Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 71-2: Cứu ngươi một mạng
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.