Tác giả Nhất Chích Tiểu Túy Khuynh - Danh sách truyện của tác giả Nhất Chích Tiểu Túy Khuynh

Nhất Chích Tiểu Túy Khuynh

"Ngươi nói cái gì, ngươi là Trọng Sinh Giả? Ở kiếp trước ngươi, Võ Đạo Thông Thần, ta, không có tư cách giết ngươi?" Sở Lăng Tiêu trong mắt đều là miệt thị, đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Vị này danh xưng Kiếm Tiên Trọng Sinh Giả, tan thành bọt nước tiêu t&
Chương mới nhất: Chương 1272: Hoàn tất