Mục Thần Ký

Chương 1380: Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn (Canh [3])— QUẢNG CÁO —

Chương 1376: Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn (Canh [3])
Tần Mục có thể vận dụng thực lực tu vi dần dần tăng cường, đi lại tốc độ cũng dần dần tăng tốc, Cửu Ngục đài cảnh giới này bí ẩn cũng bị hắn từng chút từng chút khai phá đi ra.
Hắn Thiên cung bên trong, Cửu Ngục đài cũng dần dần hiện ra, hắn lấy bản thân đối Cửu Ngục đài ngục khóa đạo tâm lý giải, tại lần nữa cơ cấu Thiên Đình Thiên Ngục, đem Thiên Ngục hóa thành một cảnh giới.
Lấy chính hắn thông minh tài trí, khẳng định khó mà đem cảnh giới này tất cả bí ẩn khai phá đi ra, hắn còn cần cái khác Thần Chỉ cùng hậu thế vô số người cố gắng, mới có thể đem cảnh giới này biến thành một cái hoàn thiện cảnh giới.
Bất quá, hiện nay hắn trước tiên có thể đem cảnh giới này xác định được.
Hơn nữa chính hắn tự mình trải qua Cửu Ngục đài, tự thân tháo ra Cửu Ngục đài phong ấn, muốn vượt qua sau này Thần Chỉ nhiều vô kể.
Cửu Ngục đài thực tế quá nguy hiểm, quá hung hiểm, có rất ít người có thể làm được đi vào Cửu Ngục đài đoàn tụ đạo tâm mà không chết, con đường sau này, chính là Tần Mục khai phá ra cảnh giới này, đem thế nào mở ra Cửu Ngục đài truyền thụ ra ngoài, để thế nhân có thể mở ra cảnh giới này.
Trên cơ bản, tất cả Thần Chỉ đều là tại trụ cột của hắn bên trên tiếp tục khai phá Cửu Ngục đài ảo diệu, bởi vậy tại lĩnh ngộ bên trên, là không bằng trực tiếp đi vào Cửu Ngục đài tới tinh diệu.
Đương nhiên, nếu như có năng lực đi vào chân chính Cửu Ngục đài, cũng có thể giống như hắn tìm hiểu, dùng cái này tới rèn luyện bản thân, thành tựu cũng sẽ không so với hắn thấp.
Nhưng mà có thể làm đến bước này người lác đác không có mấy, cho dù là Thập Thiên Tôn bên trong, có có thể bước vào Cửu Ngục đài hơn nữa đạt được Cửu Ngục đài ảo diệu, chỉ sợ cũng không đủ năm người.
Càng có thể là Cửu Ngục đài không khóa lại được Thập Thiên Tôn, bọn họ đi vào nơi đây, sau đó rời đi, cũng không tâm đắc.
Cửu Ngục đài, đối đạo tâm yêu cầu thực tế quá cao, hơi không cẩn thận, liền rất có thể vĩnh viễn tại ngục bên trong trầm luân.
Sống mà đi ra Cửu Ngục đài, cần phải có lấy đối Đạo cảnh tu vi có cực cao trình độ, thấp nhất cũng cần Đạo cảnh hai mươi bốn trọng thiên!
Nhưng Đạo cảnh hai mươi bốn trọng thiên cũng không đủ bảo đảm nhất định có thể sống đi ra, Tần Mục có thể đi ra lúc bởi vì hắn gặp gỡ gây ra, những người khác chưa chắc có hắn loại này gặp gỡ.
Hiện nay Thần Chỉ đều là Thần tàng Thiên cung hệ thống, Thần Ma chỉ chú trọng lực lượng, tại Đạo cảnh bên trên trình độ không cao, bởi vậy rơi vào ngục bên trong cũng chỉ có một con đường chết.
Theo thời gian trôi qua, Tần Mục tháo ra phong ấn càng ngày càng nhiều, hắn Linh Thai Thần tàng bên trong, Tổ Đình đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ, đại đạo hưng thịnh.

QUẢNG CÁO

Mười chín tòa Thiên cung cũng mỗi người khôi phục, từng tôn nguyên thần sừng sững tại Thiên cung bên trong, thần thông quảng đại.
Mà Thần tàng Huyền Đô U Đô Nguyên Đô chư thiên vạn giới cũng đang chậm rãi giải phong bên trong.
Tần Mục tu vi càng ngày càng thuần, đạo tâm vận chuyển càng ngày càng thông suốt sáng sủa.
Hắn rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, Cửu Ngục đài đạo diệu hóa thành đạo âm đạo vận, đạo âm đạo vận lại theo nguyên khí của hắn, đại đạo từng bước một phá phong mà hóa thành kỳ dị đạo văn, tại hắn các tòa Thiên cung bên trong kết thành Thiên Ngục Cửu Ngục đài.
Không chỉ có như vậy, Tần Mục thậm chí còn điều động bản thân mới tăng tu vi, chuẩn bị loại trừ Thiên cung bên trong muốn mở ra Cửu Ngục đài bên ngoài, còn muốn tại bản thân Tổ Đình mặt sau mở ra Cửu Ngục đài!
Dã tâm của hắn không chỉ như thế, hắn còn muốn tại bản thân Tổ Đình bên trong dựng nên lên bốn tòa Thiên môn, tổ chức Dao Đài Dao Trì, chế tạo bản thân Trảm Thần đài, Ngọc Kinh thành!
Nho nhỏ một tấc vuông bên trong, tu vi của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh!
Một tấc vuông, trong mắt hắn nhưng giống như là rèn luyện đạo tâm vô tận lộ trình, trong cơ thể của hắn truyền đến đùng đùng nổ, bị phong ấn thần thức, đại đạo không ngừng phá phong.
Hắn khí huyết như là triều dâng, từ thứ chín ngục tuôn ra, lấp đầy thứ tám ngục, thứ bảy ngục, thứ sáu ngục!
Sau một lúc lâu, đột nhiên Cửu Ngục đài bên trong truyền đến như thủy triều mênh mông tiếng vang, một tiếng thắng qua một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước, long trời lở đất trong tiếng nổ, một mảnh khí huyết đại dương tuôn ra, đem Thiên Ngục lấp đầy, hóa thành khí huyết hải dương!
Ầm ——
Một tòa Thiên cung từ Cửu Ngục đài khí huyết trong biển rộng nhảy ra, tọa lạc trên mặt biển, đạo quang vạn đạo, từ Thiên cung bên trong bốn phương tám hướng vọt tới.
Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay!
Cùng lúc đó, lại có từng tòa Thiên cung nhao nhao nhảy ra, trấn áp tại khí huyết chi hải bên trên, nối thành một mảnh Thiên Đình, thiên cung vạn điện xen vào nhau tinh tế!
Tần Mục thân ảnh từ khí huyết chi hải bên trong từ từ bay lên, thân thể vĩ đại, dáng người mạnh mẽ mà trầm ổn, chậm rãi đi ra khí huyết chi hải.
QUẢNG CÁO

