Trang chủ
Quan Gia

Chương 791: Bí thư Lưu phản đối phô trương lãng phí nhất

Quan Gia

Tác Giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 791: Bí thư Lưu phản đối phô trương lãng phí nhất

Nhóm dịch: PQT

Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu

Tháng 7 năm 93, công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn của thị xã Hạo Dương, tiến nhập thời kì mấu chốt nhất. Sở Dân chính tỉnh chính thức phê duyệt, đồng ý sự phân chia khu hành chính mới của ý thị xã Hạo Dương. Đầu tháng 7, thị trấn Đông Viên ở thị xã Hạo Dương chính thức treo biển thành lập.

Thị trấn Đông Viên từ khu Đông Viên chỉnh thể vốn có loại bỏ xác nhập, thị trấn Đông Viên và bốn xã cấp phó phòng vốn có, toàn bộ xác nhập, trở thành thị trấn Đông Viên mới cấp trưởng phòng, Khu ủy Ủy ban nhân dân khu Đông Viên vốn có chính thức huỷ bỏ.

Thị trấn Đông Viên là một khu duy nhất được chỉnh thể loại bỏ xác nhập của toàn bộ thị xã. Đây là ý kiến của Lưu Vĩ Hồng. Khi thảo luận trên hội nghị thường vụ Thị ủy, có người đề xuất ý kiến khác, cho rằng từ một trấn bốn xã ban đầu xác nhập làm một thị trấn mới, khu vực quản lý quá lớn. Có khoảng gần 200 km2. thị Trấn Đông Viên mới thành lập, sẽ là một trấn lớn nhất thị xã Hạo Dương, vượt qua diện tích khu vực quản hạt của ba khu thị xã cộng lại. Vì lý do này, nên tổng hợp đo lường, đem một hoặc là hai xã của thị trấn Đông Viên xác nhập sang xã, thị trấn mới khác. Nhưng Lưu Vĩ Hồng kiên trì muốn khu Đông Viên tổng thể xác nhập. Lý do rất đơn giản, khu Đông Viên là khu có địa thế bằng phẳng nhất của thị xã Hạo Dương, diện tích đồng ruộng trong lãnh thổ cũng là rộng lớn nhất, ruộng đất màu mỡ, có hi vọng tạo thành khu làm mẫu cho cơ giới hoá gieo trồng lúa nước toàn thị xã. Nếu tách rời khu Đông Viên, thị trấn Đông Viên mới chưa chắc lại có thể có được điều kiện địa lý may mắn như vậy.

Trong tổng thể quy hoạch của Lưu Vĩ Hồng, thị trấn Đông Viên sẽ được tập trung xây dựng thành thị trấn trung tâm ở phía khu vực phía bắc thị xã Hạo Dương, cùng huyện Lâm Khánh khu Giáp Sơn giống nhau, thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế vùng bắc bộ thị xã Hạo Dương

Kết hợp xã và khu xây dựng trấn, chủ yếu là xuất phát từ góc độ có lợi cho xây dựng kinh tế

Lưu Vĩ Hồng một khi kiên trì, thì thanh âm phản đối tự nhiên biến mất. Hiện nay thị xã Hạo Dương, quyền uy tối thượng của Bí thư Lưu là không thể nghi ngờ.

Bởi vì thị trấn Đông Viên là tổng thể xác nhập, công tác kết hợp xã và khu được hoàn thành rất thuận lợi, tất cả cán bộ khu xã, cũng không cần dịch chuyển gì nhiều, nguyên Bí thư Khu ủy lão Diệp, tiếp tục đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Viên. Vì vậy, thị trấn Đông Viên trở thành xã, thị trấn mới đầu tiên treo bảng thành lập

Đại hội thành lập Thị trấn Đông Viên, Bí thư Thị ủy Lưu Vĩ Hồng, Chủ tịch thị xã Lưu Khánh Long, chủ nhiệm Hội đồng nhân dân thị xã hội nghị thường vụ Cổ Kiến Hiên, Phó bí thư Thị ủy Đinh Lập Quốc, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Quách Thành Chí, Chí, Phó Chủ tịch thường trực thị xã Hùng Quang Vinh và lãnh đạo chủ chốt của Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã, đều đến tham dự. Chủ tịch thị xã Lưu Khánh Long đại diện Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã nói một bài phát biểu quan trọng

Bí thư Thị ủy Lưu Vĩ Hồng, ngồi ở vị trí trung tâm trên đài chủ tịch, mặt mang mỉm cười.

