Mục Thần Ký

Chương 1247: Phá diệt hư không (canh thứ nhất)— QUẢNG CÁO —

Chương 1243: Phá diệt hư không (canh thứ nhất)
Đúng lúc này, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Hạo Thiên Tôn Thiên cung đột nhiên nhiều hơn một tòa!
Lúc trước Hạo Thiên Tôn là hai mươi tám tòa Thiên cung, mà bây giờ đã nhiều đến hai mươi chín tòa!
Không chỉ có như vậy, thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên cung cũng nhiều đi ra một tòa, đồng dạng là hai mươi chín tòa!
Tần Mục mặc dù sớm đã dự liệu được kết quả này, thế nhưng là không ngờ rằng thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên cung vậy mà cũng nhiều ra một tòa, rất hiển nhiên Hạo Thiên Tôn có hai loại đại Thiên Đình công pháp!
Cái khác Thiên Tôn tìm hiểu ra một loại đã có chút tốn thời gian cố sức, hắn lại tìm hiểu ra hai loại, hắn cùng hắn thần khí Ngự Thiên Tôn đều có một loại!
“Khai Hoàng thua ở trong tay của hắn, thua không oan. Thái Đế cũng thua không oan.”
Cái này một tòa Thiên cung đi ra, Thái Đế cũng nhất thời cảm thấy áp lực.
Nhiều ra một tòa Thiên cung, nhìn như chỉ là số lượng tăng thêm, nhưng đối với công pháp tới nói, tăng lên vậy thì quá nhiều.
Tu luyện Đế Tọa công pháp đã rất khó, không phải thiên tư hơn người thần thông giả không thể tu luyện, nhưng tu luyện hai ba loại Đế Tọa công pháp độ khó cao hơn, gần như là đơn nhất Đế Tọa công pháp gấp mười lần gấp mấy chục lần!
Nhưng mà dung hợp hai ba loại Đế Tọa công pháp, độ khó lại đại đại tăng lên.
Một là tu luyện, một là dung hợp, độ khó không thể so sánh nổi.
Mà dung hợp mười tám loại Đế Tọa công pháp, chính là đại Thiên Đình công pháp, Tần Mục đã đi tới đại Thiên Đình công pháp biên giới.
Đến một bước kia, muốn nhiều dung hợp một loại Đế Tọa công pháp, độ khó đều là lúc trước gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần!
Đây là chỉ số cấp tăng lên, dung hợp hơn hai mươi loại Đế Tọa công pháp về sau, khó khăn nhất thật ra thì không phải tìm kiếm mới Đế Tọa công pháp, mà là như thế nào mới có thể đem mới Đế Tọa công pháp hòa vào trong đó.
Thiên Đình Thập Thiên Tôn đều là hao phí mấy chục vạn năm tuế nguyệt, cùng hao tổn vô số tinh thần cùng trí tuệ, mới có thể đi đến hiện tại một bước này.
Bọn họ bỏ ra vất vả cùng mồ hôi, cũng là hắn người không cách nào tưởng tượng.

