Tác giả Ô Nhãn Tình Đích Miêu - Danh sách truyện của tác giả Ô Nhãn Tình Đích Miêu

Ô Nhãn Tình Đích Miêu

Đây là một bộ truyện tràn ngập cẩu lương và tiếng tự vả của nam chính. Truyện không hắc nguyên nữ chủ. Tác giả trưởng thành qua từng thế giới, viết càng ngày càng lên tay
Chương mới nhất: Chương 90-2: Hoàn (2)