Tác giả Khinh Ngữ Giang Hồ - Danh sách truyện của tác giả Khinh Ngữ Giang Hồ

Khinh Ngữ Giang Hồ

Nolan đại lục Hỗn Loạn chi thành bên trong, có một nhà kỳ quái phòng ăn. Tại nơi này, tinh linh muốn cùng người lùn liều bàn, thú nhân bị nghiêm cấm ồn ào, Cự long chỉ có thể ngồi vây quanh tại phòng ăn trước trên quảng trường nhỏ, ác ma thậm ch&iac
Chương mới nhất: