Trang chủ
Quan Gia

Chương 785: Khi tiến hành kết hợp xã và khu (P2)

Quan Gia

Tác Giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 785: Khi tiến hành kết hợp xã và khu (P2)

Nhóm dịch: PQT

Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu

- Trong công tác kết hợp xã và khu xây dựng trấn, phân cấp quản lý, có năm vấn đề phải nắm bắt cho tốt. Thứ nhất là về vấn đề bảo đảm ổn định lòng người, ổn định xã hội. Chúng tôi cho rằng, để hết lòng trong công tác này, phải làm được năm điều không đổi. Một, không đổi chính sách hạng mục hiện hành ở nông thôn của đảng trong chế độ trách nhiệm sản xuất nông thôn, hai, giữ nguyên tất cả quy định hình thành kinh tế theo pháp luật, ba, không đổi tính chất quốc gia, tập thể, người tài sản hiện có (bao gồm núi rừng, khoáng sản, tài nguyên nước vv), khi thay đổi phân vùng, tất đơn vị cả xí nghiệp nhất loạt sẽ được chuyển giao theo nguyên tắc quyền sở hửu của lãnh thổ, mọi quan hệ hình thành phương tiện công ích, xí nghiệp hợp tác cổ phần, xí nghiệp công thương được đơn vị, người góp vốn thiết lập đều được pháp luật bảo hộ, bốn, giữ nguyên đãi ngộ, tiền lương, cấp bậc, tính chất của công nhân viên chức, cán bộ ở khu, xã, trấn hiện có (trừ nhân viên phân tuyến theo thủ tục công việc chính sách), năm, không đổi việc khoanh vùng của thôn. Vì duy trì ổn định, địa phương kết hợp xã và khu, phải tạm dừng phê duyệt việc chặt cây đốn rừng, xí nghiệp phá sản, tập thể quốc doanh bán đấu giá tài sản. Tạm dừng các công tác phân chia lợi nhuận của xí nghiệp công thương, tuyển dụng nhân viên của các ban ngành trực thuộc xã, thị trấn cùng với thị xã, để tránh gia tăng khó khăn cho việc quản lý người, tài, vật, tạo thành hỗn loạn không cần thiết. Nếu mượn cơ hội cải cách mà lãng phí, tham ô, chiếm dụng, tổn hại tài sản quốc gia, tập thể và công dân, hành vi vi phạm kỷ luật kỷ cương phá hoại trật tự công tác bình thường, đều phải nghiêm túc xử lý

- Hai là xác định hợp lý việc phân vùng xã, thị trấn. Thiết lập xã, thị trấn mới phù hợp với nhân khẩu từ 30 đến 50 ngàn, diện tích 100 đến 150 km2. Nguyên tắc xác định phân chia khu hành chính phải tập trung suy xét đến nhân tố có lợi cho phát triển kinh tế, như mức độ phát triển kinh tế, hướng đi của kinh tế, kết cấu sản xuất, tình trạng phân bố tài nguyên, cùng với giao thông, thuỷ lợi, thông tin bưu điện vv tình trạng phương tiện cơ sở vv của xã, thị trấn ban đầu, cố hết sức làm được mỗi một xã, thị trấn mới thành lập đều có một, hai hạng mục sản nghiệp chủ đạo và một thị trấn triển vọng có phát triển, làm cho việc phân chia khu hành chính và phân chia khu kinh tế cố hết khả năng nhất trí với nhau. Đồng thời, cũng phải căn cứ nguyên tắc bình thường để thiết lập phân chia khu hành chính, lập tức xem xét lịch sử tiến hóa các dãy núi và hệ thống sông ở các phân vùng khu hành chính chỉnh thể, các nhân tố phong tục tập quán quần chúng, để thuận tiện cho quần chúng, sử dụng thiết lập phân vùng và thói quen lịch sử quần chúng, nhu cầu cảm tình, tâm lý phải ăn khớp. Còn có một việc cần làm rõ ràng, chính là điều chỉnh phân vùng xã, thị trấn, thành lập xây dựng chế độ giải thể kết hợp, không có nguyên nhân đặc biệt, không được chia rẽ phân cách

- Vấn đề thứ 3, Bí thư Lưu chỉ thị, là ưu tiên hàng đầu của công tác này. Chính là vấn đề phân cấp quản lý cho xã, thị trấn…

Nghe đến đây, các ủy viên thường vụ tham dự hội nghị đều dựng tai lên. Chuyện này, quả thật là đáng để đặc biệt chú ý. Dù sao phân cấp quản lý cùng các vị đang ngồi có liên quan chặt chẽ, làm không tốt thì quyền lực ban đầu thuộc về bọn họ, lần này sẽ phải mất luôn

- Bí thư Lưu chỉ thị, cơ cấu của các ban ngành trực thuộc thị xã dời qua xã, thị trấn có thể chia thành ba tình huống xử lý. Thứ nhất: quyền lực bốn hạng mục người, tài, vật, việc toàn bộ trao quyền cho xã, thị trấn, các ban ngành bao gồm tài chính, giáo dục, dân chính, quốc thổ, quản lý giao thông, văn hóa, phát thanh, vệ sinh, tư pháp và các trạm, sở, trung tâm nông nghiệp vv do các ban ngành trực thuộc thị xã tiến hành chỉ đạo nghiệp vụ và giám sát theo pháp luật. Thứ hai: bốn quyền hạn về người, tài, vật, việc bên công an, toà án, thuế nhà nước, thuế đất, công thương, bưu điện, nông điện, ngân hàng vv do cấp trên quản lý ban ngành làm chủ, cán bộ quản lý xã, thị trấn tham dự công tác chỉ huy, quan hệ đảng - đoàn do xã, thị trấn quản lý. Thứ ba: hợp tác xã mua bán, kho lương thực, trạm thực phẩm, hợp tác xã tín dụng, bảo hiểm thương nghiệp vv toàn bộ đối đãi như doanh nghiệp, quan hệ đảng - đoàn, hộ khẩu do địa phương quản lý, trên chính sách, trên pháp luật tiếp nhận giám sát và lãnh đạo xã, thị trấn. Cơ cấu thiết lập nội bộ của chính quyền Đảng uỷ xã, thị trấn bình thường lấy từ 4 đến 5 là phù hợp, không thể quá nhiều. Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn chịu Đảng uỷ đồng cấp và ban ngành quân sự cấp trên song song lãnh đạo, cơ cấu thiết lập đơn vị, là phải theo quy định tương xứng với nhân viên chuyên trách. Vấn đề có liên quan tài chính, chính phủ xã, thị trấn thành lập tài chính cấp một, cũng thiết lập kho bạc. Sau khi kết hợp xã và khu, mỗi một xã, thị trấn toàn thị xã đều phải thiết lập phòng Tài chính, sở thuế vụ. Bí thư Lưu chỉ thị, ở giai đoạn hiện nay, phòng Tài chính và sở thuế vụ dưới một mái nhà, hai tấm biển, cùng một nhân sự

Các ủy viên thường vụ ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt tương đối kinh ngạc.

Quyền sở hữu tài sản, nhân quyền, quyền quản lý vật chất, quyền hạn về sự vụ tất cả đều chuyển giao xuống, quyền lực của xã, thị trấn so với Ủy ban nhân dân khu trước kia chỉ có mạnh hơn mà không yếu kém, về phần so với cấp phó phòng xã, thị trấn trước kia, thì càng chênh lệch quá lớn

Làm động tác lớn như vậy, thích hợp sao?

Mọi người trong lòng không khỏi đều nổi lên một loạt nghi vấn. Tuy nói là làm thí điểm, nhưng bước chân lại bước quá lớn, có thể cam đoan ổn định quá độ hay không, chính là một vấn đề lớn khảo nghiệm năng lực người cầm quyền

- Vần đề thứ tư, cũng là rất quan trọng, chính là phân tuyến nhân viên. Cho tới nay, tình hình đội ngũ cán bộ nhân viên vượt biên chế của chúng ta đều khá nghiêm trọng, Bí thư Lưu chỉ thị, nhất định phải lợi dụng cơ hội kết hợp xã và khu này, kiên quyết loại bỏ, bảo đảm cơ cấu nhân viên có khả năng cao. Đương nhiên, cũng phải tôn trọng lịch sử, yên ổn lòng người, điều động nhân tố tích cực. Tổng nguyên tắc là 'Thống nhất tiếp nhận' từng bước phân tuyến. Ở thời điểm xác nhập, cán bộ công nhân viên chức vốn có của khu, xã, trấn nhất loạt do Đảng uỷ xã, thị trấn mới thống nhất tiếp nhận xuống dưới, sau đó từng bước làm tốt công tác phân tuyến. Cán bộ phân tuyến có mấy hướng đi như sau: một, sắp xếp vào cơ cấu ban ngành xã, thị trấn mới thành lập. Các ban ngành thị xã, xã ở cơ cấu xã, thị trấn mới thành lập thiếu nhân viên công tác, trước tiên tuyển dùng từ cán bộ xã, thị trấn hiện có. Hai, lãnh đạo doanh nghiệp xã, trấn sở tại cho phép cán bộ đảng chính xã, thị trấn ở doanh nghiệp kiêm chức. Ba, chuyển dời đến cơ cấu phục vụ các loại tổ chức xã, thị trấn, đi đến trong kinh tế thực thể, bốn, tuyển chọn cán bộ thanh niên ưu tú xuống thôn đảm nhiệm Bí thư chi bộ. Năm, khuyến khích nghỉ hưu, cho phép nghỉ không lương xử lý thực nghiệp. Sáu, mọi nhân viên tuyển dụng tạm thời ở nông thôn, nhất loạt trợ cấp sa thải trở về thôn

Sau khi nói xong phương án công tác tổng thể kết hợp xã và khu xây dựng trấn làm thí điểm lần này, Đinh Lập Quốc lại giải thích tương đối chi tiết bản dự thảo quy hoạch khu hành chính mới. Tiếp sau khép lại sổ tay, hướng Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, ra hiệu mình đã nói xong rồi.

- Các đồng chí, bản dự thảo quy hoạch khu hành chính vừa rồi mà đồng chí Lập Quốc làm ra, tất cả mọi người cũng nêu lên ý kiến đi.

Lưu Vĩ Hồng nói xong, ánh mắt đảo qua trên mặt các ủy viên thường vụ tham dự hội nghị

- Bí thư, nhân viên tuyển dụng tạm thời ở nông thôn, nhất loạt sa thải, có phải quá áp đặt hay không? Có một số nhân viên tuyển dụng tạm thời ở nông thôn, kỳ thật là khá ưu tú, năng lực công tác cũng rất mạnh, có vài công tác cũng không rời bọn họ được. Cậu thấy có thể căn cứ tình hình thực tế, mà đối đãi khác biệt chút được không?

Chủ tịch thị xã Lưu Khánh Long phát biểu ý kiến đầu tiên

Lưu Vĩ Hồng đã nói rõ hôm nay hội nghị này chính là hội nghị tọa đàm, không làm quyết định, chỉ là nghiên cứu thảo luận, cho nên Lưu Khánh Long cũng không e dè gì nhiều. Lưu Khánh Long trước kia vẫn luôn làm công tác cán bộ, đối với vấn đề nhân viên đặc biệt mẫn cảm. Kỳ thật lời này của ông ta, cũng là lời mà rất nhiều ủy viên thường vụ đều muốn nói.

Thành viên bộ máy ủy viên thường vụ Thị xã Hạo Dương, đa số là người Hạo Dương, hoặc là ở Hạo Dương công tác đã lâu dài, các loại quan hệ cá nhân rắc rối phức tạp, cái gọi là nhân viên tuyển dụng tạm thời ở nông thôn, các vị ngồi đây, hoặc nhiều hoặc ít đều có vài người nào đó chào hỏi qua, đặc biệt tuyển vào. Hiện giờ áp đặt thế này, cũng là không tiện hướng bạn bè thân thích giao phó

Chỉ có điều mọi người quá khiếp sợ uy danh của Lưu Vĩ Hồng, không dám mở miệng. Lỡ làm không được tốt sẽ bị Bí thư Lưu hiểu lầm mình có tư lợi. Hiện tại Lưu Khánh Long đề xuất ra, đó là tốt nhất, tất cả mọi người cảm thấy Chủ tịch thị xã Lưu quả nhiên là trưởng lớp tốt, có thể đứng trên lập trường của suy xét vấn đề.