Đại hội thành lập kết thúc tốt đẹp, Lưu Vĩ Hồng và lãnh đạo Thị ủy ở lại tòa nhà chính phủ thị trấn Đông Viên dùng cơm. Khu Đông Viên cũ bãi bỏ, thành lập trấn Đông Viên mới, đương nhiên phải tụ họp ăn một bữa, chúc mừng một chút. Đây cũng là truyền thống trong nước. Chính quyền Đảng uỷ Thị trấn Đông Viên, vẫn như trước ở trong tòa nhà Ủy ban nhân dân khu Đông Viên làm việc, chỉ thay đổi bảng tên mà thôi

Mà văn phòng UBND thị trấn Đông Viên sửa thành phòng làm việc Ban quản lý khu vực Đông Viên thị trấn Đông Viên. Giai đoạn hiện tại, lập tức đem cơ cấu xã, thị trấn toàn bộ giải thể, 80 khu hành chính thôn, toàn bộ do thị trấn Đông Viên quản lý, không phải thực tế cho lắm. Cho nên một trấn bốn xã ban đầu, liền đổi thành Ban quản lý khu vực. Bí thư Đảng ủy thị trấn xã và Chủ tịch xã, thị trấn ban đầu, đổi tên thành tổng bí thư chi bộ đảng và Chủ nhiệm Ban quản lý khu vực, tạo thành cơ cấu phái ra của thị trấn Đông Viên, tục hành chấp hành chức năng quản lý hành chính nhất định. Nhưng cùng chính phủ xã, thị trấn ban đầu, vẫn là có khác biệt cực lớn

Rất nhiều thời điểm, khu vực chỉ có một tác dụng truyền đạt lại từ trên dưới dưới, duy trì trật tự, một số trình tự phê duyệt, đều phải do chính phủ trấn hoàn thành. Kế hoạch Lưu Vĩ Hồng, là dùng hai ba năm thời gian từ từ quá độ, từng bước giảm bớt số lượng khu vực, hoàn thành động tác cán bộ phân tuyến, cuối cùng đạt tới mục đích tối ưu phân cấp quản lý

Thị trấn Đông Viên liên hoan, vẫn là khá “Nông thôn hóa”, chỉ là ở căn tin cán bộ chính phủ trấn làm vài bàn, dọn lên chén lớn chán nhỏ thị cá, uống rượu gạo tự ủ của nông thôn, ăn cơm gạo mới

Ý tứ ban đầu của Bí thư Đảng ủy thị trấn, là muốn ở khách sạn Đông Viên trên trấn làm mấy bàn. Dù sao nhóm Bí thư Thị ủy Chủ tịch thị xã đều tới rồi, quá đơn giản thì mang tiếng tiếp đãi khách không được chu đáo, các cán bộ thị trấn Đông Viên như lão Diệp, đều trong lòng bất an. Khu Đông Viên luôn là khu điều kiện kinh tế khá tốt ở thị xã Hạo Dương, các Ủy ban nhân dân khu các nơi ở thị trấn Đông Viên, cũng coi như có đủ quy mô thành trấn nhỏ. Khách sạn Đông Viên là khách sạn tốt nhất trên trấn, tuy rằng không thể đánh đồng với nhà khách cao cấp như nhà khách Hạo Dương và nhà khách Giang Hải của thị xã, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được

Tuy nhiên đề nghị này, bị thông tín viên Trần Khải Hoa của Lưu Vĩ Hồng phủ quyết. Đại hội thành lập Thị trấn Đông Viên, lãnh đạo chủ chốt của Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã đều phải tham dự, các lãnh đạo có liên quan tiếp đãi công việc, Bí thư Đảng ủy thị trấn lão Diệp vì thận trọng, tất nhiên phải cùng Trần Khải Hoa thương lượng. Cái này không thể qua loa được. Khi lão Diệp đề xuất tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Đông Viên, Trần Khải Hoa liền rất uyển chuyển nhắc nhở bí thư Diệp, nói Bí thư Lưu khá phản đối phô trương lãng phí, nhất là khoản ăn uống công quỹ, Bí thư Lưu nhất quán đều là phê bình. Tốt nhất là ở căn tin chính phủ trấn đơn giản tụ họp ăn bữa cơm, có ý nghĩa là được rồi

“Bí thư Lưu không cầu kỳ trong ăn uống”

Đây là nguyên mẫu lời nói của Trần Khải Hoa, là đang cười nói, giống như là một câu nói vui đùa.

