Tác giả Tam Thiên Lưỡng Giác - Danh sách truyện của tác giả Tam Thiên Lưỡng Giác

Tam Thiên Lưỡng Giác

Giang hồ trên đường vừa đi vừa nghỉ Mở ra tuổi nhỏ phiêu bạt hồi ức Bây giờ đi qua thế gian này, tất cả lưu luyến Phong thổi lên lúc trước. Tên sách như các vị thấy —— « Cái Thế Song Hài », xem như là một bản song nhân vật chính tiểu thuyết võ h
Chương mới nhất:

Thưa các bạn! Khác với những bộ truyện khác, Phiến Tội là một bộ truyện có bối cảnh là một thế giới không hề có ngăn cách về quốc gia hay dân tộc, thay vào đó chỉ có một đế quốc nắm giữ và điều hành tất cả. Nhân vật chính của Phiến Tội là Thiên Nhấ

Một bộ không khí nhẹ nhõm đô thị truyền kỳ, Ân. . . Cái này giới thiệu vắn tắt không tệ, đã viết tương đương không có ghi. Tên truyện này thì có vẻ là liên quan linh dị nhiều, nhưng thực sự truyện này thuộc dạng siêu năng lực + đô thị + anime + h