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, nói:

- Đồng chí Khánh Long, làm động tác lớn như vậy, quy củ vẫn là nghiêm khắc chút thì tốt hơn. Cố hết sức không làm đối đãi khác biệt. Quy định này, rất dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Đội ngũ cán bộ hiện tại của chúng ta, nhân viên vượt biên chế đặc biệt nghiêm trọng. Một cái hố nhét mấy cây cải củ là chuyện thường có. Riêng việc sắp xếp số cán bộ công nhân viên chức chính thức này, cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Rồi cộng thêm nhân viên tạm thời số lượng lớn, càng thêm không tiện để sắp xếp. Nếu làm đối đãi khác biệt, chúng ta lại phải tốn một lưỡng lớn nhân lực vật lực, đi khảo sát đám nhân viên tạm thời này ai là ưu tú, ai không thể thiếu. Hơn nữa kết quả khảo sát, vẫn không nhất định chuẩn xác, rất dễ dàng vì đặc quyền đi cửa sau. Tôi thấyạm thời định ra quy củ như vậy đi

Lưu Khánh Long gật gật đầu, nói:

- Ừ, bí thư quả nhiên nhìn xa trông rộng, tôi cũng đồng ý ý kiến này của bí thư.

Từ sau khi đảm nhiệm Chủ tịch thị xã, giống y Chu Kiến Quốc Lưu Vĩ Hồng đoán trước, vị trí Lưu Khánh Long vẫn là có thể làm đúng chức trách, tự động tự giác hiệp trợ Lưu Vĩ Hồng nắm bắt tốt các hạng mục công tác ở thị xã, trên vấn đề quan trọng, cơ bản đều có thể cùng Lưu Vĩ Hồng duy trì nhất trí. Nhìn qua, Lưu Khánh Long xem như chọn được một sách lược khá chính xác. Ở địa khu Hạo Dương, bất kể là ai, cùng Lưu Vĩ Hồng đối nghịch, rõ ràng không có kết quả tốt. Khánh Long cũng không cho rằng bản thân mình còn lợi hại hơn so với Tào Chấn Khởi Tống Hiểu Vệ.

- Các đồng chí, chúng ta hôm nay chủ yếu là thảo luận bản dự thảo quy hoạch khu hành chính mới trước, mọi người phát biểu một chút ý kiến ở vấn đề này đi

Lưu Vĩ Hồng lại cường điệu một câu.

Các ông không cần nghĩ đông nghĩ tây nữa, đề tài thảo luận hôm nay rất rõ ràng.

Nói tới quy hoạch khu hành chính mới, không khí cũng lập tức trở nên sinh động hơn, mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến. Vấn đề này, đối với mọi người đang ngồi mà nói, không có xung đột lợi ích quá lớn, tự nhiên có thể đối đãi khách quan.

Hội nghị tọa đàm mời dự họp hơn hai giờ, tới gần thời điểm tan tầm, mới đi đến đoạn kết, đại khái đem phân vùng khu hành chính mới xác định xuống. Trên cơ bản là chọn dùng phương án quy hoạch mà tổ lãnh đạo làm thí điểm đưa ra. Lưu Vĩ Hồng đối với kết quả thảo luận này khá vừa lòng.

Sau khi kết thúc hội nghị, Lưu Vĩ Hồng trở về văn phòng của mình, vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động liền vang lên. Lưu Vĩ Hồng cầm lấy nhìn một cái, là điện thoại phòng làm việc của Trưởng phòng Công an địa khu Thân Khắc Lễ

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, gọi lại cho Thân Khắc Lễ

- Xin chào, Phó chủ nhiệm Thân!

Thân Khắc Lễ kiêm nhiệm Địa ủy Phó chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật.

- Ha ha, Bí thư Lưu, xin chào a. Ai nha, cậu thật đúng là người rất bận rộn... Bí thư Lưu, chút nữa có thời gian rảnh không? Nếu rảnh thì tôi mời cậu ăn một bữa cơm, thế nào?

Thân Khắc Lễ và Lưu Vĩ Hồng quan hệ cũng coi như không tồi, nói chuyện khá tùy ý.

- Được, có cơm ăn tôi trước nay không cự tuyệt. Hôm nay phải khiến bí thư Thân tốn kém đây!

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả nói.

- Vậy được vậy được, vậy là định rồi nhé, nhà khách Hạo Dương, không gặp không về!