Tác giả Nhã Qua - Danh sách truyện của tác giả Nhã Qua

Nhã Qua

Khi Phụ Trọng Sinh Đích Nữ Đấu Trạch Môn – Ngôn Tình Xuất thân phú quý, lại bởi vì phú quý mà bị người từng bước tính kế. Thật lòng giúp người , lại ở thời khắc mấu chốt nhất bị cắn ngược lại một cái. Tô Giáng Thần chưa bao giờ nghĩ tới, khi mất đi s