Thái Cổ Long Tượng Quyết

Chương 841: Đại nhân vật
"Vị công tử này, những cái kia hỏa cốc người từ trước đến nay cao cao tại thượng, bọn hắn mà nói, ngài cũng không cần để ý" .

Đợi đến hỏa cốc người sau khi rời khỏi hộ vệ thống lĩnh lên tiếng.

Bọn họ những hộ vệ này, sẽ không đi khinh thường bất kỳ một người luyện dược sư.

Dù cho Lâm Phong chỉ luyện hóa được tối đồ bỏ đi hỏa diễm, thậm chí khả năng chẳng qua chỉ là một gã cấp thấp nhất luyện dược sư, bọn họ cũng không dám lãnh đạm.

Bởi vì, dù cho cấp thấp nhất luyện dược sư, thân phận cũng là mười phần tôn quý.

Lâm Phong mỉm cười, hắn chưa từng nhiều lời.

Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Lâm Phong há có thể bởi vì một đám tôm tép nhãi nhép ngôn luận mà động phẫn nộ đâu này?

Tại một gã hộ vệ dưới sự dẫn dắt, Lâm Phong tiến nhập phủ thành chủ.

Tên hộ vệ này mang theo Lâm Phong đi tới một chỗ biệt uyển, hộ vệ này cung kính nói, "Công tử, nơi này là luyện dược sư chỗ ở, hôm nay đến nơi luyện dược sư sẽ ở nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thành chủ đại nhân thông gia gặp nhau lâm, tiếp đãi mọi người" .

Lâm Phong gật gật đầu.

Có người vì Lâm Phong an bài một gian tiểu viện, hắn liền tạm thời ở chỗ này.

. . .

"Năm đó trong nhà phát sinh biến cố, Hàn Tử Họa tất nhiên đã cho ta cũng chết tại tràng kia hạo kiếp bên trong a? Không biết hắn nếu là nhìn thấy ta, biết làm cảm tưởng gì?" .

Lâm Phong không khỏi thì thào tự nói.

Hàn Tử Họa những năm nay, xác thực qua quá không dễ dàng.

Ngoại nhân nhìn hắn là cao cao tại thượng Quân Tử Thành thành chủ.

Nhưng ai có thể đủ biết Hàn Tử Họa **** vì cứu sống thê tử chỗ trả giá nỗ lực?

Nhập đại hoang cửu tử nhất sinh.

Tiến đầm lầy gần như chết.

Dò xét vực sâu trọng thương mà quay về.

. . .

Một lần lại một lần, hắn đang tìm kiếm cứu sống thê tử phương pháp, nhưng lần lượt không công mà lui.

Nhưng Hàn Tử Họa chưa bao giờ buông tha cho, còn đang kiên trì, dù cho bỏ mất tánh mạng của mình.

Đây cũng là để cho Lâm Phong bội phục Hàn Tử Họa địa phương.

. . .Quân Tử Thành, truyền tống quảng trường, đi ra hơn mười người luyện dược sư, những cái này luyện dược sư, từng cái đều mặc lấy mặt trời trường bào.

Luyện dược sư công hội cùng linh trận sư công hội đồng dạng.

Có thể mặc mặt trời trường bào có hai loại người.

Loại thứ nhất người chính là đại trưởng lão cấp bậc luyện dược sư, loại cấp bậc này luyện dược sư đều là Địa giai cao giai hoặc là Địa giai đỉnh phong luyện dược sư.

Loại người thứ hai là không có đạt tới Địa giai cao giai, nhưng bọn họ lại đảm nhiệm một châu chi địa luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng Đại tướng nơi biên cương.

Mà hiển nhiên, những cái này luyện dược sư, từng cái thân phận bất phàm.

Hoặc là luyện dược sư công hội đại trưởng lão, hoặc là chính là một châu chi địa luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng.

Bình thường, muốn gặp một tôn người như vậy, khó như lên trời.

Nhưng hôm nay, nơi này vậy mà tụ tập mười mấy người.


Nếu là Lâm Phong tại nơi này, nhất định có thể nhận ra trong đó một người luyện dược sư.

Đúng là hắn tại Thạch Thành chỉ điểm người kia luyện dược sư.

Người này không phải người khác, chính là đông quận Thần Châu luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng, phụ thân của Thạch Ngưng Mộng, Dược Vương Thạch Nham.

