Tác giả Ngã Cật Nguyên Bảo - Danh sách truyện của tác giả Ngã Cật Nguyên Bảo

Ngã Cật Nguyên Bảo

Ở kiếp trước nàng tuy là thứ nữ, thế nhưng lại được gả vào thế gia trạng nguyên làm vợ kế. Vốn tưởng là một lương duyên, không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh phụ – huynh bị chém đầu, người nhà bị lưu vong, còn chính bản thân lại thổ huyết mà chết. Trùng si
Chương mới nhất: Chương 48: Trừng phạt
— QUẢNG CÁO —