QUẢNG CÁO

Đây cũng là bọn họ không muốn tiếp nhận biến pháp nguyên nhân.
Tiếp nhận biến pháp, mang ý nghĩa lúc trước bọn họ bỏ ra tất cả vất vả cùng gắng sức đều muốn trôi theo dòng nước, cần lại một lần, lần nữa suy luận thôi diễn bọn họ đại Thiên Đình công pháp.
Đột nhiên, Bạch Ngọc Quỳnh thấy được Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn lại tăng thêm một tòa Thiên cung, hiện tại Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình, đã nhiều đến ba mươi tòa Thiên cung!
Cái này hai tòa Thiên Đình hình thành không hoàn toàn giống nhau, loại trừ Thiên cung chủng loại không hoàn toàn nhất trí bên ngoài, phương thức sắp xếp cũng không giống nhau.
Hạo Thiên Tôn Thiên Đình là lấy Tiên Thiên Thiên cung làm chủ đạo, cái khác Thiên cung phụ thuộc vào Tiên Thiên Thiên cung, hình thành một cái đại Thiên Đình hệ thống, Tiên Thiên Nhất Khí thống trù cái khác Thiên cung.
Thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình là lấy Quy Khư Thiên cung làm chủ đạo, cái khác Thiên cung không giống như là phụ thuộc vào Quy Khư Thiên cung, mà là Quy Khư Thiên cung nô dịch thôn phệ cái khác Thiên cung lực lượng!
“Hạo Thiên Tôn thật sự là được trời ưu ái.”
Bạch Ngọc Quỳnh nhịn không được khen ngợi, hiện nay trên đời có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng chỉ có Hạo Thiên Tôn, cái khác Thiên Tôn đều không có hắn cái thiên phú này.
Chỉ có hắn thân kiêm Thiên Đế Thái Sơ cùng Nguyên Mẫu phu nhân huyết mạch, mà Tiên Thiên Thiên cung cùng Quy Khư Thiên cung lại như thế đặc thù, có thể áp chế thống trù cái khác Thiên cung.
“Cái này chỉ sợ chính là Hạo Thiên Tôn tu vi cùng nội tình tại cái khác Thiên Tôn phía trên nguyên nhân.”
Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn sau đầu lại có một tòa Thiên cung nhảy ra, Thái Đế toàn diện rơi vào thế yếu!
Thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn giáp công, hắn mới vừa rồi còn là có thể toàn diện áp chế Hạo Thiên Tôn, đợi đến Hạo Thiên Tôn hai mươi chín tòa Thiên cung tạo thành Thiên Đình, hắn cũng chỉ có thể cùng Hạo Thiên Tôn lực lượng ngang nhau.
Mà bây giờ ba mươi tòa Thiên cung xuất hiện, hắn liền rơi vào bị áp chế trạng thái bên trong.
Bất quá, hắn dù sao cũng là Thái Đế, cho dù là đối mặt loại này thế yếu dưới tình huống, hắn vẫn như cũ có thể chống đỡ.
“Hạo Thiên Tôn, cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần thức chi đạo thứ ba mươi sáu trọng thiên! Thần Thức Đại La thiên!”
Thái Đế thần thức lần nữa bạo phát, Thần Thức Đại La thiên xuất hiện thời điểm, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài quang huyền bên trong truyền đến huyền diệu không gì sánh được cầm luật, đạo âm tấu vang, trở nên dị thường mỹ diệu.
QUẢNG CÁO

