Tác giả Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã - Danh sách truyện của tác giả Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã

Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã

Lận Thiên Hồng xuyên qua đi vào Tiên Ma thế giới, từ một kẻ phàm nhân, phấn đấu một vạn năm, trở thành khiến tam giới nghe tin đã sợ mất mật Ma Giới Ma Chủ. Thực lực chi khủng bố, khiến tam giới chúng sinh đều run rẩy. Vì hoàn thiện tự mình nói, hắn hạ giới ẩn cư tại Thần Phượng vương t
Chương mới nhất:

【Sảng văn, vô địch】thức tỉnh phía sau Tô Lăng Thiên, phát hiện mình xuyên qua đến Huyền Huyễn thế giới . Kiếp trước khắc kim thêm điểm mạnh nổ cấp thuộc tính, bốn đại thể chất mạnh nhất, theo nó mà đến, làm cho hắn sở hữu trước nay chưa có tu luyện tư chất . Càng làm cho ng