Mục Thần Ký

Chương 1703: Ngươi không có tư cách (đại chương cầu nguyệt phiếu!)— QUẢNG CÁO —

Sau năm ngày, Vô Ưu Hương tàn quân rốt cục đi tới Lam Phong thung lũng, trên đường đi mai phục, tập kích, tổn hại, để Vô Ưu Hương đại quân chỉ còn lại không tới ba thành.
May mắn Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế Huyền Vũ, Nam Đế Chu Tước, Xích Đế Tề Hạ Du đám người dẫn đầu Duyên Khang đại quân cùng Đế Dịch Nguyệt đám người gặp nhau, để Thiên Đình thần sư thủy sư không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới có thể đi vào Lam Phong thung lũng.
Bất luận là Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế bộ hạ tướng sĩ, vẫn là Nam Đế, Xích Đế cùng với Vô Ưu Hương các tướng sĩ, sĩ khí đều không thế nào cao.
Đặc biệt là Ngụy Tùy Phong bộ hạ tướng sĩ là Vũ Lâm quân, tu vi phần lớn là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới, là một nhánh có thể cùng Thiên Tôn một trận chiến hổ lang chi sư, hiện nay tất cả mọi người thoáng cái trực tiếp rơi xuống đến Trảm Thần đài hoặc là Cửu Ngục đài cảnh giới, thực lực tu vi suy yếu nghiêm trọng.
Vô Ưu Hương tướng sĩ cũng có rất nhiều tu luyện tới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới, giờ phút này cũng hết thảy bị gọt đến Trảm Thần đài cảnh.
Cường đại như đấu võ Thiên sư Trạc Trà, Yên Vân Hề, Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, Thanh Hoàng, Điền Thục đám người, hết thảy biến thành Trảm Thần đài cảnh!
Thảm nhất còn không phải bọn họ, mà là Xích Đế Tề Hạ Du.
Tề Hạ Du nguyên bản chính là tu thành chín tòa Thiên cung, luyện thành tiểu Thiên Đình tồn tại, hiện tại cũng trực tiếp rơi xuống đến Trảm Thần đài cảnh, bị tước mất ba cái nửa cảnh giới!
Bọn họ dù sao cũng là các quân lãnh tụ, đạo tâm cũng là có chút bất phàm, còn không đến mức tại chỗ sụp đổ, nhưng mà đối các quân tướng sĩ đả kích liền cực kỳ nghiêm trọng.
Hướng phía trước tu luyện, đã không có đường, các quân chủ tướng lại bị suy yếu đến nghiêm trọng như vậy, Thiên Đình nếu như lại đến tiến đánh, nên như thế nào ngăn cản?
Huống chi, Thần Sách tả vệ giờ phút này đã suất lĩnh lấy U Đô ma tộc đại quân đi tới Lam Phong thung lũng phía sau, cùng Thiên Đình đại quân trước sau giáp công, phía trên lại có Huyền Đô đại quân, phía dưới có U Đô đại quân, tạo thành vây quét chi thế!
Một trận chiến này, để cho người ta không nhìn thấy hi vọng.
Cái này khiến rất nhiều người mất đi tiếp tục đánh nhau dũng khí.
Ngược lại là rất nhiều Duyên Khang tướng sĩ không có bao nhiêu ảnh hưởng, một là Duyên Khang trải qua thời gian hơi ngắn, tu luyện tới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cùng Đế Tọa cảnh giới tồn tại không nhiều, tu luyện tới Thiên Đình cảnh giới, càng là chỉ có Tần Mục một người. Hai là Duyên Khang biến pháp, cho Thiên cung cảnh giới tăng thêm bốn Thiên môn cảnh, Thiên Hải cảnh, Cửu Ngục đài cảnh các loại cảnh giới.
Cho dù không có Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa cùng Thiên Đình, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn.
Càng có một ít tướng lĩnh, như Minh Hoàng, Xích Hoàng, Thúc Quân, Tư bà bà, đồ tể, thôn trưởng các thế hệ trước, cũng không có đi truyền thống Thiên cung hệ thống, bọn họ đi là Đạo cảnh hệ thống.
Sơ tổ Nhân Hoàng tuy là đi là Thiên cung hệ thống con đường, nhưng đi là Thiên cung Đạo cảnh cùng tu con đường.
Mà trùng sinh A Sửu, Thiên Công, đi cũng là Đạo cảnh con đường, ảnh hưởng không lớn.