Lão Diệp bừng tỉnh.

Đúng vậy, sao mình có thể quên điều này nhỉ? Đối với khoản chi tiêu công quỹ, phô trương lãng phí, Bí thư Lưu cho tới bây giờ đều không muốn nhìn thấy, thậm chí là căm thù đến tận xương tuỷ. Tội trạng lớn nhất của Phó Chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử tiền nhiệm, chính là khoản công quỹ ăn uống. Mấy nhân vật lớn có máu mặt ở thị xã, đều bởi vì khoản công quỹ tiêu dùng mà bị Bí thư Lưu nghiêm khắc phê bình, cán bộ cá biệt thậm chí còn bị xử phạt.

Chính mình ham vui, lại quên mất bản tính Bí thư Lưu, cũng không nên vui quá hóa buồn.

Vì thế địa điểm liên hoan liền đổi lại ở căn tin cán bộ.

Khu Đông Viên dù là một khu có kinh tế phát triển tương đối tốt, tòa nhà Ủy ban nhân dân khu cũng khá cũ kỷ, dù sao tòa nhà này đã xây được mười mấy năm, tiêu chuẩn xây dựng nhựng năm 70, dáng vẻ rất là quê mùa. Căn tin cán bộ lại âm u, mặt xi măng trên đất cũng gập ghềnh lồi lõm, bàn ghế cũng là thiếu tay hụt chân, không ít bàn ghế khi ngồi lên đều kêu cọt kẹt lắc lư

Lão Diệp và cán bộ thị trấn Đông Viên, đều hơi ngượng ngùng. Cứ cảm thấy cách tiếp đãi khách quý thế này, không khỏi quá mức tuỳ tiện vô lễ. Lưu Vĩ Hồng lại rất cao hứng, dẫn đầu ghề xuống cái ghế gỗ cứng nhắc, cười ha hả kêu gọi lãnh đạo thị xã Lưu Khánh Long Cổ Kiến Hiên ngồi xuống.

Lưu Khánh Long xúc động nói:

- Bí thư, vẫn là ở chỗ thế này thấy thân thiết hơn, nhớ tới trước kia khi công tác ở nông thôn…

Đám người Lưu Khánh Long Cổ Kiến Hiên, đều là từng bước một từ cơ sở đề bạt đi lên.

Tuy nhiên Lưu Khánh Long cũng chỉ là cảm thán một câu, không nói tiếp nữa. Trước mặt y vị Bí thư Thị ủy này, quá trẻ tuổi chưa chắc có được “hoài niệm tình xưa” như y, bản thân trong lúc vô ý nhắc tới lời nói này, chẳng phải là hơi châm chọc Bí thư Lưu kinh nghiệm lý lịch quá ít sao?

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Ở trong này ăn cơm ngon hơn. Chỗ cũng lớn, có không khí, tinh thần cũng sảng khoái hơn

Đám người Lưu Khánh Long liền cười ha hả phụ hoạ theo đuôi.

Điều kiện căn tin cán bộ tuy rằng đơn sơ, nhưng không khí rất là náo nhiệt. Khu Đông Viên đi đầu hoàn thành công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn, lãnh đạo chủ chốt Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã đích thân tới chúc mừng, các cán bộ thị trấn Đông Viên đều cảm thấy trên mặt rất sáng chói. Nhất là tạo thành chế độ tổng thể xác nhập, khiến cho trong lòng mọi người khá bình yên. Vẫn là lãnh đạo cũ đồng sự cũ mà, công việc cũng trở nên thuận lợi hơn

Trước khi bắt đầu, Lưu Vĩ Hồng tự mình nâng ly rượu chúc mừng, cổ vũ các cán bộ thị trấn Đông Viên hãy công tác cho tốt, đoàn kết quần chúng, cố gắng phát triển kinh tế, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem thị trấn Đông Viên phát triển thành xã, thị trấn trung tâm lớn nhất khu vực bắc bộ thị xã Hạo Dương

Lão Diệp đại biểu chính quyền Đảng uỷ thị trấn Đông Viên hướng Bí thư Lưu và lãnh đạo Thị ủy khác kính rượu.

