Tác giả Fresh Quả Quả - Danh sách truyện của tác giả Fresh Quả Quả

Fresh Quả Quả

Dịch giả: Hoàng Phương Anh “Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh
— QUẢNG CÁO —