Tác giả Thương Thử Đại Tiên - Danh sách truyện của tác giả Thương Thử Đại Tiên

Thương Thử Đại Tiên

Vương Phàm thành tiên, lại được không ăn quỷ sẽ chết quái bệnh. Tuổi thọ theo thiên tính toán thời gian bên trong, hắn chỉ muốn làm cái tiểu giáo úy, ăn công lương kiếm thu nhập thêm, có được kiều thê mỹ thiếp bình yên sống qua ngày, lại nghĩ kh