Tác giả Tối Ái Hỏa Bạo Yêu Hoa - Danh sách truyện của tác giả Tối Ái Hỏa Bạo Yêu Hoa

Tối Ái Hỏa Bạo Yêu Hoa

Tư Đình Hiên xuyên qua đến Đấu La đại lục, thức tỉnh thu đồ đệ liền trở nên mạnh mẽ hệ thống, người khác tăng lên hồn lực dựa vào tu luyện, hắn tăng lên hồn lực dựa vào thu đồ đệ. "Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, ta xem các ngươi võ hồn hết sức kỳ lạ. . . Không bằng bái ta làm thầy. . . . Hồn
Chương mới nhất: