Trang chủ
Quan Gia

Chương 453: Cái tát trời giáng

Ngụy Ái Quốc tới cực nhanh, chỉ hơn một giờ sau cuộc điện thoại với Mộ Tân Dân, ba chiếc xe tiến vào sân Tòa nhà Huyện ủy Lâm Khánh. Mộ Tân Dân dựa theo nghi thức chốn quan trường, tổ chức một buổi đón tiếp nho nhỏ tại Tòa nhà Huyện ủy. Mấy người lãnh đạo chủ yếu của Huyện ủy đều đã tới rồi.

Ban Tổ chức cán bộ Địa ủy lần này đến Lâm Khánh tiến hành khảo sát cán bộ, đội hình rất khổng lồ. Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy tự mình dẫn đoàn, hai trong ba vị Phó trưởng ban có mặt, chỉ có Phó trưởng ban thường trực đóng tại Địa khu là đi công tác, còn cả các nhân viên khác cùng với lái xe, ước chừng cũng mười mấy người. Đám người Mộ Tân Dân liền hoảng sợ, theo chính trị nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đội hình cán bộ khảo sát như vậy.

Đây là tính toán thay mới một loạt cán bộ Huyện Lâm Khánh sao?

Mộ Tân Dân trong lòng lại lo sợ bất an. Trước đó, Địa khu không có bất cứ người nào thông báo cho gã biết là sẽ "thay mới toàn bộ" bộ máy cán bộ Huyện Lâm Khánh. Gã chỉ nghĩ đến, trước mắt Huyện Lâm Khánh chỉ có hai cán bộ cần tiến hành khảo sát.

Đó là Vương Hóa Văn và Mễ Hiền Hoa.

Vương Hóa Văn là muốn đưa đến đảm nhiệm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Mộ Tân Dân trước khi tiến hành hai cuộc họp đã báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của Địa khu, Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi trên nguyên tắc đều đồng ý, nhưng sau đó lại không hề thấy động tĩnh gì. Mộ Tân Dân lại hướng Bí thư Địa ủy Lục Đại Dũng xin chỉ thị, Lục Đại Dũng khách khí nói, đối với chức vụ của Vương Địa khu đã có suy xét khác, sau khi họp bàn thì sẽ ra quyết định. Còn Mễ Hiền Hoa thì trên nguyên tắc, đồng ý cho tiếp nhận chức vụ Chánh văn phòng Huyện ủy.

Cho nên ba ngày trước khi tiến hành cuộc họp Hội đồng nhân dân huyện, Mễ Hiền Hoa đã từ chức Phó chủ tịch huyện, hiện tại là một người khá rảnh rỗi, không có bất kỳ một chức vụ nào trên người. Nhưng đã bắt đầu cùng với Vương Hóa Văn tiến hành công tác bàn giao, trên thực tế đã tiếp nhận công tác hàng ngày của Văn phòng Huyện ủy. Lúc này ban Tổ chức cán bộ Địa ủy phái người đến tiến hành khảo sát cán bộ, cũng chính là "đi ngang qua sân khấu". Không cần đến hai ngày sẽ công bố văn kiện bổ nhiệm.

Thuyên chuyển cán bộ cấp Phó huyện, bất kể thế nào cũng không cần ba người Trưởng, Phó ban Tổ chức cán bộ Địa ủy đích thân đến khảo sát. Trên cơ bản đây là sự việc đã định đoạt trước, Ngụy Ái Quốc chẳng lẽ nhàn hạ đến mức muốn đi du xuân?

Bày ra trận thế khổng lồ như vậy, có thể khẳng định, các cán bộ được điều động không chỉ có Vương Hóa Văn và Mễ Hiền Hoa.

Mộ Tân Dân trong lòng cảm thấy thực sự bất an.

