Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 53*

---

Chú thích:

*Tam thư: là 3 lá thư do đàng trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.

- Khi họ nhà gái thuận tiếp xúc với họ nhà trai, thông thường người chủ hôn nhà trai viết một bức thư, trao cho người mai dong đem trình cho họ nhà gái nội dung thư ngỏ ý muốn cầu hôn và xin được bước sang nhà gái để bàn tính mọi chuyện. Đây là lá thư thứ nhất trong tam thư.

- Sau lễ Dạm ngõ (Nạp thái), họ nhà trai chọn ngày lành, tháng tốt nhờ người mai dong sang họ nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của người con gái mà họ muốn cưới. Trong lễ này có mang theo một bức thư với nội dung nói trên. Đây là lá thư thứ hai trong tam thư.

- Sau Lể Hỏi (Nạp tệ), họ nhà trai xin họ nhà gái ngày, giờ rước dâu. Trong lễ này có mang theo một bức thư nội dung dự kiến ngày, giờ rước dâu, thông thường dự kiến 3 ngày để tham khảo với họ nhà gái. Đây là lá thư thứ ba.Lục lễ: là 6 lễ mà họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia.

- Thứ nhất lễ Nạp thái (Dạm ngõ, Chạm ngõ), bức thư thứ nhất 

- Thứ hai Lễ Vấn danh: lễ vật trà, rượu, bánh, (bức thư thứ hai) nội dung tìm hiểu ngày sinh, tháng đẻ, tên, tuổi của người con gái muốn cưới về làm dâu 

- Thứ ba Lễ Nạp cát. Lễ này là lễ cáo trước bàn thờ tổ tiên rằng tuổi tác của đôi trai gái đã hợp nhau, có thể tiến hành hôn nhân được.

- Thứ tư Lễ Nạp tệ (Nạp trưng, Nạp tài), lễ này là lễ Hỏi chính thức. Trong lễ này, ngoài những lễ vật như trà, rượu, bánh, nữ trang cho cô dâu tương lai, còn có trầu cau, đôi đèn cầy đỏ (có hình Long Phụng), cùng với mộtsố tiền.

- Thứ năm Lễ Thỉnh kỳ: Lễ vật trà, rượu, bánh. Đây là lễ họ nhà trai xin họ nhà gái ngày giờ rước dâu (thư thứ ba). 

- Thứ sáu Lễ Thân nghinh (Vu quy), rước dâu và họ nhà gái

*Bất thực nhân gian yên hỏa bàn: những người tu tiên thường không ăn, không nhiễm chút khói lửa nhân gian, chỉ những người không cùng nhân gian phàm tục tương đồng. Trong câu trên ý chỉ vẻ đẹp thoát tục.

Theo nghĩa khác: châm biếm người có tính cách kỳ quặc.

*vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được

*là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn: biết chuyện đã khôngthể thay đổi nhưng vẫn cố ôm hy vọng, cố gắng cứu vãn.

*tôn nữ: cháu gái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.