Vân Tiệm Ly, Triết Hoa Lê, Vương Mộc Nhiên, Tề Cửu Nghi các thanh niên một đời, là xuất thân tự Duyên Khang Văn Đạo viện, tại tu luyện trên đường, đã sớm mượn Văn Đạo viện biến pháp thành quả, cũng không có đi truyền thống hệ thống tu luyện, mà là tại đi vào Thiên cung cảnh giới sau đó, học tập Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa thành quả, từng người đều có bất phàm thành tựu.
Còn Hoa Huyên Tú, Văn Nguyên tổ sư các nhỏ hơn một đời người, thì là theo căn cơ lúc liền bắt đầu học tập Lam Ngự Điền Hư Sinh Hoa Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống, không có phương diện này băn khoăn.
Nhưng mà, chuyện này đối với chiến cuộc này ảnh hưởng cực lớn, nhưng nếu không có xuất hiện tam công tử tứ công tử phát động Ngọc Kinh cạm bẫy, tước đoạt bốn Đại cảnh giới một chuyện, Tần Mục trở về sau đó, liền có thể phản công Thiên Đình!
Mà bây giờ, Duyên Khang có thể thủ được không bị diệt đi, đã là một cái may mắn sự tình!
Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển đám người trên mặt lo lắng âm thầm, bọn họ tại đây tràng đột biến bộc phát sau đó, liền quyết định thật nhanh chém bản thân Thiên cung bên trong Ngọc Kinh thành, quả đoán bình Lăng Tiêu điện, chỉ lưu lại từng tòa Thiên cung.
Bọn họ tại Đạo cảnh bên trên tu vi cực cao, không còn cái này bốn cái cảnh giới, tuy là đối tu vi không nhỏ ảnh hưởng, nhưng thực lực còn có thể còn lại sáu bảy phần.
Như Xích Đế Tề Hạ Du, tu vi của nàng thực lực chỉ còn lại có lúc trước mấy ngàn phần có một, đây mới là đáng sợ nhất.
QUẢNG CÁO

Mà tương tự bị suy yếu người, còn có không ít!
Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, có chút chần chờ, chỉ thấy người này không còn là lúc trước đẹp đẽ tăng nhân hình dáng, mà là khuôn mặt dữ tợn Ma Thần, để nàng trong lúc nhất thời không dám nhận nhau.
Nàng vẫn là lấy hết dũng khí tiến lên, nói: “Vị sư huynh này, ngươi giống như là ta một vị cố nhân.”
Lý Du Nhiên tự ti mặc cảm, tránh đi nàng không có phản ứng.
Tề Hạ Du lại một lần tiến lên, nói: “Ta biết một cái Vô Ưu Hương hòa thượng, hắn gọi Lý Du Nhiên, đã từng là Phật giới Đế Thích Thiên Vương Phật.”
Lý Du Nhiên tránh không khỏi nàng, nói: “Nữ thí chủ nhận lầm người, bên kia là Phật môn Phật binh, xuống núi cứu người, vị kia Chiến Không Như Lai, hẳn là quen biết ngươi nói Đế Thích Thiên Vương Phật.”
Tề Hạ Du không có đi thấy Chiến Không Như Lai, mà là nhìn chòng chọc vào hắn, nói: “Bất luận Lý Du Nhiên biến thành bộ dáng gì, ta đều nhận ra hắn.”
Lý Du Nhiên không hề bị lay động.
“Ngự đệ, ngươi tới khai giảng.”
Lam Phong thung lũng trên không, Tần Mục hướng phía dưới nhìn lại, đem chúng sinh muôn màu thu hết vào mắt, nói: “Đem ngươi hệ thống tu luyện nói ba ngày thời gian, nói cùng Lam Phong thung lũng tất cả mọi người nghe.”
Lam Ngự Điền gãi đầu một cái, nói nhỏ: “Ca, Hư Sinh Hoa đã từng nói với ta, ta nói đồ vật quá sâu, có rất ít người có thể nghe hiểu. Ta tới nói Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống tu luyện, chỉ sợ những này Thần Ma chỗ không nhiều. Hơn nữa ba ngày thời gian, coi như có thể lĩnh ngộ Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống, chỉ sợ cũng không cách nào tu thành.”
“Không sao.”
Tần Mục nói: “Ngươi chỉ để ý nói, có thể trong ba ngày qua tìm hiểu ra Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống từng cái cảnh giới, đều là tài hoa hơn người người, những người này nhất định cũng là truyền thống Thiên cung hệ thống cao thủ. Bọn họ thu hoạch rất nhiều, tương lai liền có thể dạy cho những người khác. Ngươi nói ba ngày sau đó, thôn trưởng, bà bà, các ngươi từng người nói lại ba ngày.”
Thôn trưởng Tô Mạc Già cùng Tư bà bà từng người gật đầu, Tư bà bà nghi ngờ nói: “Chúng ta lĩnh ngộ, khẳng định là kém xa Lam Ngự Điền như vậy người sáng lập, từ chúng ta tới nói, có ích lợi gì?”
Thôn trưởng Tô Mạc Già cười nói: “Bà bà, Mục nhi có ý tứ là, chúng ta nói cạn, ngược lại càng dễ dàng cho những người khác hiểu. Mục nhi, có phải hay không ý tứ này?”
Tần Mục gật đầu.
Tư bà bà gắt một cái, nói: “Lam Ngự Điền nói qua, chúng ta tới nói, trước sau chín ngày thời gian, chín ngày thời gian, Thiên Đình đại quân đã đẩy ngang tới đây!”
“Bọn họ không đẩy được.”
Tần Mục thản nhiên nói: “Ta ở chỗ này, ai có thể đẩy động? Giang Vân Gian, Hoa Huyên Tú, Văn Nguyên giáo chủ, bà bà nói qua sau đó, các ngươi tới nói Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống.”
Giang Vân Gian, Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên tổ sư tiến lên, Hoa Huyên Tú hiếu kỳ nói: “Tần thúc thúc, để chúng ta tới nói, là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ đến càng rõ ràng ư?”
Tần Mục lắc đầu nói: “Không phải. Bởi vì các ngươi là theo cơ sở liền bắt đầu học tập, mà bà bà thôn trưởng bọn họ tại tu hành Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống trước đó đều có từng người tuyệt kỹ, có vào trước là chủ góc nhìn. Mà các ngươi tu hành trên đường không có bọn họ vào trước là chủ ý kiến, đối mới hệ thống lĩnh ngộ đến càng nhiều, càng thêm tinh tế, thường thường có thể nghĩ đến bọn họ không nghĩ tới địa phương.”
Văn Nguyên tổ sư rất là vui vẻ.
Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói: “Văn Nguyên giáo chủ cái thứ nhất nói. Hắn lúc trước cũng là tu luyện qua truyền thống Thiên cung hệ thống, khó đảm bảo có vào trước là chủ góc nhìn.”
Văn Nguyên tổ sư vẻ mặt tối sầm.
Tần Mục hướng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển đám người nói: “Các ngươi cũng không ngại nghe một chút. Không còn bốn cái truyền thống cảnh giới sau đó, ngược lại là tráng sĩ chặt tay, mới hệ thống tu luyện, có lẽ sẽ cho các ngươi thành tựu càng cao.”
QUẢNG CÁO

Nguyệt Thiên Tôn nói: “Hạo Thiên Đế hiện nay có Di La cung tam công tử tứ công tử giúp đỡ, thật có thể chống đỡ được ư?”
Tần Mục cười nói: “Ta là Di La cung thất công tử, tự nhiên chống đỡ được. Các ngươi không cần phải lo lắng.”
U Thiên Tôn nói: “Thần Sách tả vệ dẫn đầu U Đô ma tộc, từ phía sau đến đánh, tiền hậu giáp kích, làm sao ngăn cản?”
Tần Mục nói: “Sư đệ ta, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê đã bình định Đông hải chi loạn, theo Thần Sách tả vệ cùng ma tộc đại quân phía sau chạy đến, Thần Sách tả vệ không phải là đối thủ của hắn.”
Lãng Uyển nói: “Giang Bạch Khuê Ngọc Kinh cảnh giới cũng không có a? Hắn sẽ là Thần Sách tả vệ đối thủ?”
“Thế gian này không nhận Ngọc Kinh cạm bẫy ảnh hưởng người, không nhiều, nhưng Giang Bạch Khuê là một cái trong số đó.”
Tần Mục đứng dậy, cười nói: “Các ngươi lưu ở nơi đây nghe giảng, ta đi gặp một hồi Di La cung tam công tử tứ công tử.”
Lam Ngự Điền âm thanh vang lên, đạo âm từng cơn, bắt đầu tuyên truyền giảng giải bản thân Tổ Đình Đạo cảnh hệ thống, Tần Mục đi xuống Lam Phong thung lũng, đón Thiên Đình đại quân không nhanh không chậm mà đi.
Lam Phong thung lũng bên trong, vốn là một mảnh ai binh, sĩ khí không cao, nhưng mà Lam Ngự Điền trời sinh gần nói, hắn đạo âm vang lên, bản thân đạo vận cũng không tự chủ lan ra, sau lưng một gốc Thế Giới thụ từ từ bay lên, để cho người ta không tự chủ rơi vào đạo kỳ diệu bên trong, nhịn không được theo hắn đạo âm mà suy nghĩ, tìm hiểu.
Hắn hướng Lam Phong thung lũng các tộc Thần Nhân bọn họ giải thích mới hệ thống tu luyện, theo Linh Thai bắt đầu, cảnh giới này cùng mọi người lúc trước sở học cũng không nhiều khác nhiều, cái thứ hai cảnh giới chính là ngân hà Thần tàng, ngân hà Thần tàng mở ra đến, diễn hóa Huyền Đô.
Cái thứ ba cảnh giới là Thiên Hà Thần tàng, Thiên Hà mở ra, lưu chuyển, tiếp lấy mở ra cái thứ tư cảnh giới, Tứ Cực thiên.
Tứ Cực thiên cảnh có bốn cái phụ thuộc Thần tàng, xác định Tứ Cực thiên cảnh sau đó, liền mở ra Nguyên Đô, U Đô, Quy Khư cái này ba cái cảnh giới.
Cái này bảy cái cảnh giới sau đó, mấu chốt nhất cảnh giới đến.
Đó chính là Tổ Đình cái này lớn nhất Thần tàng mở ra!
Mở ra Tổ Đình sau đó, xác lập Tổ Đình bốn Thiên môn, Dao Trì Dao Đài, Thiên Hải, Trảm Thần đài, Cửu Ngục đài các loại cảnh giới, tăng lên Đạo cảnh bên trên lĩnh ngộ!
Tần Mục sở dĩ nói, Đạo cảnh hệ thống cùng Tổ Đình hệ thống là nhất phù hợp, chính là nguyên nhân này.
Tổ Đình tứ thiên cửa, Dao Trì Dao Đài, Thiên Hải, Trảm Thần đài, Cửu Ngục đài, đối Đạo cảnh tăng lên cực lớn, tu luyện mấy cái này cảnh giới lúc, Đạo cảnh tu vi gần như là đột nhiên tăng mạnh giống như tăng thêm!
Đây chính là mới hệ thống tu luyện lớn nhất cũng là mạnh nhất sở trường!
Tu thành mấy cái này cảnh giới sau đó, không có Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình cảnh giới, Lam Ngự Điền đi thẳng tới Ngũ Thái cảnh giới, cảm ngộ Tiên Thiên ngũ thái, tại Tổ Đình Thần tàng bên trong hình thành năm đại mạch khoáng, Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ, Thái Dịch!
Nếu như cái này năm cái cảnh giới tu thành, liền có thể tiến thêm một bước, xây Thế Giới thụ!
Thế Giới thụ chính là mỗi một cái mới hệ thống tu luyện giả đạo thụ, cùng Đạo cảnh hệ thống hoàn toàn dung hợp, theo tầng tầng Đạo cảnh tăng lên, trong cơ thể Thần tàng cũng sẽ xuất hiện tầng tầng hư không, Đạo cảnh tích chứa đạo lạc ấn ở trong đó, Thế Giới thụ cũng sẽ tùy theo mà dần dần rõ ràng, dần dần sinh trưởng, dần dần trưởng thành.
Đợi đến Đạo cảnh đi đến ba mươi sáu trọng thiên, Thế Giới thụ hoàn toàn trưởng thành, hóa thành tu luyện giả đạo thụ!
Bất quá, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa chỉ tìm hiểu đến một bước này, Thiên Đình liền quy mô xâm phạm, khiến cho bọn hắn nghiên cứu không thể không đình chỉ.
Nhưng mà có lẽ đằng sau còn có mặt khác cảnh giới, như đạo hoa, đạo quả vân vân.
Tần Mục tại Lam Ngự Điền đạo âm bên trong hướng đi Thiên Đình đại doanh, Thiên Đình đại quân ngay tại vững vàng đẩy về phía trước vào, Thiên Đình đại doanh cũng theo đó di động.
QUẢNG CÁO

Phía trước, không ngừng có trinh sát dò đường, những này trinh sát bay trên trời, trên đất chạy, trong nước độn, lòng đất đi, xuất quỷ nhập thần.
Xa xa, có trinh sát phát hiện Tần Mục, giật mình trong lòng, bị dọa đến cứng ở tại chỗ không dám động đậy.
“Ngươi có thể đi trở về trình báo Hạo Thiên Tôn, liền nói thất công tử Tần Mục tới.” Tần Mục mỉm cười nói.
Cái kia trinh sát vội vàng bỏ chạy, thẳng đến Thiên Đình đại quân mà đi.