Điều động cán bộ ở Địa khu, điều này rất bình thường, vấn đề là ở chỗ gã chưa từng nghe nói đến. Chủ tịch Địa khu Tào Chấn Khởi cũng chưa từng thông báo cho gã bất cứ điều gì. Tào Chấn Khởi không phải là thượng cấp cũ của Mộ Tân Dân, nhưng Mộ Tân Dân vừa đến đảm nhiệm chức vụ, Tào Chấn Khởi liền triệu gã đến, đối với gã rất khách khí, sau đó cũng có chút chiếu cố gã. Ví dụ như Mộ Tân Dân muốn điều chuyển Vương Hóa Văn, Tào Chấn Khởi liền tỏ vẻ ủng hộ. Mộ Tân Dân biết, đây là vì quan hệ với Chúc Liên Thịnh. Nghe nói Chủ tịch tỉnh Chúc và Chủ nhiệm Phương Đông Hoa quan hệ rất tốt. Về phần có phải là "Đồng minh chính trị" hay không, Mộ Tân Dân cũng không được biết.

Trạng thái chính trị Tỉnh Sở Nam cũng rất rắc rối, các cán bộ địa phương đều có "bè phái". Bí thư Tỉnh ủy Hồ Cao Sơn chưa đạt tới quyền uy "Giang sơn nhất thống", cần phối hợp quan hệ giữa các bè phái, cân bằng lợi ích giữa các phái. Chúc Liên Thịnh và Phương Đông Hoa quan hệ chặt chẽ, ở Tỉnh có thể coi là một thế lực chính trị hùng mạnh, đến Hồ Cao Sơn cũng phải nể vài phần.

Nhưng lần này, dường như ngay cả Tào Chấn Khởi cũng không có tin tức rõ ràng.

Lục Đại Dũng cũng được coi là tinh thông quyền mưu. Mặc dù Địa khu Hạo Dương vừa mới thành lập, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Địa khu đến từ bốn phương, cũng không có nhiều cán bộ cũ. Nhưng nhậm chức hơn một năm, Lục Đại Dũng thành công đem Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng kéo vào vòng tròn của mình, hơn nữa Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy Ngụy Ái Quốc cũng là từ Địa khu Thanh Phong điều tới, được cho là cấp dưới cũ của Lục Đại Dũng nên cũng gia nhập vòng tròn của Lục Đại Dũng. Trước mắt trong nội bộ quan trường, cái gọi là Đảng – Chính quyền phân chia riêng rẽ vẫn chưa hoàn toàn, Lục Đại Dũng trong tay nắm mũ quan Bí thư Địa ủy, quyền uy cũng không gì phá nổi. Tào Chấn Khởi cho dù là nhân vật rất lợi hại, nhưng dù sao địa vị cũng kém một bậc, rất nhiều lúc cũng muốn "Thỏa hiệp" cùng với Lục Đại Dũng. Đương nhiên, Tào Chấn Khởi có Phương Đông Hoa làm chỗ dựa, Lục Đại Dũng cũng sẽ để ý đến cảm xúc của ông ta, không dám làm gì quá đáng, lúc nào nên nhượng bộ cũng sẽ nhượng bộ.

Vì vậy, dưới con mắt của lãnh đạo Tỉnh ủy, bộ máy của Địa khu Hạo Dương khá là đắc lực, Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi đều là những nhân tài không tồi.

Lần này Ngụy Ái Quốc đích thân "xuất quân" xuống Hạo Dương mà Tào Chấn Khởi cũng không hề được "Báo động trước", đủ thấy hơn phân nửa là do Lục Đại Dũng chuyên quyền.

Phải rất cẩn thận!

Đám người Mộ Tân Dân và Ngụy Ái Quốc nói chuyện một hồi, sau đó liền mời Ngụy Ái Quốc xuống Phòng họp nhỏ của Huyện ủy để uống trà, bàn việc. Mọi người phân rõ chỗ ngồi chủ, khách. Một bên là Đoàn cán bộ Ban Tổ chức cán bộ Địa ủy, một bên là bốn vị Bí thư, Phó Bí thư Huyện Lâm Khánh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tôn Văn Các về hưu, Lý Học Trí đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân, tạm thời còn chưa bàn giao công việc. Thiếu một vị Phó Bí thư Huyện ủy. Nguyên tưởng rằng Địa khu sẽ phái cán bộ xuống, xem tư thế này của Ngụy Ái Quốc, có lẽ ngay tại chỗ đề bạt cán bộ cũng không phải là không có khả năng.

