Nguyệt ma giáo cùng Nguyệt Thần có quan hệ sâu đạm, mà U Thần cùng Nguyệt Thần ở giữa tồn tại không nhỏ mâu thuẫn, Thương Long xuống tay với Bái Nguyệt ma giáo, là không thể bình thường hơn được sự tình, nghe nói, Thương Long là muốn đoạt ngày xưa Nguyệt Thần lưu tại Bái Nguyệt ma giáo một kiện bảo vật.”
“Thì ra là thế, Bái Nguyệt ma giáo sớm đã xuống dốc, không có gì cường giả, Thương Long xuất thủ, Bái Nguyệt ma giáo tất nhiên không cách nào ngăn cản, xem ra món bảo vật kia, là tất nhiên sẽ rơi vào Thương Long trong tay.”
Đang lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị thông qua Không Gian Truyền Tống Trận lúc rời đi, đột nhiên nghe được một chút tiếng nghị luận, sắc mặt không khỏi hơi đổi.
Thương Long là U Thần đệ tử, có thể nói là U Thần điện dưới Đại Thánh đệ nhất cao thủ.
U Thần điện Lục Tuyệt, Trương Nhược Trần đã gặp trong đó bốn cái, thực lực đều cực kỳ cường đại, mà Thương Long càng là không biết so với bọn hắn lợi hại gấp bao nhiêu lần, thật muốn đi công kích Bái Nguyệt ma giáo, lấy Bái Nguyệt ma giáo thực lực hôm nay, cơ hồ là không có khả năng ngăn cản được.
Hắn vốn là dự định muốn đi một chuyến Vô Đỉnh sơn, vì thế ngay cả lễ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng.
Hiện tại xem ra, chuyến này càng là không phải đi không thể.
“Hi vọng sẽ không quá trễ.”
Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Bái Nguyệt ma giáo cùng Mộc Linh Hi, Lăng Phi Vũ, thậm chí là Nguyệt Thần, đều có cực sâu quan hệ, tuyệt không cho phép không may xuất hiện.
Lúc này, hắn không lại trì hoãn, lập tức sử dụng Không Gian Truyền Tống Trận, chạy tới khoảng cách Vô Đỉnh sơn gần nhất một tòa Công Đức dịch trạm.
Mà nhìn thấy Trương Nhược Trần rời đi, vừa rồi nghị luận hai người kia, không khỏi đều lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp theo đem một đạo Truyền Tin Quang Phù đánh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.