Trong cơ thể của hắn, gần hai ngàn tôn Cổ Thần lạc ấn ở tại thân thể của hắn các khiếu bên trong, thần thanh đạo minh, đại đạo thuần túy như một!
Đây là hắn lúc trước chưa từng có hiện tượng.
Hắn đối Cổ Thần đại đạo lý giải chủ yếu là đến từ Thủ Tàng các ghi chép, lại thêm vi mô thuật số phân tích, cùng Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức.
Hắn bởi vậy luyện thành Cổ Thần lạc ấn gần hai ngàn tôn, giấu tại thân thể các khiếu bên trong, tăng lên thân thể lực lượng, chẳng qua những này lạc ấn đều không hoàn chỉnh, đại đạo không thuần.
Đặc biệt là Đại La Vô Thượng thần thức, hắn cũng không có đạt được Thái Đế truyền thụ, mà là luyện hóa Thái Đế thần thức cưỡng đoạt hắn ký ức, hơn nữa hắn cũng chưa gặp qua những cái kia biến mất trong lịch sử Cổ Thần, không cách nào đem thân thể luyện đến Thái Đế loại kia cấp độ.
Mà lần này ngục khóa đạo tâm về sau đạo tâm đúc lại, đem những này Cổ Thần lạc ấn bên trong tích chứa đại đạo cũng tẩy lễ một lần, đủ loại lĩnh ngộ càng sâu, đối đạo cảm ngộ càng thuần.
Thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũ còn kém rất rất xa đỉnh phong thời kỳ Thái Đế, nhưng mà hắn đã có cùng Thái Đế ngang hàng thậm chí vượt qua tiềm lực tiềm năng!
Hắn chủ nguyên thần bay lên, quảng đại vô biên, tọa trấn tại ở trong thiên đình, từng tôn phụ thuộc nguyên thần bay ra, rơi vào mỗi người Thiên cung bên trong.
Chủ nguyên thần thống ngự các đại phụ thuộc nguyên thần, như là thống ngự thiên địa Đại Đế thống soái lấy trấn thủ đủ loại đại đạo các phương thiên địa Đế Hoàng!
Khí huyết chi hải sôi trào, dần dần bay lên, dung nhập vào thân thể của hắn bên trong.
Tần Mục cúi đầu hướng Cửu Ngục đài nhìn lại, chỉ thấy thứ chín ngục trống rỗng không một vật, mà ở trong mắt của hắn, hắn nhưng thấy được bản thân lúc trước bị khóa đạo tâm.
Thứ chín ngục tại dưới chân hắn, mà ở trong lòng của hắn thứ chín ngục bên trong, bản thân đang ở nơi đó siêng năng tiến lên, bước chân nặng nề, từng bước một đo đạc bản thân phương thốn chi tâm.
Trong lòng có của hắn chỗ hiểu ra, bản thân tuy là nhảy ra Cửu Ngục đài, nhưng mình đạo tâm còn tại ngục bên trong, không ngừng rèn luyện.
“Trong nhân thế là một cái lớn lồng giam, mỗi người đều tại ngục bên trong, rèn luyện tiến lên. Cửu Ngục đài bên trong gai, là sinh hoạt bên trong phải đối mặt rèn luyện, là sắc bén gai, đem bản thân thân thể đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, đem đạo tâm của mình đâm đến thủng trăm ngàn lỗ.”
[
QUẢNG CÁO

truyen cua tui @@ Net 】 “Kẻ yếu đau khổ, kêu rên, nhưng mà cường giả nhưng cố gắng hướng về phía trước, vĩnh viễn không lùi bước. Kẻ yếu cuộn mình tại ngục bên trong, không tiến thêm nữa, cường giả thì thử nhảy ra.”
Hắn Phật đạo Thiên cung đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, Phật đạo nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, bạch y chân trần, trên mặt đã trải qua vô số cực khổ về sau mỉm cười.
Phật, là không có công pháp, Đại Phạm Thiên không có truyền cho hắn công pháp, Mã gia cũng không có truyền thụ cho hắn Phật đạo Thiên cung.
Phật là một loại tâm học, ngộ đến, Phật đạo Thiên cung liền tự nhiên mà vậy tu thành.
Hắn nhìn Cửu Ngục đài, tuy là hắn nhảy ra ngoài, nhưng mình tâm nhưng như cũ tại ngục bên trong.
Mà bản thân tuy là nhảy ra Cửu Ngục đài, nhưng trong nhân thế không phải là không một cái khác Cửu Ngục đài?
Hắn thét dài cười một tiếng, đạo tâm lão luyện, tại ngộ đạo trạng thái bên trong, không tự chủ được thi triển ra bản thân chỗ tìm hiểu ra Đạo cảnh thứ hai mươi lăm trọng thiên.
Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn!
Chân hắn đạp cửu ngục, Cửu Ngục đài vô số Kỳ Sơn đạo đâm, điên cuồng xoay tròn, to to nhỏ nhỏ gai, ngục khóa kẻ địch đạo tâm!
Người đăng: ThấtDạ
Giao diện cho điện thoại

— QUẢNG CÁO —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
— QUẢNG CÁO —