Mọi người hàn huyện vài câu, Mộ Tân Dân liền nói:

- Trưởng ban Ngụy, đại giá quang lâm, mời hạ chỉ thị đi!

Ngụy Ái Quốc cười nói:

- Bí thư Mộ khách khí quá, cái gì mà chỉ thị với không chỉ thị. Chúng tôi đến đây là theo lệnh Bí thư Lục, tiến hành khảo sát cán bộ Huyện Lâm Khánh.

- Hoan nghênh hoan nghênh! Trưởng ban Ngụy lúc này rất bận rộn, nhưng đối với việc xây dựng lại đội ngũ cán bộ của Huyện Lâm Khánh hết sức quan tâm. Tôi thay mặt cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Địa ủy.

Mộ Tân Dân chiếu theo quy củ quan trường, nói vài câu khách sáo.

- Bí thư Mộ, các cán bộ chúng tôi muốn khảo sát lần này khá nhiều, khả năng phải ở lại Lâm Khánh hai ngày, có chỗ nào quấy rầy thì xin thông cảm cho. Text được lấy tại

Ngụy Ái Quốc cười ha hả nói. Tính tình ông ta khá ôn hòa, thường xuyên tươi cười. Ban Tổ chức cán bộ Địa ủy là nhà mẹ đẻ của toàn bộ cán bộ Địa khu, Trưởng ban Tổ chức cán bộ tính tình rất tốt, không tự cao tự đại, danh tiếng quả không sai.

Gương mặt cứng nhắc của Mộ Tân Dân cố gắng nở nụ cười, nói:

- Trưởng ban Ngụy khách khí quá. Trưởng ban Ngụy cứ yên tâm, Huyện chúng tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với Ban Tổ chức cán bộ Địa ủy. Không biết Trưởng ban Ngụy lần này phải khảo sát những cán bộ nào, chúng tôi sẽ lập tức triệu tập bọn họ lại đây.

Ngụy Ái Quốc cười gật đầu, tự mình lấy từ trong túi công văn ra một tập danh sách, giao cho Mộ Tân Dân. Ông ta thân là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy. danh sách này tự mình cầm theo, có thể rấy là rất quan trọng. Phỏng chừng cũng là muốn giữ bí mật. Khó trách trước đó không có bất cứ ai thông báo tin tức gì cho Mộ Tân Dân. Đoán chừng bản danh sách này cũng chính là do Lục Đại Dũng trực tiếp giao cho Ngụy Ái Quốc.

Trên danh sách có nhiều cái tên, Mộ Tân Dân chỉ nhìn lướt qua, mí mắt đột nhiên nhảy lên vài cái.

Tên đứng đầu trong danh sách chính là Chu Vân Đan.

Chu Vân Đan lần trước tỏ vẻ muốn dựa vào Mộ Tân Dân, Mộ Tân Dân rất là cao hứng, quả thực cũng muốn lôi kéo Chu Vân Đan. Tầm quan trọng của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy là không cần nói cũng biết. Có thể nói là phụ tá đắc lực của Bí thư huyện ủy, ở một số thời điểm còn trên cả Chủ tịch Huyện. Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng Từ Văn Hạo thái độ khá mập mờ, thậm chí còn có dấu hiệu như muốn dựa vào Đặng Trọng Hòa, nên Chu Vân Đan càng có vẻ quan trọng hơn.

Không ngờ vừa mới lôi kéo được Chu Vân Đan một chút, Địa ủy liền muốn điều động y, kêu Mộ Tân Dân phải làm thế nào bây giờ?

Tên người thứ hai là Vương Hóa Văn, người thứ ba là Mễ Hiền Hoa, cái này không có gì. Nhưng cái tên thứ tư lại như một cây đao đâm sâu vào trong óc Mộ Tân Dân, làm cho đầu đau nhức mà không rút ra được.

Đứng sau tên Mễ Hiền Hoa chính là Lưu Vĩ Hồng.

Chu Vân Đan, Vương Hóa Văn là đương nhiệm Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Mễ Hiền Hoa là Phó chủ tịch huyện, sắp xếp ở phía trước, Lưu Vĩ Hồng ở vị trí thứ tư, hơn nữa Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy tự mình xuống khảo sát, ý này không nói cũng hiểu.

Lưu Vĩ Hồng được đề bạt lên chức vụ cấp phó Huyện.

Trong nháy mắt, Mộ Tân Dân như bừng tỉnh.

Ba ngày trước, Lưu Vĩ Hồng thoải mái như vậy đồng ý bỏ quyền được bầu cử Phó chủ tịch Huyện, coi chiếc mũ ô sa Phó chủ tịch Huyện như không có gì. Hóa ra là đang chờ đợi. Trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ rồi. Hơn nữa có thể thấy được, chức vụ mà Địa ủy an bài cho Lưu Vĩ Hồng xem ra còn quan trọng hơn so với Phó chủ tịch huyện. Bằng không, thế lực ủng hộ sau lưng Lưu Vĩ Hồng sẽ thuận nước đẩy thuyền, đưa Lưu Vĩ Hồng lên vị trí Phó chủ tịch huyện.

Phó chủ tịch huyện không phải là Ủy viên thường vụ, ở cấp phó Huyện lợi ích cũng không nhiều, chỉ có điều to hơn Phó cục trưởng cơ quan hoặc hưởng mức đãi ngộ đỡ hơn một chút so với cán bộ cấp Cục.

Không ngờ Lưu Vĩ Hồng là không để tâm đến chức Phó chủ tịch huyện.

Như vậy, Địa khu rốt cuộc muốn an bài Lưu Vĩ Hồng thế nào? Phó chủ tịch huyện khẳng định không phải. Chẳng lẽ là chức vụ còn béo bở hơn Phó chủ tịch Huyện? Nếu như an bài ngay ở Huyện Lâm Khánh, có phải là sẽ đưa hắn vào Ủy viên thường vụ?

Trên danh sách tổng cộng chí có hai cái tên cần điều động là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, vị trí của Vương Hóa Văn đã xác định là do Mễ Hiền Hoa tiếp nhận, như vậy Lưu Vĩ Hồng tiếp nhận chức vụ của Chu Vân Đan, đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy?

Mộ Tân Dân lập tức liên tưởng đến việc Lưu Vĩ Hồng ở trước mặt toàn bộ đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện lên tiếng về việc kiến thiết đội ngũ cán bộ.

Thế là đã rõ!

Tại thời điểm đó, Lưu Vĩ Hồng cũng đã biết chức vụ mới của mình là sắp đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy, cho nên liền nói trước vấn đề kiến thiết đội ngũ cán bộ.

Vừa hiểu ra, Mộ Tân Dân thiếu chút nữa hộc máu.

Chính mình và Trương Bình An tiêu phí nhiều tinh lực như vậy, tự mình tới cửa tươi cười làm lành với Lưu Vĩ Hồng, mời hắn buông tha chức Phó chủ tịch Huyện. Rồi chỉ sau ba ngày, một cái tát giáng đến, đau đến xây xẩm mặt mày.

Nếu Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy, hơn nữa thái độ cũng mờ ám khó hiểu như Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng Từ Văn Hạo, không chịu để mình khống chế, vậy thì Bí thư Huyện ủy như Mộ Tân Dân sẽ làm thế nào? Chỉ có bị chơi một vố đến chết thôi.

- Bí thư Mộ, mời ông thông báo cho các đồng chí cán bộ đó lập tức đến Huyện ủy, chúng ta sẽ triển khai công tác ngay.

Hiển nhiên Mộ Tân Dân sắc mặt xanh mét, Ngụy Ái Quốc cũng là làm như không thấy, cười ha hả nói, rất là làm theo phép công.