Náo nhiệt hơn một tiếng đồng hồ, buổi liên hoan mới dần kết thúc. Liên hoan sau khi chấm dứt, lãnh đạo thị xã không vội vã rời đi, mà lần lượt tìm các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong trấn nói chuyện. Đây cũng là trình tự nên có. Không thể vừa ăn xong cơm, quẹt xong miệng, liền quay đầu bước đi. Đây cũng quá đến hình tượng lãnh đạo của Bí thư Lưu và Chủ tịch thị xã Lưu

Lưu Vĩ Hồng tự nhiên là tìm Bí thư Đảng ủy thị trấn lão Diệp nói chuyện. Tuy nhiên hình thức Bí thư Lưu nói chuyện, có chút không giống với bình thường, không cùng lão Diệp ngồi ở trong phòng có điều hòa không khí nói chuyện phiếm, mà lại cùng lão Diệp đi ra tòa nhà chính phủ thị trấn, dọc theo bóng cây quốc lộ, chầm chậm bước đi thong thả, vừa đi vừa tán gẫu.

Chính phủ thị trấn nằm ngay bên cạnh tuyến quốc lộ, hai bên quốc lộ tuyến, đều trồng cây xanh, trải qua mười năm, tán cây của số cây xanh đều đã khá rậm rạp, hoàn toàn có thể che được mặt trời chói chang của ánh nắng mùa hè

Lão Diệp khoảng bốn mươi, nhìn qua khá điềm đạm, chắc chắn, đi ở bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, hơi có chút lạc hậu, vẻ mặt kính cẩn. Khi Tống Hiểu Vệ còn đảm nhiệm chức vụ, lão Diệp bị đưa vào "Trận doanh" của Tống Hiểu Vệ. Lần này công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn vừa khởi động, lão Diệp là một trong các cán bộ lãnh đạo chủ chốt khu xã lo âu nhất. Y trước kia không phải là “người” của Bí thư Lưu mà, cùng Bí thư Tống qua lại tượng đối gần. Hiện giờ làm động tác lớn như vậy, Bí thư Lưu còn không nhân tiện đem y ném ra xa, thay vào cán bộ thân tín của mình sao

Không ngờ kết quả cuối cùng, lại ngược lại với suy đoán của còn là Bí thư Đảng ủy thị trấn Đông Viên. Bí thư Lưu không hề làm cái trò “một đời vua một triều thần”

Đây khiến cho lão Diệp vừa là lo sợ nghi hoặc lại là cảm động, sớm nghe nói Bí thư Lưu là “chọn người đúng khả năng”, quả nhiên danh bất hư truyền.

- Lão Diệp, điều kiện tự nhiên của thị trấn Đông Viên, là tốt nhất trong toàn thì xã, địa thế bằng phẳng, đồng ruộng lại nhiều, giao thông tiện lợi, theo truyền thống thôn dân tương đối giàu có. Hiện tại xác nhập khu xây dựng trấn, ông và đồng chí trong bộ máy, phải nắm lấy cơ hội này, quy hoạch toàn diện tổng thể một chút, tranh thủ trong hai ba năm này, kinh tế toàn thị trấn có một sự phát triển tương đối lớn… Mặt khác, năm ban quản lý khu vực vẫn là hơi nhiều. Hiện tại cơ bản vẫn là đổi canh không đổi thuốc, tân trang bình cũ rượu. Loại tình huống này không thể tồn tại lâu dài được, phải từng bước tiêu hóa. Tôi thấy, tám mươi mấy khu hành chính thôn ấp của thị trấn Đông Viên, chỉ cần thiết lập 3 ban quàn lý khu vực là đủ rồi, khu vực quá nhiều, cũng không có lợi cho công việc

Lưu Vĩ Hồng vừa chậm rãi đi về phía trước, vừa rất bình thản nói với lão Diệp

- Đúng vậy, Bí thư Lưu, tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện tại cán bộ khá nhiều, cùng một lúc không tiện tiêu hóa. Từ từ phân tuyến ra, tốn hai năm thời gian, làm giảm bớt số lượng khu và số lượng cán bộ, tiết kiệm chi tiêu

Lão Diệp vội lập tức đáp, giọng điệu rất là thành khẩn.

Lưu Vĩ Hồng hơi hơi gật đầu

Từ xa, Trần Khải Hoa thư ký của hắn đang nhanh chân đuổi theo, vẻ mặt khá lo lắng, dường như đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng