Tác giả Mặc Tô Lê - Danh sách truyện của tác giả Mặc Tô Lê

Mặc Tô Lê

Thể loại: Quân nhân, sủng, hà, HE Editor: Puck Số chương: 73 chương 3 ngoại truyện Giới thiệu Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này. *
Chương mới nhất: Chương 80: Ngoại truyện 4
— QUẢNG CÁO —