Sau một lúc lâu, Thiên Đình phía trước từng đạo từng đạo đại quân đột nhiên dừng lại, từng người bố trí xuống từng tòa sát trận, bày thế trận chờ quân địch!
Mỗi một nhánh đại quân chủ tướng cái trán đều là mồ hôi cuồn cuộn, mồ hôi đầm đìa, cũng không dám đi lau sạch, mà là nhìn chằm chằm mắt to như chuông đồng, nhìn chòng chọc vào phía trước, tinh thần cao độ căng cứng.
Trên bầu trời, sát khí doanh tiêu, để trăm triệu dặm chim thú hoàn toàn không có, trên bầu trời còn hiện ra từng con thần nhãn, trên không trung lăn qua lăn lại, mắt bắn từng đạo thần quang, xung quanh tìm kiếm!
Giữa bầu trời kia thần nhãn lớn có nhật nguyệt giống như to lớn, nhỏ nhất cũng có vài mẫu phạm vi, có trong mắt lạc ấn lấy các loại trận pháp, có lấy đại đạo rèn luyện, có thì là ma tộc Ma Thần ma nhãn, chủng loại vô cùng phong phú, công dụng cũng nhiều có sự khác biệt.
Những này thần nhãn quái nhãn lục soát ngày tác địa, tìm kiếm Tần Mục tung tích.
Cũng trong lúc đó, sớm có tin tức truyền lại đến Thiên Đế biệt cung, báo cho Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Đế Hậu đám người.
Hạo Thiên Đế không dám thất lễ, hạ lệnh Thần Sách hữu vệ, tả hữu Vũ Lâm bố trí xuống trận thế, canh giữ ở Thiên Đế biệt cung bốn phía, bày thế trận chờ quân địch.
Thái Sơ, Đế Hậu, Thái Cực Cổ Thần vây quanh tại Hạo Thiên Đế bên cạnh, cất bước đi ra đại điện, Hạo Thiên Đế vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lăng Tiêu bảo điện Tử Tiêu Bảo điện càng ngày càng sáng rực, lúc này mới yên tâm.
Bọn họ hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia đầy trời thần nhãn quái nhãn đột nhiên từng cái lần lượt dập tắt, trở nên ảm đạm, trên bầu trời từng vầng Huyền Đô đại quân kéo động mặt trời giống như là bị mây đen to lớn bao phủ, không có nửa điểm ánh sáng phóng xuống đến, dẫn đến Huyền Đô Thái Dương Thủ bọn họ nhao nhao dừng lại mặt trời chiến xa, quay đầu nhìn quanh, sợ mình mặt trời dập tắt.
Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mặt trời cũng không có dập tắt, mà là một gốc nguy nga đại thụ từ phía dưới trải qua, gốc kia đại thụ lá cây to lớn vô biên, đem Huyền Đô mặt trời chặn lại.
Mà những cái kia dập tắt quái nhãn thần nhãn, liền không có may mắn như thế, những cái kia con mắt, bị một cỗ cuồn cuộn Thiên Sát khí trùng đến mù mất, giống như là bị người chém một đao!
Thiên Đình trong đại doanh, đột nhiên có không ít Thần Ma rú thảm lên, âm thanh thảm thiết, nhao nhao giơ tay lên che ánh mắt của mình, ngón tay trong khe có máu đen máu đỏ chảy ra.
Giám Thiên tư các lộ chư thần, hầu như tất cả mọi người đồng thời biến thành người mù!
“Là Thương Quân!” Thái Sơ âm thanh khàn khàn nói, chỉ cảm thấy vết thương trên người lại bắt đầu đau.
Hạo Thiên Đế liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cao giọng nói: “Truyền mệnh lệnh của ta! Thả Mục Thiên Tôn đi vào, không được ngăn cản!”
Sau một lúc lâu, Tần Mục cất bước theo Thiên Đình từng tòa đại trận ở giữa xuyên qua, mặc cho bốn phía sát khí ngập trời, cũng không để ý chút nào.
Hắn đi vào Thiên Đế biệt cung, đi tới Hạo Thiên Đế đám người phía trước.
Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Tần Mục nâng lên một đầu ngón tay lung lay, thản nhiên nói: “Công tử gia chó, đã không có tư cách cùng ta đối thoại. Lão tam, lão tứ, ta tới, các ngươi là đi ra nói chuyện cùng ta, vẫn là nhìn ta đánh chết của các ngươi chó?”
Người đăng: ThấtDạ
Giao diện cho điện thoại
— QUẢNG CÁO —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
— QUẢNG CÁO —