Quang huyền bên trong tất cả mọi người yên lặng tại cái kia mê người trong âm luật.
Mà bọn họ xuyên thấu qua quang huyền nhìn lại, Thần Thức Đại La thiên giống như là từ thuần túy đại đạo tạo thành chí cao lĩnh vực, toàn thân như ngọc tạo thành, giống như đại đạo tạo thành Ngọc Kinh.
Đại La thiên bên trong có thần biết đại đạo ngưng tụ mà thành bảo thụ, sặc sỡ loá mắt, trên cây kết có đạo hoa, hoa nở kết quả.
Tần Mục nguyên thần từ xa nhìn lại, Thái Đế Thần Thức Đại La thiên bên trong bảo thụ đã thành, đạo hoa đã mở, nhưng đạo quả chưa trưởng thành.
“Thái Đế Đại La Thần Thức đạo quả không thành, là bởi vì hắn tu hành thời điểm, mượn cái khác Tạo Vật Chủ tế tự lực lượng ư?”
Tần Mục nghĩ tới đây, không khỏi có chút nghĩ mà sợ.
Lúc trước Khai Hoàng chém giết Thái Đế một thân phận khác thứ mười một Thiên Tôn Minh Phương Vũ về sau, Tần Mục, Lãng Uyển cùng Thúc Quân ba người tìm đường chết, tính toán bắt giữ Thái Đế thần thức luyện hóa.
Bọn họ đem Thái Đế thần thức chia làm ba phần, ba người các đến một phần.
Lãng Uyển dùng bản thân lấy được cái kia một phần tới tăng cường thần thức, Thúc Quân dùng cái kia một phần tới tăng cường thân thể, Tần Mục thì không có sử dụng bản thân cái kia một phần thần thức.
Thật ra thì, hắn vẫn muốn dùng phần này Thái Đế thần thức đến tăng lên bản thân thực lực tu vi, nhưng mà mơ hồ cảm thấy làm như vậy hẳn là sẽ lưu lại tai hoạ ngầm.
Mà bây giờ nhìn tới, Thái Đế thần thức chính là một phần lớn lao độc dược, tại giai đoạn trước sẽ lớn mạnh chính mình thực lực, nhưng đã đến hậu kỳ, nhất định sẽ làm cho bản thân không cách nào vấn đỉnh Đạo cảnh cảnh giới tối cao!
“Lúc trước Thái Đế thần thức từ Đại La thiên bên trên công kích chúng ta, lại không có thể làm gì chúng ta, có phải hay không cố ý phóng độc?”
Tần Mục rùng mình một cái, có điều, hắn cũng nhìn thấy Khai Hoàng Đạo cảnh con đường là cỡ nào cường đại, Thái Đế không có tu thành con đường này, kết không thành đạo quả, nhưng Khai Hoàng tiếp tục tu luyện lời nói, khẳng định sẽ luyện thành kiếm đạo Đại La thiên, kết thành kiếm đạo đạo quả!
Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ ung dung, tại Thái Đế triển lộ ra Thần Thức Đại La thiên dưới tình huống, hắn Thiên Đình bên trong Thiên cung lại thêm ra một tòa, thực lực tu vi lần nữa tăng lên!
Rất nhanh, hắn Thiên cung số lượng liền nhiều đến ba mươi ba tòa, cùng Thái Đế Thần Thức Đại La thiên không kém chút nào!
Không chỉ có như vậy, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng đạt tới ba mươi ba tòa Thiên cung!
QUẢNG CÁO

Cái này ba tôn cự nhân chiến lực mạnh mẽ, thậm chí liền Thái Hư thế giới này cũng không chịu nổi.
Lúc trước, nơi này hư không chỉ là sụp đổ, hình thành hư không thần thức mất tự, mà bây giờ thì trực tiếp diễn biến thành hư không không còn!
Bạch Ngọc Quỳnh sắc mặt đại biến, vội vàng xách theo đèn lồng lui về phía sau, trốn ở quang huyền bên trong Tần Mục mặc dù không có bị nghiền nát hư không cùng thần thông dư âm tác động đến, thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy Thái Hư chỗ bị kéo gần lại!
Đây là bởi vì hư không phá diệt!
Thái Đế, Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn thực lực quá mạnh, đưa đến sụp đổ hư không hoàn toàn phá diệt, bọn họ địa phương chiến đấu, hư không trực tiếp biến mất một đoạn lớn!
Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến Thiên Đình Thần Ma đại quân nhọc nhằn khổ sở chế tạo đường hầm hư không cũng tại biến mất!
Rất nhanh, dùng để trấn áp sụp đổ hư không Nam Đế thần khí cùng Tây Đế thần khí, liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn!
Không chỉ có như vậy, Tần Mục dõi mắt nhìn ra xa, thậm chí nhìn thấy Đông Đế thần khí, cùng Thái Hư lối vào!
Hắn hướng về phía sau nhìn lại, thấy được Bắc Đế thần khí cùng Thái Hư chỗ!
Thái Hư hư không, bị cái này ba đại cường giả đánh dập tắt một phần ba!
Mà vào lúc này, Hạo Thiên Tôn sau lưng Thiên Đình bên trong hào quang dâng trào, thứ ba mươi bốn tòa Thiên cung hiện ra!
Người đăng: ThấtDạ
Giao diện cho điện thoại

— QUẢNG CÁO —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
— QUẢNG CÁO —