Tác giả Hạ Lan Ương Ương - Danh sách truyện của tác giả Hạ Lan Ương Ương

Hạ Lan Ương Ương

Cái chết của Cố Vy Vy vô cùng đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn khi cô bị hai người cô tin tưởng nhất hại chết cô. Đầu tiên là việc cô bị chính người đàn ông mình yêu tàn nhẫn móc mất trái tim, hắn dùng nó để cấy ghép cho người chị em m&a
— QUẢNG CÁO —