Tác giả Hốt Nhiên chi Gian - Danh sách truyện của tác giả Hốt Nhiên chi Gian

Hốt Nhiên chi Gian

Cố Tịch nhớ rằng dì đã từng coi bói cho cô, nói trước năm hai mươi bảy tuổi cô khỏi phải yêu đương gì, bởi vì tất cả đều sẽ kết thúc một cách vô cớ, chân mệnh thiên tử của cô sẽ từ trên trời rơi xuống vào năm cô hai mươi bảy tuổi. Cố Tịch ban đầu không tin.
Chương mới nhất: Chương 67: Barcelona
— QUẢNG CÁO —