Tại Lâm Phong chỉ điểm phía dưới Thạch Nham đột phá đến Địa giai cao giai luyện dược sư, tại luyện dược sư công hội địa vị cũng trên phạm vi lớn đề thăng.

Nhưng những người này, cũng không phải lấy Thạch Nham cầm đầu.

Mà là lấy một người ăn mặc nhật nguyệt tinh thần trường bào lão già cầm đầu.

Tại luyện dược sư công hội có tư cách mặc nhật nguyệt tinh thần trường bào luyện dược sư có một loại người, đó chính là Thiên giai luyện dược sư.

"Ôi trời ơi!!, các ngươi mau nhìn, tới thiệt nhiều đại nhân vật" .

"Vậy là đông quận Thần Châu luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng Thạch Nham sao?" .

"Vậy là ngô châu luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng trương côn sao?" .

"Vậy là trạch châu luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng Tiết tử thương sao?" .

. . .

Từng đạo kinh hô thanh âm vang dội.

Vô số đạo mục quang nhìn về phía từ truyền tống trong đại trận đi ra một đám "Đại nhân vật" .

Những người này, bất kỳ người nào, đều là Dược Vương cấp bậc tồn tại.

Không người nào không phải uy danh hiển hách?

Nhưng hiện giờ, nhiều như vậy đại nhân vật, tụ tập lại với nhau.


Rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện, một người lão già bị chúng tinh phủng nguyệt ở trong đó.

Thấy được tên lão giả kia ăn mặc nhật nguyệt tinh thần trường bào.

Vô số người chấn kinh.

"Phương bắc bảy mươi hai châu luyện dược sư công hội người tổng phụ trách Tôn Dịch" .

. . .

Đây chính là một phát dậm chân, toàn bộ phương bắc bảy mươi hai châu đều muốn chấn ba chấn đại nhân vật a.

"Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy đại nhân vật đến nơi?" .

"Liền phương bắc bảy mươi hai châu luyện dược sư công hội người tổng phụ trách đều tới, nhất định là hướng về phía thành chủ đại nhân kia gốc tổ truyền mười vạn năm linh dược tới" .

Rất nhiều người đều nghị luận.

"Đi thôi, đi gặp một lần Hàn Tử Họa" . Tôn Dịch nói.

"Vâng", rất nhiều Dược Vương cấp bậc luyện dược sư hành lễ theo tiếng nói.

Tại những Dược Vương này cấp bậc luyện dược sư túm tụm, Tôn Dịch hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi đến.

Những cái này đại nhân vật đến, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Quân Tử Thành, đưa tới to lớn oanh động, quả thật muôn người đều đổ xô ra đường.

Vô số người đều chen chúc tại trên đường phố vây xem những cái này trong truyền thuyết đại nhân vật.

Hàn Tử Họa nghe nói, đều nhanh nhanh chóng xuất ra đến đây nghênh tiếp.

Không riêng Hàn Tử Họa, rất nhiều tại phủ thành chủ luyện dược sư, bao gồm hỏa trong cốc hơn mười người luyện dược sư cũng đều cùng đi đến phủ thành chủ, xin đợi Tôn Dịch đám người đến.

"Tới. . ." . Hỏa cốc luyện dược sư Trác Diễm chỉ hướng xa xa, kích động kêu lên, "Mau nhìn a, thật sự là rất nhiều Dược Vương cấp bậc luyện dược sư cùng bị phương bắc bảy mươi hai châu luyện dược sư công hội người tổng phụ trách Tôn Dịch, năm đó Tôn Dịch chúc mừng chính mình ba ngàn thọ thần sinh nhật thời điểm, ta từng theo lấy cốc chủ tiến đến chúc thọ, may mắn gặp qua Tôn Dịch tiền bối một mặt" .


Hỏa Thiên Vân nói, "Đợi tí nữa lúc nói chuyện đều cẩn thận một chút" .

"Vâng" . Hỏa cốc một đoàn người nhanh chóng nói.

"Vãn bối Hàn Tử Họa, bái kiến Tôn tiền bối" . Hàn Tử Họa nhanh chóng nghênh đón tới, hướng Tôn Dịch hành lễ.

"Ừ, miễn lễ a" . Tôn Dịch hơi hơi gật gật đầu.

"Vãn bối hỏa cốc Hỏa Thiên Vân, bái kiến tiền bối" .

Hỏa Thiên Vân suất lĩnh lấy hỏa cốc đệ tử nhanh chóng hướng Tôn Dịch hành lễ.

Tôn Dịch khẽ gật đầu, nói, "Nguyên lai là hỏa cốc đệ tử, lão phu cùng các ngươi cốc chủ cũng có một ít giao tình, nguyên lai ngươi chính là Hỏa Thiên Vân đúng không, lão phu nghĩ tới, đoạn thời gian trước các ngươi cốc chủ nghe nói U Châu luyện dược sư công hội tổng hội trưởng chức vị ghế trống, liền đến đây tìm ta, hy vọng có thể để cho ngươi tiến đến nhậm chức, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc luyện dược sư sao?" .

Hỏa Thiên Vân thần sắc đột nhiên chấn động.


Tôn Dịch hiện tại hỏi hắn là cái gì cấp bậc luyện dược sư, rất có thể chính là muốn nhìn xem chính mình có hay không có tư cách đảm nhiệm U Châu luyện dược sư tổng công đoàn chức Hội trưởng.

Rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét nhìn về phía Hỏa Thiên Vân.

Một khi Hỏa Thiên Vân đảm nhiệm U Châu luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng, như vậy ngày sau Hỏa Thiên Vân nói không chừng có thể dần dần dung nhập luyện dược sư công hội hạch tâm vòng, đến lúc sau tự nhiên có vô số chỗ tốt.

Nhân mạch mở rộng, công hội ban thưởng Thiên giai đan dược, như là vận khí tốt, thậm chí còn có thể có được Thánh giai đan dược ban thưởng, đương nhiên, còn có thể tiếp xúc đến thái cổ phương thuốc. . . Vân vân và vân vân, đây tuyệt đối là làm cho người ta đỏ mắt chức vị.

Hỏa Thiên Vân nhanh chóng nói, "Vãn bối là Địa giai trung giai linh trận sư" .

"Ừ" .

Tôn Dịch gật gật đầu, không vui không buồn, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Nhưng rất nhiều người cũng biết, Tôn Dịch chỉ sợ là đã đồng ý Hỏa Thiên Vân năng lực.

Tôn Dịch lớn như vậy nhân vật, tự nhiên sẽ không trước mặt người khác đồng ý, nhưng đoán chừng rất nhanh, Hỏa Thiên Vân sẽ được bổ nhiệm làm U Châu luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng.

"Bái kiến đại nhân" .

Còn lại luyện dược sư cũng đều đi lên trước, hướng Tôn Dịch hành lễ.

"Các ngươi cũng miễn lễ a" . Tôn Dịch vẫy vẫy tay.

Thời điểm này, hỏa cốc người kia gọi là Trác Diễm luyện dược sư thấy được Lâm Phong vậy mà đứng ở chỗ cũ bất động.

Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, quát lớn, "Tiểu tử, ngươi cũng là luyện dược sư, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất luyện dược sư, thế nhưng cũng là luyện dược sư, ngươi thân là luyện dược sư, thấy phương bắc bảy mươi hai châu luyện dược sư công hội người tổng phụ trách vậy mà không hành lễ, ngươi là không đem Tôn tiền bối để vào mắt sao?" .

Trác Diễm lời này vừa ra, rất nhiều người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi.

Sắc mặt của Tôn Dịch cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống.

Thậm chí có luyện dược sư không hướng hắn vị này phương bắc bảy mươi hai châu luyện dược sư công hội người tổng phụ trách hành lễ.

Đây không phải xem thường chính mình sao?

Đây không phải báo cho ngoại giới, mình tại phương bắc bảy mươi hai châu uy nghiêm không đủ sao?

Lại bị luyện dược sư xem thường.

Chuyện này truyền đi, chính mình chẳng phải là muốn trở thành trò cười?

Nghĩ tới đây, Tôn Dịch trong nội tâm liền sinh ra từng trận lãnh ý.

Từng tia ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong.

Rất nhiều người liền biết, cái này Lâm Phong sợ là đã xong, thân là luyện dược sư vậy mà không hướng phương bắc bảy mươi hai châu luyện dược sư công hội người tổng phụ trách hành lễ.

Đây không phải muốn chết sao?

Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong mục quang, đều là thương cảm biểu tình.Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.