Tác giả Đào Hoa Độ - Danh sách truyện của tác giả Đào Hoa Độ

Đào Hoa Độ

Ta tam cữu mỗ gia (ông cậu ngoại ba) là xem phong thủy, có một ngày hắn nói cho ta, hắn ở một cái phong thủy bảo địa bên trong cho ta chôn cái tức phụ. Mỗi ngày buổi sáng 11h mở càng, điểm truy đuổi sách, không lạc đường! Phẩm chất bảo đảm, tuyệt không ngừng chương ! . . . .
Chương mới nhất: